Producenci mebli i płyt drewnopochodnych zaniepokojeni planami Lasów Państwowych. Firmy apelują o certyfikowany zrównoważony rozwój lasów w Polsce

Producenci mebli i płyt drewnopochodnych zaniepokojeni planami Lasów Państwowych. Firmy apelują o certyfikowany zrównoważony rozwój lasów w Polsce

Kolejne Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych rozważają rezygnację z międzynarodowej certyfikacji FSC, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Wzbudziło to niepokój wśród polskich producentów artykułów pochodzenia drzewnego, dla których certyfikat jest często niezbędny, by mogli sprzedawać swoje wyroby zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. W związku z tym, organizacje branżowe – Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce i Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, wystosowały list do Józefa Kubicy, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, z prośbą o utrzymanie certyfikacji i wprowadzenie jej we wszystkich Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych.

Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce i Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli podkreślają, że certyfikowane drewno z Lasów Państwowych daje produkowanym z niego płytom i meblom bardzo dużą przewagę konkurencyjną na rynkach światowych. Klienci polskich firm zarówno zagraniczni, jak i krajowi wymagają bowiem od producentów dostarczania wyrobów certyfikowanych – w większości w systemie FSC. Certyfikat ten potwierdza, że surowiec drzewny, który wykorzystano do wytworzenia produktów, pochodzi z lasów zarządzanych w odpowiedzialny i zrównoważony sposób. Jest on niezwykle istotny dla firm, ponieważ jego brak uniemożliwi im w wielu przypadkach sprzedaż produktów. Utrata przez polskich producentów certyfikatów oznaczać będzie utratę klientów i dotkliwe konsekwencje biznesowe.

Mimo, iż certyfikat FSC stawia przed podmiotami certyfikowanymi o wiele więcej wymagań, niż inne systemy certyfikacji (co dotyczy nie tylko Lasów Państwowych, ale również producentów w ramach łańcucha dostaw), dla polskich firm – jak podkreślają organizacje branżowe – najważniejsze są oczekiwania klientów, które muszą spełnić producenci, by dostarczać im swoje wyroby.

Organizacje wskazują również na zalety FSC dla polskiej gospodarki leśnej. Jak piszą, certyfikacja przyniosła Lasom Państwowym wiele dodatkowych korzyści w postaci m.in. podwyższenia świadomości w zakresie bezpieczeństwa i prawa pracy, odpowiedzialności za powierzone zasoby przyrody i ich ochronę, a także w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych. Tym samym, poprawiła transparentność procesów planowania i prowadzonej gospodarki leśnej.

Na czerwcowym spotkaniu z przedstawicielami branży drzewnej, Lasy Państwowe jednoznacznie oświadczyły, że certyfikacja FSC zostanie utrzymana. Przedsiębiorcy mają nadzieję, że obietnica ta zostanie dotrzymana, co przełoży się na korzyści nie tylko dla polskiego sektora przemysłu drzewnego i meblarskiego, ale również dla środowiska naturalnego i całego społeczeństwa, dla którego dobrodziejstwa obszarów leśnych są nie do przecenienia.


O Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Producentów Mebli:

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli została powołana 9 stycznia 1996 r. w celu  reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych oraz kształtowania w obrocie gospodarczym zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji. Misją Izby jest integracja polskiej branży meblarskiej w celu skutecznego współuczestnictwa w kształtowaniu rozwoju polskiej branży meblarskiej, aktywne promowanie polskich mebli w kraju i na świecie oraz wspieranie dążeń do zapewnienia konsumentom pełnej satysfakcji z zakupu i użytkowania wyrobów polskiego przemysłu meblarskiego.

Last Updated on 28 czerwca, 2022 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA
TAGS