MKiŚ: mimo niskich temperatur „złota alga” utrzymuje się w starorzeczach Odry

MKiŚ: mimo niskich temperatur „złota alga” utrzymuje się w starorzeczach Odry

Mimo niskich temperatur „złota alga” nadal utrzymuje się w starorzeczach Odry; dla niektórych miejsc wydano odpowiednie alerty ostrzegające przed ewentualnym zakwitem glonu – poinformował we wtorek resort klimatu i środowiska. Eksperci rekomendują też rozszerzenie monitoringu na dorzecze Wisły.

Ministerstwo przekazało, że w Zbiorniku Czernica monitoring Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) wskazał 130 mln komórek „złotej algi” w litrze wody. Wprowadzono też alert II stopnia ostrzegający przed zakwitem. Z kolei alert I stopnia został wydany dla starorzecza w Januszkowicach. Jak poinformowano, sytuacja została też omówiona przez ekspertów Zespołu Zarządzania Kryzysowego MKiŚ.

„Eksperci resortu klimatu i środowiska podkreślają, że 'złota alga’, która jest gatunkiem inwazyjnym, pozostanie w Odrze, dlatego w kolejnych sezonach konieczne jest kontynuowanie stałego monitoringu oraz podejmowanie działań zaradczych. Zespół resortu wskazał działania krótko i długoterminowe” – przekazano.

Jedną z rekomendacji jest utrzymanie zainstalowanych wiosną i latem naturalnych biostabilizatorów, które mogą funkcjonować przez wiele sezonów. „Na okres zimy i wiosny, ze względu na możliwe zwiększenie przepływów, zalecana jest zmiana usytuowania instalacji z biostabilizatorem, np. na zakotwiczenie ich na środku zbiornika i oznaczenie bojami” – dodano.

Kolejną rekomendacją jest kontynuacja inteligentnego zarządzania zrzutami oraz stała współpraca odpowiednich służb w kolejnych sezonach. „Wskazane jest też rozszerzenie dotychczasowego stałego monitoringu wód o dorzecze Wisły. Eksperci podkreślają również konieczność rozbudowy sieci automatycznego monitoringu. Dla ochrony wód niezbędne są też dalsze inwestycje w systemy retencyjne i oczyszczanie ścieków” – przekazano.

Eksperci MKiŚ proponują również przesiewowe badania rzek oraz zbiorników wodnych na obecność „złotej algi”. Rekomendowana jest ponadto dalsza praca grup roboczych polsko-czeskich i polsko-niemieckich, w tym wymiana informacji, m.in. w zakresie oznaczania „złotej algi”. „Doświadczenia z 2023 roku pozwalają sądzić, że obecność inwazyjnego glonu nie jest wyłącznie problemem polskim i może dotyczyć też państw sąsiednich. Tym bardziej, że badania Brandenburskiego Związku Rybołówstwa stwierdziły we wrześniu 2023 roku występowanie 'złotej algi’ na terenie Niemiec. Zakwity 'złotej algi’ w przeszłości pojawiały się też m.in. na Węgrzech, w Bułgarii, Danii czy Wielkiej Brytanii” – wskazano.

Jak podkreślono, obecnie Polska ma najbardziej zaawansowany system monitoringu wód pod kątem „złotej algi”, a w ciągu roku wykonano ponad 71 tys. analiz. Polska jako jedyny kraj w Europie ma też wzorzec oznaczania toksyny tego mikroskopijnego glonu.

Według ekspertów MKiŚ problem występowania „złotych alg” nie jest jedynie problemem Polski, ale może też dotyczyć państw sąsiednich.

W sierpniu 2022 r. naukowcy stwierdzili obecność w Odrze mikroglonów prymnesium parvum – tzw. złotych alg. To rzadko występujące mikroskopijne glony, które na ogół żyją w morskich wodach przybrzeżnych, ale adaptują się do warunków panujących w rzekach. Pojawiają się zwłaszcza na terenach przemysłowych, gdzie występuje zwiększone zasolenie, oraz w stawach hodowlanych i innych płytkich zbiornikach wodnych. Ich zakwit może spowodować pojawienie się toksyn zabójczych dla ryb i małży. Zakwity „złotej algi” pojawiły się już na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. Latem ub.r. zakwit „złotej algi” w Odrze przyczynił się do masowego śnięcia ryb w tej rzece.

Przeczytaj także: Podpowierzchniowe wyspy ciepła wpływają na kondycję budynków


Źródło: naukawpolsce.pap.pl

Last Updated on 26 października, 2023 by Krzysztof Kotlarski

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS