Na bakier z certyfikatami – niska świadomość ekologiczna Polaków 

Na bakier z certyfikatami – niska świadomość ekologiczna Polaków 

ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), czyli środowisko, społeczność oraz ład korporacyjny – to jeden z najpopularniejszych terminów, który powinien kojarzyć się z szeroko pojętym zakresem działań na rzecz ekologii. Według najnowszego badania “EKObarometr – na drodze do zielonego społeczeństwa” jasno wynika, że pojęcie to znane jest zaledwie 9% ankietowanych. Szerszej liście certyfikatów poświęconych równoważonemu rozwojowi i proekologicznym postawom firm i pracowników postanowiła przyjrzeć się firma consultingowa Nuvalu Polska, będąca partnerem badania – tu wyniki również nie napawają optymizmem. 

Wyniki badania wskazują, że 64% pracowników nie zna żadnego terminu i pojęcia związanego ze zrównoważonym rozwojem i ekologią. Termin CSR czy ESG funkcjonują już od wielu lat i są podstawą w budowaniu strategii organizacji uwzględniającej aspekty środowiskowe. Nawet w przypadku tak szablonowych terminów badanie wykazuję, że są one znane tylko 10% badanym. 

Uzyskane informacje z analizy EKObarometru są zatem niepokojące i sygnalizują istotne wyzwania

w zakresie budowania świadomości ekologicznej w miejscu pracy wielu organizacji. 

Czyny i działania są ważniejsze niż słowa. Jestem zdania, że zrozumienie terminologii i pojęć związanych z ekorozwojem jest kluczowe dla skutecznego zaangażowania pracowników w inicjatywy proekologiczne w organizacji. Dlatego ważne jest, aby firmy aktywnie promowały kulturę zrównoważonego rozwoju i ekologiczne podejście do biznesu – mówi Bartosz Kozieł, Członek Zarządu Nuvalu Polska 

AKTYWNOŚĆ FIRM NA RZECZ EKOLOGII – TOP 10 

W czołówce inicjatyw podejmowanych przez organizacje na rzecz ekologii – co nie powinno być zaskakujące – jest wymiana oświetlenia na energooszczędne, zakup pojemników do segregacji śmieci, zakup sprzętu klasy A+/A++/A+++. Z badania EKObaromert dowiadujemy się również, że ponad 17% pracodawców aktywnie zachęcają swoich pracowników do korzystania z ekologicznych form przemieszczania się, jak na przykład z rowerów czy transportu miejskiego.  

Na pracodawcach ciąży duża odpowiedzialność w zakresie podejmowanych kroków na rzecz ekologii, ale nie może ona kończyć się wyłącznie na działaniach, a powinna być sukcesywnie poszerzana o komunikację i edukację wewnętrzną w danej organizacji. Dobrze, jeśli pracownicy mają możliwość doświadczania i uczestniczenia w inicjatywach proekologicznych, jakie podejmowane są w danym przedsiębiorstwie – może mieć to przełożenie na wzrost świadomość na rzecz ekologii a finalnie przyczynić się nawet do obniżenia kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez firmę.   

Eko segmenty Polaków 

Wyniki badania pokazują, że niezależnie od płci, miejsca zamieszkania, miejsca pracy, itp., wśród społeczeństwa możemy wyróżnić cztery Eko-segmenty: Entuzjaści, Troskliwi, Krytycy i Zagubieni – tzw.  pomiar ekologicznych osobowości Polaków. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii struktura segmentów nie uwzględnia grupy Eko Oportunistów (d. Eko „Na pokaz”), których elementy wybrzmiewają jednak w wyróżnionych wcześniej osobowościach.  

Na przestrzeni ostatnich czterech lat można zauważyć, że dynamika typów postaw ekologicznych ulegała istotnym wahaniom. Najnowszy raport EKOBarometr pokazuje, że pomimo pewnych fluktuacji, ogólna świadomość ekologiczna rośnie. Świadczy o tym istotne ożywienie Eko Entuzjastów, którzy odnotowali wzrost (o 9 pkt proc.) po spadku w poprzedniej fali badania. To pozytywny sygnał wskazujący na rosnącą liczbę osób, dla których ekologia jest istotną częścią systemu społecznych wartości. Jeśli fala wzrostu i proekologiczne działania organizacji utrzymają się, możemy liczyć na bardziej “zielone jutro”.  

Pogłębiona analiza i cenne insighty 

Pomiar ekologicznych osobowości, ocena efektywności poszczególnych trendów i akcji ekologicznych, analiza percepcji działań na rzecz środowiska, wykorzystywanych przez firmy to tylko niektóre elementy z wielu zawartych w obszernym badaniu „EKObarometr – na drodze do zielonego społeczeństwa”. W pełnym raporcie znajdziemy też pytania i odpowiedzi w ramach takich obszarów jak: zielony marketing, greenwashing, ekologiczne biura, OZE i recykling, decyzje zakupowe, opakowania, kosmetyki, elektromobilność, obawy wobec kryzysu klimatycznego czy eko-miasta. 
 

Badanie dostarcza nam fascynujących informacji o dynamice ekologicznych postaw w polskim społeczeństwie. Rosnący odsetek Eko Entuzjastów wskazuje na nasilające się zrozumienie i docenianie ekologii, co jest pozytywnym sygnałem, że ekologia staje się coraz bardziej istotna w publicznym dyskursie. Z drugiej strony, wzrost grupy Eko Zagubionych, jako najliczniejszego segmentu, podkreśla konieczność zwiększenia edukacji ekologicznej – jak pokazuje historia, samo zwiększenie świadomości nie jest wystarczające. Najbardziej stabilnym elementem jest umiarkowane zaangażowanie Eko Troskliwych, co może sugerować, że pragmatyczne i praktyczne podejście do ekologii jest najbardziej trwałym i zrozumiałym dla większości społeczeństwa – komentuje Piotr Zimolzak, wiceprezes SW Research i szef zespołu badawczego EKObarometr.


Rozszerzona analiza i raport “Ekologiczni w biurze” (w tym nowe pytania, statystyki i korelacje) ukażą się już niedługo, jako rozwinięcie raportu EKObarometr. 

Nota metodologiczna: 

Badanie EKOBAROMETR – V EDYCJA przeprowadzono w dniach 8-16.05.23 techniką CAWI przez instytut badawczy SW Research na reprezentatywnej próbie 1500 Polaków w wieku 16-80 lat. 

O badaniu EKObarometr: 

EKObarometr to jedyny w swoim rodzaju cykl badań poświęcony analizie aktualnych postaw i nastrojów polskich konsumentów wobec szeroko pojętej ekologii obecnej w różnych sferach codziennego życia. Realizowany jest przez agencję SW Research nieprzerwanie od I kwartału 2020 roku.  

Pełna wersja raportu do pobrania: https://swresearch.pl/raporty/ekobarometr-pelna-wersja-raportu-z-piatego-pomiaru 

Last Updated on 23 czerwca, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS