Jak wynika z raportu Outlook, optymistyczne prognozy rozwoju sektora budowlanego utrzymują się, jednak powodzenie transformacji cyfrowej zależy od wprowadzenia jej w życie w sposób skoncentrowany na człowieku

Jak wynika z raportu Outlook, optymistyczne prognozy rozwoju sektora budowlanego utrzymują się, jednak powodzenie transformacji cyfrowej zależy od wprowadzenia jej w życie w sposób skoncentrowany na człowieku

Dziewięćdziesiąt sześć procent specjalistów z dziedziny projektów kapitałowych i budownictwa optymistycznie patrzy na przyszłość swojej organizacji. Technologia cyfrowa jest głównym motorem wzrostu, jednak zarządzanie zmianą musi zostać usprawnione, aby transformacja okazała się sukcesem.

SCOTTSDALE, stan Arizona, 20 lipca 2022 r. /PRNewswire/ — Firma InEight Inc, międzynarodowy lider w dziedzinie oprogramowania wspomagającego zarządzanie projektami budowlanymi, przedstawia dziś drugi roczny raport Global Capital Projects Outlook . Prognoza ta opiera się na badaniach przeprowadzonych wśród 300 największych na świecie właścicieli projektów kapitałowych i specjalistów budowlanych z obszaru obu Ameryk, Europy i regionu APAC.

Przeprowadzone badania wykazały, że 96% respondentów jest bardzo optymistycznie lub dość optymistycznie nastawionych do perspektyw rozwoju swojej organizacji w przyszłym roku, co oznacza wzrost z 92% w roku 2021. Technologie cyfrowe (57%) oraz gromadzenie danych, analityka i wnioskowanie (53%) oferują największe możliwości rozwoju, jednak prawie wszyscy (93%) stwierdzili, że ich doświadczenia z zarządzaniem zmianą pozostawiają wiele do życzenia, sygnalizując potrzebę wypracowania bardziej wyrafinowanego, zorientowanego na człowieka podejścia do wdrażania technologii.

W szczególności ankietowani wskazali nierównomierne lub sporadyczne wdrażanie (58%), problemy z integracją procesów i danych (54%), niedostateczną komunikację (51%) oraz ograniczenia techniczne i systemowe (51%) jako najbardziej frustrujące aspekty wdrażania technologii.

Podobne tendencje zaobserwowano również w przypadku pytania o bariery dla większych inwestycji w technologie, przy czym jako kluczowe problemy wskazano wyzwania związane z integracją z istniejącymi systemami oraz brak uzdolnionych technicznie osób, które mogłyby usprawnić ten proces.

Komentując perspektywę, Jake Macholtz, dyrektor generalny InEight, powiedział – „Wszyscy, z którymi rozmawiamy, mówią o możliwościach rozwoju zarówno dla właścicieli, jak i wykonawców. Optymizm, odporność i pewność siebie są niemal namacalne, tak wyraźne. Jest to szczególnie zachęcające, biorąc pod uwagę tło ekonomiczne, w którym funkcjonują organizacje, oraz wyzwania wdrożeniowe związane z transformacją cyfrową. Wydaje się, że perspektywa wykorzystania technologii cyfrowych do budowy lepszego świata podtrzymuje na duchu”.

Transformacja zorientowana na człowieka

Badanie wykazało, że respondenci postrzegają technologię cyfrową jako ogólnie pomocną w ich codziennej pracy. Największe korzyści to: uzyskiwanie szczegółowych i całościowych informacji o projektach i wydarzeniach (51%), ustalanie priorytetów zadań/zarządzanie przepływem pracy nad projektem (50%) oraz zapewnienie, że polityka w zakresie środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa (EHS) jest przestrzegana (54%).

Jednakże, podkreślając potrzebę podejścia skoncentrowanego na człowieku, 94% badanych stwierdziło, że ma konkretne obawy dotyczące przyszłości transformacji cyfrowej. Ograniczenie komunikacji osobistej (45%), zastąpienie doświadczenia zawodowego i ludzkiej intuicji przez technologię (43%), naruszenie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym (41%) lub zastąpienie miejsc pracy przez automatyzację (39%), to kwestie o których wspominają najczęściej.

Zapytani o korzyści, jakie ich zdaniem transformacja cyfrowa może przynieść w przyszłości, ankietowani wskazali na wzrost automatyzacji (49%), zwiększenie kontroli (48%), poprawę wglądu strategicznego (47%) i usprawnienie komunikacji (49%).

„Badani są świadomi korzyści płynących z technologii cyfrowych i chętni do realizacji tej nowej wizji przyszłości, jednak na chwilę obecną branża nie radzi sobie z zarządzaniem zmianami organizacyjnymi, co sprawia, że transformacja cyfrowa jest niepotrzebnie uciążliwa” – mówi Macholtz.

Niepewne środowisko działania

Na tle braków w łańcuchu dostaw, presji inflacyjnej, wyzwań energetycznych i wojny w Ukrainie właściciele i wykonawcy projektów kapitałowych są niezmiennie pozytywnie nastawieni do kierunku rozwoju sektora. Co ważne, ankietowani poinformowali o znacznym wzroście wydatków na budowę i projekty kapitałowe (wzrost z 68% w zeszłym roku do 76% w 2022 r.), przy czym odporność pozostaje na wysokim poziomie – 91% respondentów uważa, że ich organizacja jest zdecydowanie lub stosunkowo odporna.

Niemniej, w porównaniu z prognozą z ubiegłego roku, dramatycznie spadła liczba projektów zrealizowanych na czas i w ramach budżetu. Zakończenie projektu zgodnie z harmonogramem, jak podają wykonawcy, spadło o 16% rok do roku, z 51% do 35%, podczas gdy zakończenie projektu w ramach lub poniżej zatwierdzonego budżetu również spadło z 51% do 38%. Właścicielom nie udało się jeszcze zaobserwować podobnego trendu, gdyż 43% projektów zostało ukończonych na czas, a 45% w ramach budżetu.

Podkreślając niepewność międzynarodowego środowiska operacyjnego, respondenci wskazali na niezagospodarowane lub nieoczekiwane ryzyko jako czynnik najbardziej wpływający na to, czy projekt zostanie ukończony w terminie i zgodnie z budżetem.

Pełny raport można znaleźć na stronie ineight.com/annual-global-capital-projects-report

Global Capital Projects Outlook firmy InEight

Raport powstał na podstawie ankiety przeprowadzonej w marcu 2022 roku wśród 300 specjalistów ds. projektów kapitałowych i budownictwa w dużych przedsiębiorstwach, przy użyciu ankiety internetowej.

Sondaż składał się z 26 pytań, których celem było zbadanie ogólnego poziomu zaufania i optymizmu w całej branży oraz ocena osiągnięć, planów i nastawienia do transformacji cyfrowej.

Spośród 300 respondentów 100 osób pochodziło z każdego z naszych głównych regionów: obu Ameryk, Europy, regionu Azji i Pacyfiku, przy czym każdy z nich otrzymał jednakową wagę w raporcie. W skali globalnej 67% respondentów to właściciele projektów, a 33% to wykonawcy.

Wszyscy uczestnicy badania pracują w budownictwie, jednak aby uzyskać prawdziwy obraz światowego sektora budowlanego, uwzględniono osoby pracujące na stanowiskach związanych z budownictwem w innych branżach, m.in:

Image
PR Newswire
Badanie zostało opracowane i przeprowadzone we współpracy z wyspecjalizowanym międzynarodowym partnerem w zakresie badań rynku technologii dla przedsiębiorstw, a następnie wyniki zostały przeanalizowane i przedstawione ekspertom InEight do skomentowania na podstawie ich doświadczeń i perspektywy w sektorze.

Tam, gdzie było to możliwe, wyniki zostały porównane z rezultatami uzyskanymi w poprzednim badaniu w roku 2021. Nie jest to jednak możliwe we wszystkich przypadkach ze względu na nowe pytania i zmiany sformułowań w tegorocznej edycji.

InEight

InEight jest dostawcą sprawdzonego w praktyce oprogramowania do zarządzania projektami skierowanego do właścicieli, wykonawców, inżynierów i projektantów, którzy zajmują się budową otaczającego nas świata. Ponad 575 tys. użytkowników i ponad 850 klientów na całym świecie polega na InEight w zakresie wglądu w czasie rzeczywistym, który umożliwia zarządzanie ryzykiem i prowadzenie projektów zgodnie z harmonogramem i budżetem w całym cyklu życia.

Począwszy od fazy planowania wstępnego po projektowanie, od szacowania po stworzenie harmonogramu, od realizacji w terenie po uzyskanie obrotów, firma InEight zrealizowała na całym świecie projekty o wartości ponad 1 biliona dolarów w zakresie infrastruktury, sektora publicznego, energetyki, ropy, gazu i chemii, górnictwa oraz działalności handlowej. Szczegółowe informacje można uzyskać obserwując InEight na LinkedIn lub na stronie InEight.com.


Źródło: InEight

Last Updated on 28 lipca, 2022 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS