Po pierwsze dialog

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju powstała 12 lat temu. Podstawą naszych działań jest dialog. Specjalizujemy się w planowaniu i realizacji złożonych procesów partycypacyjnych, najczęściej w partnerstwie z lokalnymi samorządami i instytucjami publicznymi. Realizujemy badania społeczne, przygotowujemy diagnozy, wspieramy procesy rewitalizacji i partycypacyjnego planowania przestrzeni. W ciągu ostatnich 5 lat, w ramach projektu Przestrzeń dla partycypacji , wspomogliśmy kilkadziesiąt samorządów gminnych w procesach konsultacji dokumentów planistycznych.

Nasz zespół wspierał  gminy na różnych etapach przygotowywania gminnych programów rewitalizacji, pracowaliśmy m.in. dla Włocławka, Wołomina, Kalisza, Lęborka czy mniejszych gmin takich jak Płużnica, Nowe czy Brok, dbając o szerokie zaangażowanie mieszkańców i innych interesariuszy.

Współpracujemy także z instytucjami publicznymi i organizacjami, prowadząc procesy dotyczące programowania instytucji (np. kultury) czy lokalnych polityk publicznych (np. integracji cudzoziemców).

Z dumą przyglądamy się, , w jaki sposób nasza praca wpływa na rozwój miast i gmin, jak nasze pomysły, projekty zmieniają je na lepsze.

Krzysztof Ślebioda

Aktualne informacje o naszej działalności znajdują się na stronie www.pzr.org.pl


Autor:

Krzysztof Ślebioda, Prezes Zarządu Pracownia Zrównoważonego Rozwoju

Last Updated on 12 lutego, 2021 by Łukasz

Udostępnij
KATEGORIA