Xerox informuje o postępach we wdrażaniu działań na rzecz społeczeństwa i środowiska

Xerox informuje o postępach we wdrażaniu działań na rzecz społeczeństwa i środowiska

20 października 2022 r. Xerox opublikował raport społecznej odpowiedzialności biznesu z 2022 r. W dokumencie przedstawiono cele i dane związane z trwającymi pracami firmy na rzecz zarządzania korporacją oraz jej wpływu na społeczeństwo i środowisko.

„Xerox od dawna oddany jest roli odpowiedzialnej korporacji, tworząc bardziej zrównoważoną przyszłość. To oddanie wykracza poza granice działalności firmy, ponieważ nasze zespoły pracują tak, aby służyć jak najlepiej wszystkim ludziom, środowisku i naszemu społeczeństwu” – powiedział Steven Bandrowczak, dyrektor generalny Xerox.

„Nasi koledzy dają przykład, działając uczciwie i wspierając kulturę pracy, która podtrzymuje najwyższe standardy etyczne. A ich tegoroczne dokonania stanowią podstawę do osiągnięcia celu zerowej emisji netto do 2040 r.” – dodał Steven Bandrowczak.

W ramach spełnienia neutralności emisyjnej do 2040 r., Xerox wdrożył szkolenie w zakresie wzrostu świadomości zmian klimatycznych wśród wszystkich pracowników na całym świecie. Jednocześnie działania przeprowadzone były tak, aby edukować, w jaki sposób pracownicy mogą osobiście wnieść swój wkład w proces osiągania celu zerowej emisyjności. Firma zmniejszyła przy tym zużycie energii o 12,8% w 2021 r. w porównaniu z 2020 r.

Dodatkowo informacje z raportu obejmują m.in. rozpoczęcie Dni Wolontariatu Xerox, w których więcej niż 500 pracowników poświęciło ponad 7000 godzin dla swoich lokalnych społeczności, a także realizację planu działania firmy w zakresie różnorodności, integracji czy przynależności pracowniczej.

Inicjatywy zawarte w globalnym raporcie CSR 2022 są zgodne z dziedzictwem innowacji Xerox poprzez wykorzystanie nowych technologii do rozwiązywania rzeczywistych wyzwań. Firma wykorzystała CareAR, aby wyróżnić swoje doświadczenie serwisowe, nie emitując ponad 269 000 ton metrycznych Co2. Udało się to poprzez zmniejszenie liczby wizyt u klientów o ponad 21 000 w ciągu zaledwie jednego roku dzięki możliwościom zdalnego wsparcia CareAR.

Xerox przygotował raport CSR 2022 zgodnie ze standardami Global Reporting Initiative (GRI) i Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDG). Ponadto Xerox nadal przedstawia swoje wskaźniki CSR, korzystając ze standardów SASB i TCFD, aby zapewnić swoim interesariuszom pełną przejrzystość postępów w zakresie CSR.

W celu uzyskania więcej informacji na temat działań CSR Xerox oraz raportów SASB i TCFD, odwiedź stronę www.xerox.com/csr.

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu z 2022 r. znajdziesz pod linkiem global corporate social responsibility (CSR) z 2022 r.


Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX)
Od ponad 100 lat Xerox nieustannie redefiniuje środowisko pracy. Wykorzystując naszą pozycję lidera w dziedzinie technologii druku biurowego i produkcyjnego, rozszerzyliśmy działalność na oprogramowanie i usługi, aby w zrównoważony sposób zasilać dzisiejszą siłę roboczą. Od środowiska biurowego po przemysłowe, nasze zróżnicowane rozwiązania biznesowe i usługi finansowe zostały zaprojektowane tak, abyśmy każdego dnia pracowali lepiej dla klientów – bez względu na to, gdzie ta praca jest wykonywana. Dziś naukowcy i inżynierowie Xerox kontynuują nasze dziedzictwo innowacji dzięki przełomowym technologiom w zakresie transformacji cyfrowej, rzeczywistości rozszerzonej, automatyzacji procesów zrobotyzowanych, produkcji dodatków, przemysłowego Internetu rzeczy i czystych technologii. Dowiedz się więcej na stronie xerox.com.

Last Updated on 27 października, 2022 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS