Raport: pokolenie Z za największą wartość uważa rodzinę i przyjaciół

Raport: pokolenie Z za największą wartość uważa rodzinę i przyjaciół

Młodzi ludzie, jako źródło poczucia bezpieczeństwa i największą wartość podają rodzinę. Na to wskazało ponad 80,4 proc. respondentów podczas badań przeprowadzonych przez Instytut Badawczy IPC na zlecenie Politechniki Wrocławskiej, na podstawie których powstał raport „Skok w dorosłość”.

W raporcie „Skok w dorosłość” wskazano, że dla zdecydowanej większości uczniów i uczennic szkół średnich największe znaczenie ma rodzina, w ten sposób odpowiedziało 80,4 proc. ankietowanych. Ponad połowa respondentów na drugim miejscu wybrała zdrowie i dobre samopoczucie (54,8 proc.), a zaraz za nim przyjaciół (54,2 proc.) i rozwój osobisty (49,1 proc.).

O znaczeniu rodziny w życiu młodych ludzi, należących do pokolenia Z, świadczą również odpowiedzi, w których jako główne źródło wsparcia określają rodziców (62,4 proc.), na drugim miejscu stawiają z kolei przyjaciół i znajomych (54,1 proc.). Zaledwie 10 proc. ankietowanych pomocy szuka u osób spoza najbliższego kręgu – psychologów, psychoterapeutów, nauczycieli, mentorów czy duchownych.

Jako najważniejsze wartości pokolenie Z wymienia uczciwość i prawość. Tak odpowiedziała niemal połowa respondentów (47 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się: dobre relacje z ludźmi (47,7 proc.), życzliwość (46,4 proc.), odpowiedzialność (42,3 proc.) i empatia (37,8 proc.).

Zaledwie 30 proc. ankietowanych uważa natomiast, że wykształcenie wyższe jest kluczowe w osiągnięciu sukcesu zawodowego, a 28,4 proc. uczniów uznało, że studia to niezbędny krok do rozpoczęcia kariery zawodowej. Z raportu IB IPC wynika, że nieco ponad połowa uczniów (53,3 proc.) planuje rozpocząć studia. 31,5 proc. ankietowanych jeszcze nie wie czy pójdzie na studia, a 15 proc. deklaruje, że nie zamierza studiować. Świadczy to o trendzie wśród młodych ludzi, dla których dyplom uczelni nie jest tak ważny, jak dla poprzedniego pokolenia millenialsów, w którym odsetek osób studiujących był znacznie wyższy, a dyplom uczelni podnosił status społeczny.

„Młodzi ludzie są inaczej uformowani przez nowe okoliczności, inaczej myślą, ale na szczęście mówią o tym otwarcie i wprost” – powiedział Kamil Staniec, prorektor ds. kształcenia Politechniki Wrocławskiej podczas wtorkowej konferencji, na której przedstawiono wyniki badań i raport „Skok w dorosłość”. Według naukowca obserwacja młodych ludzi stojących przed wyborem kariery zawodowej ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju szkół wyższych. Trendy, które można zaobserwować wśród pokolenia Z, są bardzo ważną informacją dla pracowników uczelni, którzy chcą dostosowywać ofertę do potrzeb przyszłych studentów.

Z badania wynika również, że uczniowie szkół średnich mają dojrzałe podejście do swojej przyszłości zawodowej. 60,6 proc. ankietowanych ma plany na przyszłość. Co czwarta osoba (26,6 proc.) opracowała konkretny plan co chce robić w życiu, a co trzecia (34 proc.) ma pewne pomysły w tym zakresie.

Raport „Skok w dorosłość” został przeprowadzony w marcu i kwietniu 2024 r wśród uczniów czwartej klasy szkół średnich. Badanie zostało przeprowadzone metodą ilościową (technika CAWI, ankieta elektroniczna z wykorzystaniem kwestionariusza) i jakościową (technika FGI, zorganizowane wywiady grupowe w tzw. grupach focusowych z wykorzystaniem scenariusza wywiadu). Próba badawcza wyniosła 1124 respondentów, 1060 respondentów w badaniu ilościowym, a 64 respondentów w badaniu jakościowym.

Millenialsi, zwani również pokoleniem Y, to ludzie urodzeni w latach 1980-1995. Do pokolenia Z należą ludzie urodzeni w latach od 1995 do 2012.

Przeczytaj także: Zespoły zajmujące się wdrażaniem celów zrównoważonego rozwoju to wciąż rzadkość w polskich firmach. Ich pracę może wspomóc cyfryzacja


Źródło: naukawpolsce.pap.pl

Last Updated on 11 czerwca, 2024 by Krzysztof Kotlarski

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS