Bank Millennium liderem klimatycznym

Bank Millennium liderem klimatycznym

W opublikowanym przez magazyn Forbes rankingu „Liderów klimatycznych Polska 2021” Bank Millennium został najwyżej ocenionym bankiem, zajmując drugie miejsce wśród polskich przedsiębiorstw w zestawieniu uwzgledniającym redukcję gazów cieplarnianych.

Lista Polskich Liderów Klimatycznych to pierwsze tego typu zestawienie w historii polskiej edycji magazynu Forbes. Ranking został stworzony poprzez obliczenie rocznej skumulowanej stopy redukcji gazów cieplarnianych (CARR), skorygowanej o przychody. Bank Millennium uzyskał drugie miejsce w zestawieniu spośród wszystkich biorących w nim udział firm w Polsce, z wynikiem 34% rocznej redukcji intensywności emisji. Jest tym samym pierwszym bankiem w rankingu z najlepszym wynikiem.

Zielona transformacja jest dużym wyzwaniem dla Polski, Europy i świata, ale także szansą rozwoju, którego sektor bankowy będzie aktywnym uczestnikiem. W Banku Millennium stawiamy na podejście skoncentrowane na człowieku i wszystkim, co go otacza. Od wielu lat prowadzimy działania mające na celu dbanie o klimat, w trosce nie tylko o teraźniejszość, ale również o przyszłość kolejnych pokoleń. Od prawie dekady monitorujemy i publikujemy dane dotyczące poziomu emisji. Skupiamy się na ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych w naszej organizacji, czemu sprzyja m.in. dynamiczny rozwój bankowości elektronicznej i nasza dbałość o efektywność naszej infrastruktury, ale także przykładamy wagę do wpływu na środowisko projektów i przedsięwzięć, które finansujemy. Przed nami realizacja ambitnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej i możliwość udziału w rozwoju zielonych inwestycji w energetyce, budownictwie, transporcie i innych sektorach. Dziękujemy twórcom rankingu za docenienie tych wieloletnich starań oraz promowanie, tak bliskich naszej organizacji postaw sprzyjających dbaniu o ochronę klimatu – komentuje Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

Działania na rzecz środowiska są integralną częścią strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Banku Millennium, który podejmuje wiele inicjatyw na rzecz ograniczania lub wyeliminowania negatywnych wpływów na środowisko naturalne.

Warto podkreślić, że historycznie zaangażowanie Banku Millennium w finansowanie sektora wydobycia węgla i energetyki węglowej było znacząco niższe niż średnia dla sektora bankowego. Bank Millennium zgodnie z polityką środowiskową skupia się na trzech głównych obszarach działalności proekologicznej: własnych proekologicznych działaniach mających na celu zredukowanie zużycia materiałów, energii, wody i paliw, podejściu do finansowania inwestycji i edukacji ekologicznej klientów, kontrahentów i pracowników.

Od 2011 r. Grupa Banku Millennium raportuje informacje dotyczące jej wpływu na środowisko, w tym dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych. Wskaźniki odnoszące się do wpływu Grupy na środowisko są regularnie mierzone. W oparciu o analizy zmienności tych wskaźników wprowadzane są działania prośrodowiskowe.

Dane, na których opiera się ranking „Liderów klimatycznych Polska 2021” magazynu Forbes pochodzą z Raportu Niefinansowego Banku Millennium za 2018 i 2019 rok. Zostały dogłębnie przeanalizowane przez specjalistów firmy Statista. Celem rankingu stworzonego przez magazyn Forbes przy współpracy z firmą Statista jest zwrócenie uwagi na przedsiębiorstwa, które są najbardziej świadome stojących przed nimi wyzwań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wpisuje się on w strategię uzyskania neutralności klimatycznej przez Polskę.


Więcej na temat działań proekologicznych Banku Millennium w Raporcie niefinansowym banku; https://raportroczny.bankmillennium.pl/2019/pl/raport-niefinansowy/srodowisko-naturalne


Autor:

Bank Millennium

Last Updated on 27 kwietnia, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA