Nawiązanie nowej, globalnej współpracy partnerskiej pomiędzy WWF a Ørsted, która pozwoli na działania na rzecz ochrony klimatu i różnorodności biologicznej oceanów

Nawiązanie nowej, globalnej współpracy partnerskiej pomiędzy WWF a Ørsted, która pozwoli na działania na rzecz ochrony klimatu i różnorodności biologicznej oceanów

Ta pionierska współpraca między WWF a Ørsted ma przyspieszyć wdrażanie rozwiązań na rzecz morskiej energetyki wiatrowej, które zwiększą różnorodność biologiczną oceanów i pomóc osiągać cele dla klimatu i różnorodności biologicznej na skalę globalną.

Zmiany klimatu prowadzą do przyspieszenia utraty bioróżnorodności, ponieważ kluczowe ekosystemy oraz fauna i flora znacząco cierpią w wyniku podwyższania się temperatury na świecie. Oceany już odgrywają znaczącą rolę w łagodzeniu zmian klimatu, jednak nie są one w doskonałej kondycji, co oznacza, że ich zdolność do ich łagodzenia jest zagrożona. Do wyeliminowania tych powiązanych ze sobą kryzysów niezbędna jest transformacja energetyczna.

WWF jako światowy lider ochrony przyrody i firma Ørsted jako najbardziej zrównoważone przedsiębiorstwo energetyczne na świecie ogłosili wczoraj rozpoczęcie pięcioletniej globalnej współpracy partnerskiej w zakresie opracowania fundamentalnych zmian podejścia do walki ze zmianami klimatycznymi i ochrony bioróżnorodności. Organizacje będą wspólnie działały na rzecz rozwoju morskiej energii wiatrowej, aby osiągnąć pozytywny wpływ netto na różnorodność biologiczną. Ørsted i WWF będą wspólnie określać, rozwijać i promować inicjatywy i podejścia do wdrażania rozwiązań dla morskiej energii wiatrowej, które nie tylko są bezpieczne dla natury, ale także zwiększają różnorodność biologiczną.       

Podejście zintegrowane

Oczekuje się, że w tym dziesięcioleciu globalna wydajność zainstalowanych farm wiatrowych wzrośnie siedmiokrotnie. Jest to wspaniała wiadomość dla klimatu i dla przyrody, ponieważ w ten sposób zostaną zastąpione szkodliwe dla środowiska paliwa kopalne. Kryzysy klimatyczny i środowiska są ze sobą ściśle powiązane. Jednak często kwestie te są rozpatrywane osobno, bez uwzględniania wpływu czy synergii.

Dyrektor generalny WWF International Marco Lambertini mówi: „Planowany rozwój morskiej energetyki wiatrowej może mieć negatywny wpływ na różnorodność biologiczną, jeśli zostanie przeprowadzony niewłaściwie. Jeśli jednak zostanie zrealizowany dobrze, jest w stanie wspierać i zwiększać różnorodność biologiczną oceanów oraz tworzyć pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną netto. To dlatego partnerstwo Ørsted i WWF jest tak ważne dla rozwoju morskiej energii wiatrowej o pozytywnym wpływie netto na ocean. Jest ono ambitne, ale absolutnie konieczne”.

Prezes grupy i dyrektor generalny Ørsted Mads Nipper mówi: „Rządy przyspieszają działania pozyskiwania morskiej energii wiatrowej, aby uniezależnić się od paliw kopalnych i móc dostarczać energię zrównoważoną na świecie. Jeśli projekty morskiej energetyki wiatrowej będą właściwie realizowane, mogą zwiększyć różnorodność biologiczną oceanów i poprawić stan oceanów. W ten sposób wyeliminujemy zarówno kryzys klimatyczny, jak i bioróżnorodności”. Kontynuuje: „Wspólne przeciwdziałanie zmianom klimatu i utracie różnorodności biologicznej pozwala na bardzo potrzebną zmianę sposobu, w jaki rządy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa będą pracowały nad rozwiązaniem tych powiązanych ze sobą kryzysów. Rozwiązania muszą się wzajemnie uzupełniać, a nie działać na swoją szkodę”.

Aby tak się mogło stać, współpraca partnerska będzie miała następujące rezultaty:

  • innowacje i testowanie rzeczywistych inicjatyw, które ogólnie poprawiają różnorodność biologiczną oceanów i które mogą zostać wykorzystane jako dodatkowe środki osiągania pozytywnego wpływu netto na różnorodność biologiczną;
  • opracowanie rekomendacji z podstawami naukowymi, które pozwolą rządom uwzględniać wymogi dotyczące różnorodności biologicznej oceanów w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej;
  • zrzeszenie tych, którzy korzystają z dobrodziejstw oceanu, i tych, którzy pragną je chronić i realizować wspólny cel stworzenia dekarbonizowanego systemu energii, niezakłócającego możliwości ochrony przyrody wodnej i jej regeneracji.

Potrzeba nowych rozwiązań

Jednym z kluczowych wyzwań jest to, jak pogodzić zwiększoną bioróżnorodność z rozwojem morskiej energii wiatrowej. Potrzebne jest nowe i innowacyjne podejście do planowania przestrzennego obszarów morskich oparte na ekosystemie, które uwzględnia zintegrowane podejście do realizacji celów ochrony klimatu i różnorodności biologicznej. Celem współpracy partnerskiej będzie przyspieszenie międzynarodowej debaty i współpracy niezbędnej do realizacji tej fundamentalnej globalnej zmiany.

Aby ją zapoczątkować, Ørsted i WWF zaproszą czołowych ekspertów do omówienia najlepszej drogi na przyszłość podczas wspólnego wydarzenia na COP27. Jednym z ambitnych celów współpracy partnerskiej będzie konieczność uwzględniania w specyfikacjach przetargowych ochrony i odbudowy natury przez rządy na całym świecie.

Last Updated on 28 października, 2022 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS