Nowi Partnerzy Mazars w Polsce

Nowi Partnerzy Mazars w Polsce

Polskie biuro Mazars, międzynarodowej firmy audytorskiej, podatkowej i doradczej ma przyjemność poinformować, że do grona partnerów firmy w Polsce dołączyły 2 osoby: Joanna Włoch oraz Krzysztof Stański.

Joanna Włoch jest biegłym rewidentem i członkiem ACCA. W ostatnich latach w Mazars była dyrektorem w dziale audytu i doradztwa dla instytucji finansowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów doradczych w zakresie due-diligence, wdrożenia MSSF/MSR, konsultacji oraz opinii księgowych zarówno pod polskimi, jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także w zakresie innych usług atestacyjnych. Jako partner będzie w dalszym ciągu rozwijać portfolio i nadzorować usługi  w zakresie badania sprawozdań finansowych bankowych grup kapitałowych, towarzystw ubezpieczeniowych, spółek leasingowych, towarzystw inwestycyjnych, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych oraz instytucji obsługujących transakcje płatnicze.

Dział audytu i doradztwa dla instytucji finansowych powstał około 2 lata temu.. Obecnie dzięki swoim wysokim kompetencjom służy wsparciem innym zespołom Mazars w Europie Środkowo-Wschodniej i na świecie.

Krzysztof Stański dołączył do Mazars w Polsce w sierpniu 2021 roku jak partner kierujący działem jakości i zarządzania ryzykiem. Swoją karierę zawodową rozpoczął 16 lat temu jako audytor, a przez ostatnie 8 lat zajmował się konsultacjami obejmującymi szeroko pojęte zagadnienia rachunkowe oraz audytowe w ramach  departamentu praktyki zawodowej  jednej z firm tzw. wielkiej czwórki. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH), biegłym rewidentem oraz członkiem ACCA.

Jako partner odpowiedzialny za jakość i ryzyko, Krzysztof wnosi do Mazars bogate doświadczenie oraz wiedzę z zakresu krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości, metodyki badania, przeglądów sprawozdań finansowych, usług atestacyjnych oraz pokrewnych, jak również etyki i niezależności.

– Jest nam bardzo miło powitać Joannę Włoch i Krzysztofa Stańskiego w gronie partnerów naszej firmy w Polsce. Mazars rozwija się dzięki różnorodności naszych pracowników i dąży do zbudowania zespołu kierowniczego przyszłości. Zatrudnianie i nagradzanie osób, które odznaczają się wysokimi kwalifikacjami jest najlepszym tego świadectwem – powiedział Michel Kiviatkowski, Partner Zarządzający Mazars w Polsce.


Autor:

Mazars Polska

Last Updated on 31 października, 2021 by Redakcja

KATEGORIA