Raportowanie ESG — integracja danych i automatyzacja procesu dzięki Qlik Sense

Raportowanie ESG — integracja danych i automatyzacja procesu dzięki Qlik Sense

W obliczu rosnących oczekiwań społecznych oraz regulacji prawnych, raportowanie ESG (Environmental, Social, Governance – środowiskowe, społeczne i zarządcze) staje się nie tylko obowiązkiem, ale i szansą dla firm na wzmocnienie ich odpowiedzialności i transparentności. Wdrażanie standardów ESG nie jest prostym zadaniem, szczególnie w kontekście dynamicznie zmieniających się wymogów i rozszerzającego się zakresu firm objętych tym obowiązkiem. Kluczem do sukcesu jest tutaj systematyczne gromadzenie rzetelnych, weryfikowalnych i wiarygodnych danych z różnych źródeł. Jak zrobić to w łatwy i szybki sposób? Idealnym narzędziem wspierającym kompleksowo ten proces w całej organizacji jest Qlik Sense – kompletna platforma Business Intelligence.

Raportowanie ESG nie tylko dla gigantów. Jakie obowiązki czekają małe firmy?

W pierwszej kolejności obowiązek raportowania ESG dotyczy dużych przedsiębiorstw, jednak z każdym rokiem krąg ten się rozszerza, obejmując coraz mniejsze podmioty. W ramach dyrektyw unijnych, firmy te muszą prezentować nie tylko swoje wyniki finansowe, ale również wpływ ich działalności na środowisko, społeczeństwo i jakość zarządzania. To oznacza, że nawet małe firmy znajdujące się w łańcuchu wartości dużych korporacji muszą być przygotowane na dostarczanie danych niezbędnych do kompleksowego raportu ESG.

Czy Twoja firma jest gotowa na raportowanie ESG?

Mimo że raportowanie ESG jest już obowiązkiem niektórych firm, wiele z nich nadal nie jest na to odpowiednio przygotowanych. Problemy pojawiają się zarówno w kontekście zrozumienia, co dokładnie należy raportować, jak i w jaki sposób zbierać oraz analizować potrzebne dane. Firmy muszą zmierzyć się z setkami wskaźników i wytycznych, co wiąże się z koniecznością reorganizacji wewnętrznych procesów danych. Ważne staje się nie tylko gromadzenie informacji o wpływie działalności na bioróżnorodność czy klimat, ale również analiza kwestii społecznych, takich jak równość płci czy warunki pracy.

ESG pod lupą kredytodawców

Zarządy firm odgrywają kluczową rolę w procesie raportowania ESG, ponieważ to na nich spoczywa odpowiedzialność za wiarygodność i prawidłowość przygotowywanych raportów. Przedsiębiorcy muszą zdawać sobie sprawę, że dokumenty te mają znaczący wpływ na ocenę firmy przez inwestorów, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, a nawet na możliwości pozyskania zamówień lub dotacji publicznych. Nieprawidłowości w raporcie mogą prowadzić do negatywnych konsekwencji finansowych oraz uszczerbku na reputacji.

W odpowiedzi na te wyzwania, narzędzia Business Intelligence, takie jak Qlik Sense, oferują rozwiązania umożliwiające efektywną analizę i wizualizację danych niefinansowych. W kontekście zwiększających się wymagań dotyczących raportowania ESG, Qlik Sense staje się niezastąpionym wsparciem dla firm dążących do przejrzystości i rzetelności danych. Umożliwia tworzenie raportów ESG, które są nie tylko przyjazne, jasne i zwięzłe, ale przede wszystkim zawierają informacje kluczowe dla identyfikacji ważnych zagadnień środowiskowych, społecznych i zarządczych. Dzięki możliwościom wielowarstwowej analizy, od ogólnych trendów po szczegółowe dane, Qlik Sense pozwala na efektywne gromadzenie i elastyczne zarządzanie rozproszonymi informacjami, co jest nieocenione w kontekście potrzeb systematycznie kształtujących się wymogów raportowych.

ONZ skraca czas raportowania ESG dzięki Qlik Sense

Doskonale ilustruje to przykład Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wcześniej dział ds. zrównoważonego rozwoju spędzał miesiące na ręcznym zbieraniu i analizowaniu danych w Excelu, co było nie tylko czasochłonne, ale także podatne na błędy. Nad projektem pracowało 6 osób przez 20 miesięcy.

Dzięki integracji danych z SAP i automatyzacji procesów z wykorzystaniem kalkulatora emisji dwutlenku węgla (ICAO), ONZ zdołała znacznie skrócić czas potrzebny na przetwarzanie informacji dotyczących śladu węglowego swoich przedsiębiorstw w podróżach lotniczych. Narzędzie nie tylko ułatwiło szybkie i dokładne raportowanie, ale również pozwoliło działom na podejmowanie świadomych decyzji, mających na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Wprowadzenie Qlik Sense zrewolucjonizowało sposób, w jaki organizacje mogą zarządzać swoimi danymi ESG, czyniąc proces bardziej przejrzystym, aktualnym i porównywalnym, a co za tym idzie – bardziej zgodnym z oczekiwaniami inwestorów i regulacji.

Jak Qlik Sense wspiera raportowanie ESG?

  • Zbieranie i integracja danych

Za pomocą Qlik Sense, firmy mogą agregować i wizualizować dane z różnych źródeł, co pozwala na stworzenie jednolitej platformy do raportowania. Narzędzie to umożliwia integrację danych z różnorodnych wewnętrznych i zewnętrznych źródeł. W kontekście ESG, oznacza to możliwość skompilowania informacji dotyczących zużycia energii, emisji CO2, polityk korporacyjnych, praktyk zatrudnienia i wielu innych aspektów działalności firmy. System potrafi efektywnie zbierać te dane, nawet jeśli pochodzą one z rozproszonych systemów ERP, CRM czy innych aplikacji specjalistycznych.

  • Dynamiczne i interaktywne raporty

Raportowanie ESG za pomocą Qlik Sense umożliwia interesariuszom interakcję z danymi. Użytkownicy mogą na przykład badać wpływ określonych inicjatyw na redukcję emisji gazów cieplarnianych lub analizować skuteczność programów wspierających społeczności lokalne.

  • Odpowiedzialność i zgodność

Qlik Sense pomaga firmom monitorować ich zgodność z lokalnymi i międzynarodowymi standardami ESG. Dzięki wbudowanym funkcjom analizy, możliwe jest szybkie identyfikowanie obszarów wymagających uwagi, co pozwala na bieżące dostosowywanie strategii.

  • Monitorowanie i reagowanie

Narzędzie umożliwia nie tylko pasywne raportowanie, ale także aktywne monitorowanie wskaźników ESG w czasie rzeczywistym. To pozwala organizacjom na szybkie reagowanie na potencjalne problemy lub wykorzystanie pojawiających się okazji, zwiększając ich zdolność do adaptacji i ciągłego doskonalenia w obszarach zrównoważonego rozwoju.

  • Automatyzacja i efektywność

Qlik Sense pozwala na automatyzację jednego lub szeregu procesów wchodzących w raportowanie ESG, co znacząco zwiększa efektywność operacyjną, redukując czas i zasoby potrzebne do manualnego zbierania i analizowania danych. Pomaga w eliminacji błędów ludzkich i zapewnia, że raporty są generowane terminowo i zgodnie z obowiązującymi standardami.

Co dalej?

Raportowanie ESG, choć wydaje się być skomplikowane i wymagające, dzięki wsparciu Qlik Sense, może stać się szybkim i łatwym procesem.

Zastanawiasz się, od czego zacząć? Jak może Ci w tym pomóc technologia Qlik Sense do zarządzania danymi? Skąd i w jaki sposób zebrać niezbędne informacje oraz jak zautomatyzować całą procedurę? Zeskanuj kod QR i zobacz, jak wygląda gotowa aplikacja. Nasz zespół ekspertów pomoże Ci przebrnąć przez zawiłości raportowania ESG. Dołącz do firm, które już teraz korzystają z powyższego rozwiązania i zacznij przekształcać wyzwania w możliwości dla swojego biznesu.


TOMASZ SAMAGALSKI – CEO Data Wizards

Raportowanie ESG – szybko i efektywnie

Last Updated on 20 czerwca, 2024 by Anastazja Lach

KATEGORIA