Razem dla środowiska

Zachodzące od pewnego czasu przemiany w  gospodarkach krajów europejskich zostały określone mianem  „Europejskiego Zielonego Ładu”. Pod określeniem Europejskiego Zielonego Ładu kryje się niezwykle ambitna, proekologiczna strategia rozwoju gospodarczego, która zakłada osiągnięcie przez kraje Unii Europejskiej neutralności klimatycznej i to w ciągu zaledwie trzech dekad – do połowy XXI wieku. Proponowana w Europejskim Zielonym Ładzie neutralność klimatyczna nie bierze pod uwagę kompromisów takich jak zakup kredytów węglowych. Cała gospodarka od producentów poprzez dostawców i użytkowników końcowych powinna składać się na zerową emisję.

Cel ten jest szczególnie wymagający dla krajów takich jak Polska, które opierają istotną część swojej gospodarki energetycznej na węglu. Tak wysoko postawiona poprzeczka nie musi jednak oznaczać finalnego niepowodzenia. Konieczna jest jednak pełna mobilizacja nie tylko po stronie władz Polski, liczy się także każda zaangażowana w osiągnięcie celu firma, a nawet każda indywidualna osoba, która poprzez swoje przekonania i codzienne działania umożliwi realizację tego  zadania. W budownictwie osiągnięcie tego celu jest dodatkowo utrudnione z uwagi  na sposób funkcjonowania samej   branży.  Chociażby ze względu na wzajemne powiązania z wydobywczą gałęzią gospodarki, w której osiągnięcie pewnych założeń klimatycznych jest szczególnie wymagające. Nie powinno to jednak oznaczać rezygnacji z działań zmierzających do zmiany myślenia, działania, a docelowo maksymalnie możliwego zbliżenia się do zakładanego celu.

Tą właśnie drogą podąża Grupa Eurovia, która zamierza zrealizować postawione sobie, ambitne cele środowiskowe  w perspektywie najbliższych 10 lat. Najważniejszymi krokami w zakresie ochrony środowiska jest między innymi zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, czy też ograniczenie uciążliwości związanych z charakterystyką pracy w budownictwie drogowym zarówno dla pracowników jak i otoczenia i lokalnych społeczności. Eurovia wprowadza także zmiany w zakresie produkcji, zarówno w wytwórniach mieszanek mineralno-asfaltowych jak  i  zakładach produkujących kruszywa, które mają na celu ograniczenie wpływu swojej działalności na środowisko naturalne. Firma podejmuje także  próby wykorzystania technologii niskoemisyjnych, czyli takich które nie wymagają wykorzystania wysokiej temperatury przy produkcji materiałów budowlanych.  Poprzez innowacyjne technologie takie jak Power Road®  umożliwia zielone rozwiązania również pokrewnym branżom. Wspomniane rozwiązanie, poprzez połączenie zalet pomp ciepła, nagrzanej nawierzchni drogowej i pionowych kolektorów gruntowych może w znacznej części pokryć  potrzeby cieplnych otaczających obiektów lub zapewnić zimą, nie wymagające odśnieżania, utrzymanie parkingów lub dróg znajdujących się wokół budynków.

Założenia Europejskiego Zielonego Ładu to jednak nie tylko walka o cele środowiskowe. Mają one także wymiar społeczny, to okazja do wspólnego działania i zacieśniania więzów międzyludzkich oraz współpracy pomiędzy różnymi środowiskami, organizacjami, a także pomiędzy krajami UE. Współpraca i wspólne działania pozwalają osiągać cele wykraczające poza możliwości jednostki. A to z kolei daje odwagę do śmiałego spoglądania w przyszłość.


Autor:

Nicolas Dépret, Prezes Zarządu, EUROVIA Polska SA

Od 1997 roku związany z Grupą Eurovia. Ukończył Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie w Paryżu.

Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Niemczech, gdzie przez 3 lata kierował projektami z zakresu budowy dróg. Od roku 2000 wspierał rozwój działalności Eurovia w Polsce, zarządzając działem technicznym, potem pełniąc funkcję dyrektora operacyjnego  oraz członka zarządu.  W latach 2014-2017 odpowiadał za działalność delagatur Eurovia w Rumunii, Chorwacji oraz w krajach bałtyckich. Od 2013 roku, zarządza obszarem bezpieczeństwa w Grupie Eurovia w krajach Środkowej i Południowej Europy. Od roku 2017 pełni funkcję Prezesa Zarządu  Spółek Eurovia w Polsce. Czynnie uczestniczy w pracach ogólnopolskich organizacji drogowych takich jak OiGD, PZPB, PSWNA i Kongres Drogowy, włączając się  w działania na rzecz rozwoju branży drogowej w Polsce.

Last Updated on 1 listopada, 2021 by Redakcja

Udostępnij
KATEGORIA