Surowce ze śmieci, partnerstwa strategiczne i Strażnicy Planety. Rozmawa z Pawłem Augustynem, Prezesem Zarządu ENERIS Surowce

Ochrona środowiska wpisana jest w strategię zrównoważonego rozwoju właściwie każdej firmy na rynku, niezależnie czy jest to bank, producent żywności czy spółka budowlana. W jaki sposób takie firmy jak ENERIS, które w kodzie genetycznym mają troskę o czystą wodę, ziemię i powietrze, patrzą na swoją rolę w tym obszarze?  

Patrzymy na problemy środowiskowe w sposób strategiczny, budujemy portfolio firmy w taki sposób, by kompleksowo zagospodarowywać wszelkie frakcje odpadów w sposób efektywny kosztowo, z użyciem najlepszych dostępnych technologi i optymalny pod kątem celów środowiskowych. Dziś cele działania wyznacza w Polsce Europejski Zielony Ład, Europejska Strategia Przemysłowa czy Nowy Plan Działania dotyczący GOZ. By je zrealizować w naszych spółkach na terenie całego kraju korzystamy z doświadczeń organizacji branżowych, polskich i zagranicznych. Monitorujemy na bieżąco legislacje EU a wiedzę przekazujemy naszym partnerom lokalnym. Zarówno w zakresie recyclingu, zbiórki, jak i technologii IT.

Jakie w tej chwili widzi Pan największe wyzwania stojące przez Polakami w obszarze odpadów, ich powstawania i właściwego zagospodarowywania?

Niestety system gospodarki odpadowej w Polsce ma wiele do nadrobienia, szczególnie w zakresie dostępnej technologii i jakości surowca. Bardzo duża nierównowaga pomiędzy możliwościami instalacji a podażą odpadów jest jedną z głównych przyczyn wzrostu cen. Kolejną zmienną jest legislacja, która wymaga od nas kosztownych inwestycji niezbędnych do spełnienia wymogów prawnych. Minie jeszcze 5-7 lat zanim rynek znajdzie się w równowadze.

Statystyki GUS pokazują główne problemy środowiskowe. Np.: w 2019 roku w Polsce wytworzono 12 mln 753 tys. ton odpadów komunalnych, co oznacza zwiększenie ilości na jednego mieszkańca Polski z 325 kg w 2018 r. do 332 kg w 2019 r. Zmieniają się wzorce konsumpcji, stąd odpadów będzie coraz więcej. Niestety większość stanowią odpady zmieszane (43% wszystkich odpadów komunalnych), które wymagają wysokospecjalistycznych instalacji do sortowania, częściowo znajdą swoje miejsce na składowiskach. Jednocześnie maleje liczba tychże czynnych składowisk, a rośnie liczba dzikich wysypisk (w 2019 roku było ich 11 tys).

W centrum modelu biznesowego ENERIS znajdują się bezsprzecznie kwestie ochrony środowiska. Co ponadto chciałby Pan, aby wyróżniało ENERIS Surowce i jej podejście do sposobu prowadzenia działalności biznesowej? Na co zwracają Państwo szczególną uwagę?  

W centrum naszej uwagi jest klient z jego potrzebami i czyste środowisko, choć zabrzmi to górnolotnie, jako nasza zobowiazanie wobec przyszłych pokoleń.

Jesteśmy firmą, która nie tylko na co dzień odbiera odpady czy zagospodarowuje je w naszych sortowniach, nowoczesnych Instalacjach Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania, w spalarni odpadów niebezpiecznych czy na składowiskach. Wyróżnia nas to, że do gospodarki odpadami podchodzimy kompleksowo pełniąc jednocześnie rolę doradców projektujących najlepsze rozwiązania w każdej sytuacji. Wobec ciągle zmieniającego się prawa, kolejnych obostrzeń nakładanych na producentów, coraz wyższych poziomów odzysku, jakie musimy spełnić wobec restrykcji grożących ze strony Unii Europejskiej, staliśmy się także dla naszych partnerów konsultantami w procesie projektowania systemu odzysku surowców. Ogromną wagę przywiązujemy do partnerstwa, działając w formule PPP z samorządami (np.: w Pile- zbiórka odpadów, czy pod Krakowem – instalacja MBP i składowisko przy współwłasności Związku Miedzygminnego) osiągamy efekt synergii płynący z łączenia potrzeb lokalnych samorządów, sąsiadujących z nami mieszkańców i praw płynących z rachunku ekonomicznego firmy. Dla nich nie tylko śledzimy trendy, ale też uczestniczymy w ich wyznaczaniu poprzez aktywne członkostwo w organizacjach branżowych, chociażby takich jak European Battery Recycling Association.

Z drugiej strony w celu spełnienia oczekiwań naszych klientów, stale doskonalimy sposoby zarządzania. Aby móc w pełni kontrolować i rozwijać aspekty organizacyjne, środowiskowe oraz bezpieczeństwa pracy wdrażamy w ENERIS Surowce zintegrowane systemy zgodne z ISO 9001 oraz ISO 14001. Najważniejsi są jednak ludzie, najlepsi specjaliści na każdym stopniu drabiny. Wierzymy, że do realizacji naszych usług potrzebna jest wiedza i doświadczenie. Dlatego inwestujemy w szkolenia, a także dbamy o dobre warunki pracy i solidny pakiet socjalny, by najlepsi pracowali.- nazywani przez nas Straznikami Planety – zostali z nami przez długie lata. Nade wszystko liczy się bezpieczeństwo. W czasie epidemii nie tylko zachowanie rygorystycznych zasad BHP w ruchu drogowym, w sortowniach czy na składowiskach, ale także zapewnienie takich działań, by m.in. nasi kierowcy i ładowacze nieprzerwanie mogli dbać o warunki sanitarne na polskich ulicach – to nasza misja w tym trudnym czasie.

Jak wyglądają plany ENERIS na najbliższe lata? Jakie są kierunki rozwoju działalności? Jakie ambicje chcą Państwo realizować? 

Wspominane rosnące wymagania związane z poziomami odzysku wymagają inwestycji w nowe instalacje, nowocześniejsze i wydajniejsze. Przygotowujemy się do budowy parku technologicznego, w którym będziemy testować nowoczesne instalacje do przetwarzania odpadów. Będziemy rozbudowywać kwatery na zarządzanych przez nas składowiskach i chcielibyśmy zakupić kolejne, by bazując na naszych doświadczeniach móc przedłużać ich żywotność. Planujemy zwiększać wytwarzanie i zagospodarowywanie paliwa RDF, czyli paliwa z odpadów kalorycznych, a nienadających się już do odzysku surowcowego, jak również będziemy inwestować w nowoczesne technologie zarządzania odpadami niebezpiecznymi i recykling baterii w całym łańcuchu wartości. W końcu będziemy rozwijać się w obszarze logistyki, bo nasze samochody w każdym miesiącu przejeżdżają setki tysięcy kilometrów i są niezbędne dla realizacji oraz poprawy rentowności kontraktów. Nie ustajemy też w wysiłkach, aby zwiększać możliwość pozyskiwania czystego surowca wtórnego, tak przez inwestycje operacyjne, jak i działania edukacyjne z firmami i samorządami, poprzez inicjatywy takie jak Koalicja 5 frakcji.

ENERIS SUROWCE W LICZBACH

 • 1043 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
 • 10 spółek prężnie działających w 11 województwach i ponad 50 gminach
 • 3 nowocześnie zarządzane instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
 • 342 tys. ton zdolności przerobowej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
 • 6 457 km² powierzchni gmin obsługiwanych w 2020 r., około 900 000 mieszkańców gmin wśród klientów ENERIS Surowce
 • 220 000 pojemników i kontenerów w dyspozycji, 4 300 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów rozdanych mieszkańcom
 • 25 tys. ton odpadów komunalnych odbieranych średnio w skali miesiąca, ok. 300 tys. ton rocznie
 • 7 instalacji do sortowania i doczyszczania odpadów surowcowych, w których odpady są poddawane segregacji w celu dalszego recyklingu
 • 4,5 tys. ton odpadów odzyskanych do recyklingu średnio w skali miesiąca, ok. 53 tys. w ciągu roku
 • 3,6 tys. ton baterii poddanych recyklingowi w 2019 r.  ułożone jedna za drugą okrążyłyby Polskę 2,5 razy!
 • 500 ton profesjonalnie zutylizowanych odpadów medycznych (średnio w miesiącu/roku), odbieranych od 20 szpitali w kraju

Last Updated on 23 marca, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA