Platforma handlu zieloną energią reo.pl – już działa wygodna forma obrotu produkcją z OZE

Platforma handlu zieloną energią reo.pl – już działa wygodna forma obrotu produkcją z OZE

Wytwórcy i odbiorcy zielonej energii mają teraz do dyspozycji narzędzie, dzięki któremu mogą bezpośrednio i bezpiecznie dokonywać transakcji kupna i sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, minimalizując przy tym koszty związane z jej obrotem. To platforma reo.pl, która choć działa dopiero od miesiąca, wzbudza zainteresowanie i zwiększa liczbę klientów, reprezentujących przede wszystkim małe i średnie firmy.

„Platforma reo.pl powstała po to, żeby mali i średni wytwórcy oraz odbiorcy, zainteresowani produkcją i poborem rzeczywiście zielonej energii, mogli spotkać się razem i tę energię kupować i sprzedawać bezpośrednio z pomocą operatora tej platformy, który bierze na siebie wszystkie obowiązki formalne i organizacyjne, które z takim obrotem się wiążą” – mówi Grzegorz Tomasik, wiceprezes zarządu Reo.pl Sp. z o.o. 

Jak wyjaśnia, klientami platformy są obecnie przede wszystkim przedsiębiorstwa z sektora MŚP, wytwarzające energię elektryczną ze źródeł odnawialnych oraz odbiorcy zainteresowani jej obrotem i zakupem, a także zużywaniem na własne potrzeby.

„Czekamy jeszcze na prosumentów, czyli tych, którzy jednocześnie pobierają i produkują zieloną energię” – dodaje Grzegorz Tomasik. 

„Na naszej platformie już dzisiaj można kupić prawie każdy rodzaj zielonej energii. Mamy wytwórców produkujących taką energię z wiatru, z energii słonecznej, z biogazu. Brakuje nam tylko elektrowni wodnych, aby był pełen komplet” – zapewnia wiceprezes Reo.pl.

Platforma umożliwia bezpośredni zakup energii elektrycznej od dowolnych wytwórców, na indywidualnie uzgodnionych warunkach handlowych, na dowolny okres. Odbiorcy mogą wybierać pochodzenie energii elektrycznej, którą kupują.

Reo, jako operator platformy, gwarantuje w stu procentach zieloną energię, pochodzącą tylko i wyłącznie ze źródeł odnawialnych.

„Reo musi wypełniać również funkcję podmiotu bilansującego kontrakty naszych odbiorców i wytwórców, nie kupuje energii na giełdzie, ani z żadnych innych źródeł. Mogę stanowczo powiedzieć, że ta energia w stu procentach jest zielona” – podkreśla Grzegorz Tomasik. 

„Liczba podmiotów, jak i wolumeny, które znajdują się na naszej platformie są dziś relatywnie nieduże, ale wystartowaliśmy z nią raptem w połowie maja i to zainteresowanie rośnie z dnia na dzień. Chcielibyśmy, aby do końca roku wolumen wynikający z obrotu na reo.pl osiągnął poziom 30 tys. megawatogodzin” – uzupełnia.

Jego zdaniem daje się obecnie zaobserwować bardzo mocny wzrost zainteresowania zieloną energią pochodząca z OZE.

„Wynika to zarówno z rosnącej świadomości społeczeństwa, przedsiębiorców, którzy z tej energii korzystają. Ale również wpływ na to ma cena, która dziś nie jest ceną wyższą (rynkowa red.) od ceny energii pochodzącej z innych źródeł” – wskazuje wiceprezes Reo.pl.

Według niego polski i europejski rynek energii odnawialnej na pewno będzie się rozwijał.

„Myślę, że ten rozwój będzie z każdym rokiem coraz bardziej dynamiczny. Jest szereg barier regulacyjnych, które w różny sposób przeszkadzają, ale sądzę, że zrozumienie potrzeby korzystania z zielonej energii i zrównoważonego rozwoju jest o tyle duże i tak szybko rosnące, że te bariery będą znikały” – podsumowuje Grzegorz Tomasik.


Reo.pl należy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą spółki Polska Grupa Biogazowa i Enerco, produkujące zieloną energię w oparciu o własne biogazownie, farmy fotowoltaiczne i instalacje wiatrowe. Platforma posiada koncesję na obrót energią elektryczną. 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Last Updated on 14 czerwca, 2022 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA
TAGS