Rusza nabór projektów w konkursie dot. adaptacji miast Polski Wschodniej do zmian klimatu

Rusza nabór projektów w konkursie dot. adaptacji miast Polski Wschodniej do zmian klimatu

Od 31 lipca do 31 października trwa nabór projektów do dofinansowania – w sumie 255 mln euro – w obszarze adaptacji miast Polski Wschodniej do zmian klimatu. Inwestycje mają pomóc w „odbetonowaniu” i zazielenieniu miast oraz sprzyjać ochronie bioróżnorodności.

„Fundusze Europejskie od lat poprawiają jakość życia w miastach Polski Wschodniej. Dzięki inwestycjom realizowanym z ich udziałem miasta stają się przyjaznymi miejscami nie tylko do zamieszkania i pracy, ale też do wypoczynku. Stąd w nowym programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej do 2029 roku przeznaczymy aż 255 mln euro na cele związane z dostosowaniem miast do wyzwań klimatycznych. Zieleń w miastach ochładza, sprzyja poprawie jakości powietrza, umożliwia lepszą retencję wód opadowych i roztopowych, co z kolei zapobiega zarówno zjawisku suszy, jak i ułatwia odprowadzanie wody do gleby, przy gwałtownych opadach. Takie rozwiązania – bazujące na naturze – chcemy wspierać szczególnie w planowanych inwestycjach” – poinformowała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Jakie projekty mogą liczyć na wsparcie?

MFiPR poinformowało, że w konkursie na dofinansowania mogą brać udział zintegrowane przedsięwzięcia, kompleksowo oddziaływujące na dostosowanie miast do ekstremalnych stanów pogodowych (takich jak np. podtopienia, susza); działania związane z zatrzymaniem wody w miejscu opadu lub w lokalnej zlewni, wykorzystujące rozwiązani bazujące na naturze, które zapewnią też przestrzeń dostępną dla mieszkańców oraz projekty dotyczące planowania i zarządzania obiegiem wody i zielenią w mieście.

W ramach konkursu realizowane będą także inwestycje takie jak np. budowa parków, ogrodów deszczowych czy łąk kwietnych, tworzenie połączeń między terenami zielonymi w mieście, pasaży roślinnych, zielonych miejskich korytarzy, miejskich stawów i oczek wodnych oraz udrożnienie już istniejących kanałów, czy rzek przepływających przez miasta.

Adaptacja do zmian klimatu dla miast średnich i uzdrowisk

Resort wyjaśnił, że nabór ma charakter konkurencyjny i jest skierowany do miast średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz miast subregionalnych z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych (20-100 tys. mieszkańców). Beneficjentami mogą być także samorządy, na terenie których położone są miejscowości o statusie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej. Budżet konkursu wyniesie 550 mln złotych. Konkurs przeprowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Instytucja Wdrażająca w programie FEPW. Wnioski można składać od 31 lipca do 31 października 2023 roku.

 Dokumentację konkursową można znaleźć tutaj, a odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania dotyczące postępowania – tutaj.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej jest kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw, aby przyspieszyć ich rozwój. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program będzie służył utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w sześciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz mazowieckim (bez Warszawy i otaczających ją powiatów).

Z programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wyniesie 2,65 mld euro. Więcej na www.FEPW.gov.pl.

Przeczytaj także: Specjalne udogodnienia w pociągach dla Pomorza Zachodniego; pomogą fundusze europejskie


Źródło: pap-mediaroom.pl

Last Updated on 1 sierpnia, 2023 by Krzysztof Kotlarski

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS