Zielona rewolucja na polskim morzu

Zielona rewolucja na polskim morzu

Morska energetyka wiatrowa może stać się jednym z filarów transformacji polskiej energetyki.

O potencjale offshore i nowych perspektywach dla polskiej gospodarki i rynku pracy rozmawiali uczestnicy panelu „Bezpieczna przyszłość energetyczna Polski – energia z morza”, który odbył się w trakcie Poznańskiego Kongresu Gospodarczego. W dyskusji udział wzięli: Maciej Żóraw, project manager w Orlen Neptun, Piotr Czopek z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej oraz prof. Zbigniew Nadolny, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej. Eksperci wspólnie podkreślali ogromne możliwości w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej. Maciej Żóraw zwrócił także uwagę na rolę Bałtyku, stosunkowo płytkiego, wietrznego i przez lata niewykorzystanego ważnego złoża naturalnego, którego jedna trzecia potencjału znajduje się na terenie naszego kraju. Szacuje się, że obszary te mają potencjał wytwórczy o mocy 33 GW.

Inwestycje w morską energetykę wiatrową otwierają dla Polski drzwi do dywersyfikacji źródeł energii i dla kraju może to być zielona rewolucja. To także gwarancja szeregu korzyści w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i nowych perspektyw dla wielu sektorów gospodarki, a także konkurencyjności na arenie międzynarodowej. 

W krajobrazie polskiej energetyki odnawialnej ważny element stanowią inwestycje realizowane przez Grupę Orlen. Do 2030 roku firma planuje osiągnięcie w odnawialnych źródłach energii 9GW mocy. Nisko- i zeroemisyjna energetyka, w tym morska energetyka wiatrowa, to kluczowy punkt strategii ORLEN2030, w który koncern w najbliższych latach zainwestuje 47 miliardów złotych. W portfolio spółki znajduje się m.in. Lotos Petrobaltic, zarządzająca platformami na Bałtyku, a kluczowy projekt firmy Baltic Power prowadzony wspólnie z Northland Power przeszedł już w fazę tworzenia infrastruktury przemysłowej. Jego zakończenie przewidziane jest na 2026 rok, kiedy to rozpocznie się produkcja czystej, zielonej energii z morza.

Wyzwania

Podczas panelu eksperci omówili także kwestię otoczenia prawnego, dotyczącego inwestycji w energetykę wiatrową i zwrócili uwagę na potrzebę dostosowania regulacji do zmieniającego się otoczenia biznesowego. Zdaniem specjalistów obecne regulacje prawne nie nadążają za dynamiką rozwoju tego sektora w Polsce, która przekroczyła wcześniejsze prognozy. Istotne wyzwania dla budowy morskich farm wiatrowych stanowią bariery środowiskowe, techniczne i administracyjne, a kluczowa dla ich pokonania jest spójna i adekwatna do obecnych warunków polityka energetyczna kraju. Dotyczy to zarówno energii z offshore, jak i obszaru lądowej energetyki wiatrowej. 

Eksperci zwrócili również uwagę na wyzwania i ryzyka towarzyszące realizacji projektów w sektorze. Obok stabilności prawnej, niezbędna jest długoterminowa strategia transformacji obejmująca zarówno modernizację obecnej infrastruktury, inwestycje w nowe linie przesyłowe gwarantujące ciągłość dostaw, jak i rewizja planu zagospodarowania. Działania te pozwolą na bardziej efektywne wdrażanie projektów wiatrowych oraz integrację całego systemu energetycznego.

Praca czeka

Wzrost znaczenia zielonej energetyki w Polsce oznacza również realne korzyści dla lokalnych firm, które mogą aktywnie uczestniczyć w łańcuchu dostaw, a także więcej możliwości na rynku pracy. Oprócz pracowników posiadających specjalistyczne umiejętności techniczne i projektowe, zatrudnienie w branży znajdą również m.in. przedstawiciele branży budowlanej, serwisowej, a nawet specjaliści w zakresie bankowości czy usług dla klienta. W najbliższym czasie najbardziej pożądani będą absolwenci techników, szkół zawodowych oraz uczelni wyższych, posiadający wiedzę związaną z sektorem energetyki odnawialnej. Fundamentalną rolę w przygotowaniu przyszłych pracowników odgrywają instytucje i programy edukacyjne. Konkretnym przykładem takich działań jest m.in. projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej we współpracy z technikum morskim w Darłowie, skupiający się na szkoleniu serwisantów morskich turbin wiatrowych, czy współpraca Orlen z Zespołem Szkół Morskich w Świnoujściu, Politechniką Morską w Szczecinie oraz jedną ze szczecińskich szkół branżowych w zakresie specjalistycznych programów szkoleniowych dla przyszłych kadr. Hub kompetencyjny będzie kształcił m.in. inżynierów, logistyków, operatorów do pracy na morzu, przy farmach wiatrowych oraz portach instalacyjnych i serwisowych. 

Przeczytaj także: Transformacja energetyczna to wymóg ekonomii, konkurencyjności, oczekiwań klientów oraz regulacji


Źródło: pap-mediaroom.pl

Last Updated on 20 października, 2023 by Krzysztof Kotlarski

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS