Zrównoważony rozwój – badanie B2B Canon Polska i K+Research by Insight Lab. Polskie biura stają się coraz bardziej przyjazne dla środowiska

Zrównoważony rozwój – badanie B2B Canon Polska i K+Research by Insight Lab. Polskie biura stają się coraz bardziej przyjazne dla środowiska

Drukujemy na papierze makulaturowym, kupujemy energooszczędne sprzęty, segregujemy odpady biurowe. Wiele na to wskazuje, że pojęcie zrównoważonego rozwoju trafiło do biznesowego krwioobiegu. Opinie zebrane w badaniu Canon Polska i agencji badawczej K+Research by Insight Lab pokazują, że średnie i duże firmy podchodzą z pełną powagą do kwestii środowiskowych i społecznych. Szacunek do idei zrównoważonego rozwoju przejawia się zarówno w codziennych biurowych czynnościach, jak i w decyzjach biznesowych.

Zmienia się powszechna świadomość i postrzeganie relacji biznesu ze środowiskiem. Klienci firm coraz bardziej zwracają uwagę na zrównoważony rozwój i wybierają partnerów biznesowych, którzy dbają o otoczenie i doceniają wagę etycznych relacji międzyludzkich. Przedsiębiorstwa muszą i będą dążyć do minimalizowania swojego szkodliwego wpływu na środowisko. Integralną częścią tej misji będzie kreowanie zrównoważonych przestrzeni biurowych – przyjaznych dla środowiska i pracowników, a także korzystnych dla wizerunku. Firmy będą coraz śmielej inwestować w odpowiedni, energooszczędny sprzęt biurowy, a także dbać o kształtowanie odpowiednich nawyków wśród kadry.

Troska o środowisko równie ważna jak zyski

Stosunek firm działających w Polsce do zrównoważonego rozwoju przedstawiają wielowątkowe badania, zrealizowane przez Insight Lab dla Canon Polska pod koniec ubiegłego roku. W badaniach przeprowadzonych już trzeci raz z rzędu wzięli udział przedstawiciele dużych i średnich polskich film: osoby odpowiedzialne za infrastrukturę IT, menedżerowie IT, dyrektorzy administracyjni, kadra zarządzająca oraz osoby odpowiedzialne za organizowanie pracy biurowej. Analiza ukazuje podejście pracowników biur do użytkowania sprzętu biurowego, drukowania i obiegu dokumentów, inwestycji w urządzenia biurowe. Badania dowodzą też, że podejście do takich kwestii jak: praca hybrydowa, cyfryzacja, funkcjonowania biur w przyszłości jest w dużo większym stopniu nacechowane biznesową odpowiedzialnością. 

„Pytania o kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem i zrównoważonym rozwojem są przyjmowane przez przedstawicieli kadry kierowniczej coraz bardziej naturalnie. To pokazuje jak długą drogę przeszliśmy na świecie i w Polsce – jako przedsiębiorcy i ludzie. Koncentracja na zysku, coraz większej efektywności i produktywności, stopniowo ustępuje miejsca refleksji dotyczących tego, jak coś może być wyprodukowane, użyte, sprzedane w sposób etyczny i przyjazny dla środowiska” – komentuje Przemysław Huk, research manager w K+Research

Zrównoważony rozwój stał się istotny

Ogólny wniosek, jaki można wyciągnąć z wyników jest taki, że firmy podchodzą coraz poważniej do kwestii środowiskowych i społecznych – aż 70% respondentów wskazało bowiem na sens i istotność działań tego typu. Co ciekawe, na pytanie, jakie pierwsze skojarzenia w świadomości respondentów wywołuje pojęcie zrównoważonego rozwoju, przeważająca ich liczba wskazała na odpowiedzialną produkcję i konsumpcję – 37% ogółu badanych. W przypadku firm zatrudniających powyżej 250 pracowników wartość ta wzrasta do 43%. Inne skojarzenia to w kolejności: wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, etyczne działania firmy związane z dobrostanem pracowników, recykling i odpowiedzialna gospodarka odpadami, a także redukcja emisji CO2 i gospodarka w obiegu zamkniętym.

Z jakich narzędzi i technologii korzystają firmy?

Badania Canon Polska i Insight lab wykazują ponadto, że firmy w swej codziennej działalności korzystają ze zróżnicowanych metod i narzędzi, które pozwalają im świadomie realizować idee zrównoważonego rozwoju. Różnie oceniana jest ich skuteczność. Na pytanie o to, które narzędzia funkcjonujące w ramach biura są najbardziej skuteczne dla wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, aż 57% ogółu badanych wskazało sortowanie odpadów. Niemal identyczna ich liczba – 54% wyraziła przekonanie, że pozytywne efekty przynosi korzystanie z materiałów eksploatacyjnych pochodzących z recyklingu, a 51%, korzysta z ekonomicznego sprzętu biurowego, czyli np. drukarek o niższym zużyciu energii, mniejszej wadze i kompaktowych wymiarach.  Co warte podkreślenia, odpowiadając na pytanie o narzędzia, spora część respondentów – bo aż 44 % wyraziła opinię, że jednym z najbardziej wartościowych w tym kontekście jest dbałość o relacje w miejscu pracy i równość szans.

Powyższe opinie znajdują uzupełnienie w danych związanych z pytaniem o rozwiązania technologiczne w biurze i postawy wobec takich rozwiązań. 52% badanych zachęca pracowników do oszczędnego drukowania. Jeśli chodzi o zwyczaje utrwalane w miejscu pracy, ciekawym wydaje się popularność domyślnego ustawienia druku dwustronnego w drukarkach biurowych – z tej metody korzysta 49% respondentów. Coraz bardziej popularną normą staje się także wyposażanie biur wyłącznie w drukarki o niskim zużyciu energii – 43% ogółu badanych. To jak idee zrównoważonego rozwoju wpływają na kluczowe decyzje zapadające w polskich firmach dobitnie wyraża fragment badań poświęcony właśnie kwestii zakupów. Radykalna większość respondentów – bo aż 85% z nich (łącznie odpowiedzi: tak i raczej tak), niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, które reprezentują, przy zakupie nowego sprzętu opiera swoją decyzję o zrównoważone parametry produktu oraz o zrównoważone działania producenta.

„Sięganie po energooszczędny sprzęt, powtórne wykorzystywanie materiałów eksploatacyjnych staje się standardem w polskich firmach. Ta zupełnie nowa perspektywa, wręcz nowy „styl życia” biur musi znaleźć i znajduje odzwierciedlenie w decyzjach biznesowych firm takich jak Canon. Firmy technologiczne nie mają wyjścia. Muszą inwestować w konkretne rozwiązania przynoszące oszczędność energii i zakładające ponowne wykorzystanie surowców, prefabrykatów czy całych produktów. W naszym przypadku, wdrażając kompaktowe, energooszczędne urządzenia, tworząc programy recyklingu i promując ponowne używanie sprzętu drukującego, pomagamy naszym klientom w osiągnięciu własnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju”  komentuje Dariusz Szwed, ekspert od urządzeń biurowych, zagadnień bezpieczeństwa i cyfryzacji w Canon Polska

Z przytoczonych badań wynika, że idee zrównoważonego rozwoju przenikają coraz bardziej do pracy biurowej. Firmy dążą i będą dążyć do stworzenia zrównoważonych przestrzeni, które będą korzystne dla środowiska i wizerunku firmy. Zrównoważony rozwój to temat, który już znalazł się na liście biznesowych priorytetów.

Badanie agencji badawczej K+Research by Insight Lab przeprowadzone na zlecenie Canon Polska w okresie 10.11 – 01.12.2023 na próbie 200 przedstawicieli polskich firm metodą CATI.

Last Updated on 15 lutego, 2024 by Anastazja Lach

KATEGORIA