COP26 Summit – protection and restoration of ecosystems.

COP26 Summit – protection and restoration of ecosystems.

The COP26 summit will begin on October 31, where around 200 countries will gather and discuss activities to protect and restore ecosystems. Based on green technology, Hisense continues to integrate environmental initiatives in all aspects of its production, supply chain and energy-efficient product development.

Ecological technology

Since 2018, Hisense has reduced HFC-245fa through technological innovations, reforming the refrigerator manufacturing process with foaming technology and lowering greenhouse gas emissions. As a result, it allowed to reduce CO2 emissions by about 5,847.3 tons. Moreover, in 2021, the United Nations Development Program (UNDP) officially rated this technology as the green leader in the refrigerator industry.

Increased energy savings

Hisense has now reduced the power consumption of a 100-inch laser TV to around 250 watts, while an LCD TV of the same size has a power consumption of over 800 watts. In the future, Hisense will reduce the power consumption of a 100-inch laser TV to less than 200 watts.

Sustainable production

Hisense strictly adheres to the principles of energy saving and environmental protection at all stages, from the selection of raw materials to production and processing. For example, in the production of the new TV series, Hisense optimizes the overall heat dissipation system of the TV, reduces the thickness of the TV back cover and saves 4.626 tons of plastic per year, which is equivalent to reducing the consumption of 514 million plastic bags.

Wraz z konferencją COP26 CNBC uruchomiła również Radę CNBC ESG, szczyt przy okrągłym stole, w którym uczestniczą i dyskutują prezesi najbardziej znaczących przedsiębiorstw z całego świata. Przemawiając wcześniej, prezes Hisense Jia Shaoqian, członek Rady CNBC ESG, podzielił się z międzynarodową publicznością swoimi spostrzeżeniami i działaniami w zakresie innowacji technologicznych i zrównoważonego rozwoju.
Prezes Jia stwierdził również, że jako firma mająca wpływ na społeczeństwo i wypełniająca zobowiązania społeczne, powinna zawsze koncentrować się na ESG, osiągnąć cel zakładający ekologiczność, zdrowie, niskie zużycie energii i ochronę środowiska, a jednocześnie, bez poświęcania środowiska, realizować zrównoważony rozwój z bardziej ekologicznym, zdrowszym, niższym zużyciem energii i skuteczniejszą ochroną środowiska. Zrównoważony rozwój jest długoterminowym przedsięwzięciem dla Hisense. Wewnętrznie firma przestrzega długoterminowej inicjatywy budowania lepszego środowiska dla przedsiębiorstw i pracowników. Zewnętrznie spółka wypełnia zobowiązania w zakresie ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej, aby zapewnić ochronę praw konsumentów i środowiska na świecie.

Last Updated on November 3, 2021 by Redakcja

CATEGORIES