Zazielenianie miast dla adaptacji do zmian klimatu – jaką rolę może odegrać biznes?

Zazielenianie miast dla adaptacji do zmian klimatu – jaką rolę może odegrać biznes?

Zmiany klimatu (susze, gwałtowne wiatry, miejskie powodzie, fale upałów) stanowią coraz większe wyzwanie dla polskich miast i ich mieszkańców. Samorządy nie będą w stanie przygotować miast na te zmiany bez wsparcia innych podmiotów, w tym biznesu. Oczywiście tylko niektóre sektory biznesu mają znaczący wpływ na kształtowanie przestrzeni, jednak każda firma może włączyć się w zazielenianie miast. Jakie są realne formy działania? Gdzie można szukać inspiracji?

Zazieleń swoje otoczenie!

Wystarczy wprowadzać więcej zieleni tam gdzie to tylko możliwe i zmniejszać uszczelnienie terenów pozostających pod zarządem firmy. Wiele inspirujących przykładów jak to zrobić można znaleźć w publikacjach Fundacji Sendzimira (https://sendzimir.org.pl/publikacje/broszury-instruktazowe-dot-zwiekszania-retencji-krajobrazowej/). Możliwości jest dużo a zmiany mogą nie tylko sprzyjać miejskiej przyrodzie, ale również zwiększać atrakcyjność wizualną i przyjazność tych przestrzeni dla ich użytkowników. Dobrym przykładem jest ostatni projekt Fundacji Sendzimira dot. zmiany sposobu zagospodarowania otoczenia Centrum Nauki Kopernik. W partycypacyjny sposób wypracowaliśmy koncepcję, która nie tylko zwiększy bioróżnorodność, ale będzie oferować wiele nowych doświadczeń użytkownikom tego terenu (https://sendzimir.org.pl/koncepcja-zagospodarowania-otoczenia-centrum-nauki-kopernik/).

Fot. Agata Jarska; Warszawa, maj 2019
Edukacja pracowników i interesariuszy

Kolejną opcją jest włączenie biznesu w kampanie społeczne i edukacyjne w tym obszarze. Poziom zaangażowania w zależności od potrzeb i możliwości może być zróżnicowany. Firma może dofinansować już przygotowane akcje albo we współpracy z organizacjami pozarządowymi tworzyć nowe. Fundacja Sendzimira od lat edukuje dzieci i dorosłych na temat znaczenia zatrzymywania wody w mieście, realizując praktyczne warsztaty tworzenia ogrodów deszczowych, zakładania łąk kwietnych, czy ogrodów z roślin rodzimych. Ofertę różnych warsztatów można znaleźć na https://sendzimir.org.pl/wspolpraca/praktyczne-warsztaty/. W efekcie powstaje innowacyjny element błękitno-zielonej infrastruktury, a przy okazji uczestnicy warsztatów świetnie się bawią wspólnie robiąc coś wartościowego. To dobry początek ale razem możemy poszukać nowych pomysłów!

Fot. Judyta Łuczyńska, Skawina, czerwiec 2018

Autor:

Karolina Maliszewska, Prezeska Fundacji Sendzimira

Last Updated on 18 marca, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA