<strong>SPÓŁKI PALIWOWE MOCNO ZWIĘKSZAJĄ INWESTYCJE W SEKTOR OZE</strong>

SPÓŁKI PALIWOWE MOCNO ZWIĘKSZAJĄ INWESTYCJE W SEKTOR OZE

Z powodu postępującej dekarbonizacji połowa największych na świecie spółek z sektora ropy i gazu spodziewa się spadku przychodów z podstawowej działalności w ciągu najbliższych 10 lat, wynika z badania Bain & Company. Jednocześnie, niemal trzy czwarte uważa, że inwestycje w nowe obszary działalności, w tym w odnawialne źródła energii, pomogą im do 2030 roku zrekompensować utratę przychodów lub całkowicie zastąpić obecną działalność.

Spodziewając się spadku popytu na paliwa kopalne ankietowani przez Bain & Company menedżerowie z sektora energetyczno-wydobywczego deklarują, że zwiększają inwestycje w rozwój nowych obszarów działalności. Jak wynika z badania, obecnie przeznaczają oni na to średnio około 23% wydatków kapitałowych, co stanowi wzrost w porównaniu do poziomu 16% deklarowanego w sondażu z 2020 roku. Zdaniem ekspertów Bain & Company, jeśli obecny trend się utrzyma, większość spółek z sektora energetyczno-wydobywczego może osiągnąć neutralność emisyjną znaczniej wcześniej niż w 2050.

„Coraz więcej podmiotów z sektora paliwowego zdaje sobie sprawę, że ten biznes będzie się kurczyć, więc konieczne są inwestycje w nowe obszary. Nawet gwałtowny wzrost cen paliw w ostatnich miesiącach nie powstrzymuje firm przed inwestowaniem w transformację” – powiedział Roch Baranowski, Partner w Bain & Company.Zmiana profilu działalności nie jest jednak łatwym zadaniem i wiele spółek ma trudności z osiągnięciem odpowiednich stóp zwrotu z nowych inwestycji, przyciągnięciem utalentowanej kadry czy też ze wzmocnieniem swoich kompetencji organizacyjnych„.

Jak podkreślają eksperci Bain & Company koncerny energetyczne już od kilku lat starają się obniżyć swój ślad węglowy i pozbywają się wysokoemisyjnych aktywów. Dzięki temu pozyskują rocznie z transakcji sprzedaży ponad $100 mld, co pozwala im inwestować w nowe, bardziej perspektywiczne obszary działalności, jak choćby odnawialne źródła energii, elektromobilność, technologie związane z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla, czy też produkcję zielonego wodoru i biopaliw.

Transformacja koncernów z segmentu ropy i gazu w kierunku zielonej energii staje się faktem. Nasze analizy planów inwestycyjnych tych firm pokazują, że do 2030 roku co najmniej trzy z nich znajdą się w pierwszej dziesiątce największych producentów OZE. To olbrzymia zmiana, ponieważ jeszcze dwa lata temu wśród 10 największych producentów OZE, niemal wszystkie firmy to były tradycyjne koncerny elektroenergetyczne „ powiedział Roch Baranowski.

Dodatkowym bodźcem do wchodzenia w nowe obszary działalności jest rosnąca presja ze strony inwestorów, którzy oczekują od spółek wdrażania działań związanych ze równoważonym rozwojem i redukcją emisji gazów cieplarnianych. Jak pokazał sondaż Bain & Company, niemal trzy czwarte inwestorów (73 proc.) chce, by producenci ropy i gazu inwestowali w projekty niskoemisyjne. Jednocześnie tylko połowa z nich oczekuje od zarządów spółek kontynuowania inwestycji związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy.

Eksperci Bain & Company spodziewają się, że tocząca się wojna w Ukrainie nada dodatkowego impetu inwestycjom w OZE, co wynika z chęci uniezależnienia się krajów Unii Europejskiej od importu paliw z Rosji. Gwałtowny wzrost cen paliw obserwowany w ostatnich miesiącach także sprzyja tej ekspansji. Rosną bowiem zyski spółek paliwowych, a co za tym idzie rosną szanse, że ten zwiększony strumień gotówki zostanie przeznaczony na finansowanie inwestycji w nowe obszary działalności.

Rynek energetyczny czekają ogromne przeobrażenia w najbliższych latach. Dotyczy to nie tylko samych źródeł energii, ale także konsolidacji branży ropy i gazu, która w dużej mierze jest rozdrobniona i w której wyceny spółek są niskie” powiedział Roch Baranowski. Katalizatorem zmian staje się także wojna w Ukrainie, bo wiele firm robi przegląd swoich aktywów i wychodzi z inwestycji w Rosji, jak np. koncern BP. Ponadto, spodziewamy się, że coraz więcej spółek będzie przejmować podmioty działające w branży OZE, by przyspieszyć transformację swojego biznesu„.

Badanie Bain & Company zostało przeprowadzone wśród ponad 1.000 managerów pracujących dla największych na świecie 125 spółek z sektora energetyczno-wydobywczego i zlokalizowanych w 45 krajach. Łączna wartość rynkowa tych firm przekracza $6 bilionów.

Pełen raport nt. sektora energetyczno-wydobywczego Global Energy and Natural Resources Report 2022 dostępny jest na stronie: https://www.bain.com/globalassets/noindex/2022/bain_report_global-energy-and-natural-resources-2022.pdf


BAIN & COMPANY

Bain & Company to jedna z największych firm doradztwa strategicznego na świecie. Konsultanci Bain wspierają zarządy firm w podejmowaniu kluczowych decyzji z zakresu strategii, organizacji, fuzji i przejęć oraz we wdrażaniu innowacyjnych technologii. Bain & Company jest też wiodącym doradcą funduszy private equity. Firma angażuje się w działania pro bono, realizując 10-letni program o wartości ponad 1 mld dolarów, w ramach którego bezpłatnie świadczy usługi doradcze na rzecz organizacji walczących z nierównościami społecznymi i rasowymi oraz działających na rzecz rozwoju, edukacji i ochrony środowiska. Firma powstała w 1973 roku w USA i posiada 65 biur w 40 krajach na świecie. O skuteczności Bain & Company świadczą wyniki klientów.

Last Updated on 9 sierpnia, 2022 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA
TAGS