Odpowiedzialny konsument to świadomy konsument

Odpowiedzialny konsument to świadomy konsument

Bardzo ważnym elementem zrównoważonego rozwoju jest odpowiedzialna konsumpcja. Aby zwolnić samonapędzające się koło podaży i popytu z jednej strony konieczne są działania odgórne – związane z prawodawstwem, praktykami firm i ich modelami biznesowymi, a z drugiej – z pracą „u podstaw” i przyzwyczajeniami konsumentów.

Każdy z nas decyduje portfelem. Wydając pieniądze dajemy sygnał firmom co i jak chcemy, żeby było nam oferowane. Bardzo cieszą coraz głośniejsze ruchy „zero waste”, zmniejszenie konsumpcji mięsa, popularność upcyclingu czy ekonomii współdzielenia.

Aby jednak tego typu działania nie były niszowe – potrzebne jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat wpływu konsumpcjonizmu na otoczenie lokalne i globalne, a co za tym idzie – na kwestie relacji handlowych i społecznych w krajach Globalnego Południa i kryzys klimatyczny na świecie.

Fundacja Dobry Rozwój propaguje zrównoważony rozwój w różnych jego obszarach. W ciągu ostatnich miesięcy skupiała działania głównie wokół odpowiedzialnej konsumpcji. Prowadziła liczne warsztaty „zero waste”, podczas których przybliżała skalę wpływu człowieka na otaczający go świat i pokazywała co każdy z nas może zrobić, aby dołożyć swoją cegiełkę do zatrzymania m.in. nieodwracalnych zmian klimatu. Zmiana nawet małych nawyków, które są wielokrotnie powtarzane, może mieć wpływ np. na generowanie mniejszej ilości odpadów. To także dobry przykład i inspiracja dla innych.

Fundacja prowadzi także międzynarodowe szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą. Podczas półtoratygodniowych wyjazdów pracuje z uczestnikami wokół tematów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Ostatnie tego typu szkolenie w całości dotyczyło tematyki odpowiedzialnej konsumpcji i efektywnego przekazywania zagadnień z nią związanych młodym osobom – zarówno zainteresowanym tematem, jak i sceptycznie do niego nastawionym.

Głęboko wierzymy, że pozytywna inspiracja i szerzenie wiedzy to najważniejszy krok w kierunku zmiany konsumpcyjnych nawyków i uratowania naszego świata.


Autor:

Fundacja Dobry Rozwój

Last Updated on 31 marca, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA