Szczyt COP26 – ochrona i odbudowa ekosystemów.

Szczyt COP26 – ochrona i odbudowa ekosystemów.

W dniu 31 października rozpocznie się szczyt COP26, na którym około 200 krajów zbierze się i omówi działania zmierzające do ochrony i odbudowy ekosystemów. Oparta na ekologicznej technologii, firma Hisense kontynuuje integrację inicjatyw związanych z ochroną środowiska we wszystkich aspektach produkcji, łańcucha dostaw i rozwoju produktów energooszczędnych.

Ekologiczna technologia

Od 2018 roku Hisense zredukowała HFC-245fa poprzez innowacje technologiczne, reformując proces produkcji lodówek za pomocą technologii spieniania i obniżając emisję gazów cieplarnianych. W rezultacie pozwoliło to na obniżenie emisji CO2 o około 5 847,3 ton. Co więcej, w 2021 roku Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oficjalnie ocenił tę technologię jako ekologicznego lidera w branży lodówek.

Zwiększona oszczędność energii

Hisense zmniejszyła obecnie pobór mocy 100-calowego telewizora laserowego do około 250 watów, podczas gdy telewizor LCD tej samej wielkości odnotowuje pobór mocy na poziomie ponad 800 watów. W przyszłości Hisense zmniejszy zużycie energii 100-calowego telewizora laserowego do poziomu poniżej 200 watów.

Zrównoważona produkcja

Hisense bezwzględnie przestrzega zasad oszczędności energii i ochrony środowiska na wszystkich etapach, począwszy od wyboru surowców do produkcji i przetwarzania. Dla przykładu, przy produkcji nowej serii telewizorów Hisense optymalizuje ogólny system odprowadzania ciepła z telewizora, zmniejsza grubość tylnej pokrywy telewizora i oszczędza 4,626 ton plastiku rocznie, co jest równoważne zmniejszeniu zużycia 514 milionów plastikowych toreb.

Wraz z konferencją COP26 CNBC uruchomiła również Radę CNBC ESG, szczyt przy okrągłym stole, w którym uczestniczą i dyskutują prezesi najbardziej znaczących przedsiębiorstw z całego świata. Przemawiając wcześniej, prezes Hisense Jia Shaoqian, członek Rady CNBC ESG, podzielił się z międzynarodową publicznością swoimi spostrzeżeniami i działaniami w zakresie innowacji technologicznych i zrównoważonego rozwoju.

Prezes Jia stwierdził również, że jako firma mająca wpływ na społeczeństwo i wypełniająca zobowiązania społeczne, powinna zawsze koncentrować się na ESG, osiągnąć cel zakładający ekologiczność, zdrowie, niskie zużycie energii i ochronę środowiska, a jednocześnie, bez poświęcania środowiska, realizować zrównoważony rozwój z bardziej ekologicznym, zdrowszym, niższym zużyciem energii i skuteczniejszą ochroną środowiska. Zrównoważony rozwój jest długoterminowym przedsięwzięciem dla Hisense. Wewnętrznie firma przestrzega długoterminowej inicjatywy budowania lepszego środowiska dla przedsiębiorstw i pracowników. Zewnętrznie spółka wypełnia zobowiązania w zakresie ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej, aby zapewnić ochronę praw konsumentów i środowiska na świecie.

Last Updated on 3 listopada, 2021 by Redakcja

KATEGORIA