Organizacje producentów wsparciem dla rolników i sadowników

Polska odgrywa ważną rolę w sektorze sadowniczym w Europie i łącznie z Hiszpanią oraz Włochami, należy do 3 krajów, w których skoncentrowane jest 2/3 całkowitej powierzchni plantacji owoców w UE. Polsce przypada 11% udziału w całym rynku produkcji owocowej w UE oraz 26% udziału w produkcji jabłek. Niestety nadal obserwowany jest niski stopień zorganizowania producentów owoców i warzyw w organizacjach producentów – obecnie ok. 20% produkcji wprowadzane za pośrednictwem organizacji.

Faktem jest, że silny sektor sadowniczy, jak i każda branża, wymaga zjednoczenia rynku. Grupy producenckie, które mogą negocjować lepsze warunki zarówno z sieciami handlowymi, jak również z kontrahentami zagranicznymi, powinny dysponować jasną wizją i strategią rozwoju. Ich celem jest zapewnienie sadownikom lepszych warunków rynkowych, badań i technologii oraz zabezpieczenie przechowania zbiorów.

Obecnie pracujemy nad zwiększaniem wielkości eksportu, jak i otwieraniem nowych rynków: Indonezji, Tajwanu, innych krajów azjatyckich, jak również zupełnie nowych, perspektywicznych kierunków. Nasz kraj w sezonie 2019/2020 miał ogromną konkurencję na dalekich rynkach ze strony: krajów europejskich (Francji, Włoch, czy Niemiec), ale też Serbii, Mołdawii, czy Ukrainy, które bardzo intensywnie pracują nad rozwojem sadownictwa. Istotny dla tego jest również fakt, że w tych krajach znajduje się blisko 60% wszystkich uznawanych przez rządy organizacji producenckich. Pozyskiwanie nowych, dalekich rynków eksportowych jest procesem czasochłonnym i trudnym. Dzięki zapleczu, zaangażowaniu i zasobom grup producenckich jesteśmy w stanie wysyłać polskie produkty najlepszej jakości i konkurować z zagranicznymi eksporterami. Dzięki temu Polska jest również jest jednym z czterech największych producentów jabłek w Europie.

Paulina Kopeć, sekretarz generalna Stowarzyszenia Unia Owocowa

Organizacje producenckie promują zrównoważone praktyki rolnicze. Tworzą miejsca pracy i promują jakość rolnictwa regionalnego oraz lokalnego. To, co skłania rolników do zakładania lub dołączania do organizacji i stowarzyszeń producenckich, to głównie korzyści ekonomiczne, techniczne, ale też społeczne. W dobie pandemii COVID-19, której skutkiem były (i nadal są) niespodziewane, dodatkowe koszty pracy, produkcji i transportu, grupy producenckie są w stanie pomóc rolnikom w komunikacji z wyższymi instytucjami, m.in. reprezentują ich interesy poprzez kierowanie wniosków. Udoskonalają też zaplecze techniczne, dzięki którym rolnicy mogą poprawić wydajność swoich gospodarstw. Organizacje są postrzegane jako siła przetargowa rolników podczas negocjacji z innymi podmiotami w sektorze żywnościowym. Z kolei, korzyści społeczne to głównie demokratyczne funkcjonowanie organizacji, które prowadzi do poczucia wspólnoty i zwiększa zaufanie.


Autor:

UNIA OWOCOWA jest obecnie największym w Polsce Stowarzyszeniem działającym na rzecz wspierania krajowych producentów i dystrybutorów owoców i warzyw. Swoją działalność opiera na społecznym zaangażowaniu członków i nieustannie podejmuje działania, służące poprawie warunków w eksporcie. Przyczynia się również do umacniania pozycji polskich eksporterów na rynkach zagranicznych oraz prowadzi liczne działania promujące wysoką jakość i niepowtarzalny smak polskiej żywności.

Last Updated on 27 stycznia, 2021 by Łukasz

Udostępnij
KATEGORIA