Millennium Dom Maklerski łączy siły z Bankiem Millennium

Millennium Dom Maklerski łączy siły z Bankiem Millennium

Informacja o projekcie integracji działalności maklerskiej w ramach Grupy Banku Millennium 10 maja 2021 r. Zarządy Banku Millennium i Millennium Domu Maklerskiego podjęły decyzję o planowanym podziale Millennium Domu Maklerskiego, w ramach którego Bank jest spółką przejmującą. To pierwszy krok w stronę przeniesienia działalności maklerskiej w całości do Banku i integracji usług maklerskich w ramach jednego podmiotu. Połączenie planowane jest na przełomie lat 2021/2022.

– Decyzja o połączeniu Banku Millennium i Domu Maklerskiego podyktowana jest dążeniem do zwiększenia jakości i kompleksowości oferty usług maklerskich kierowanej zarówno do klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Dzięki integracji Bank zaoferuje klientom spójną ofertę usług finansowych z obszaru bankowego i maklerskiego świadczonych w jednej instytucji – mówi Joao Bras Jorge, Prezes Banku Millennium.

Plan podziału Millennium Domu Maklerskiego został ogłoszony w trybie art. 535 § 3 KSH poprzez umieszczenie na stronie internetowej https://millenniumdm.eu/home oraz https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_mdm. Od momentu rejestracji zmian w KRS Dom Maklerski będzie działał w strukturach Banku pod nazwą Biuro Maklerskie Banku Millennium, a jego pracownicy staną się pracownikami Banku. Od dnia połączenia spółek Bank stanie się następcą prawnym i wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Domu Maklerskiego, w tym prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z klientami.

Zmiana właścicielska nie będzie wymagała od dotychczasowych klientów Domu Maklerskiego ani klientów Banku Millennium żadnych dodatkowych działań. Wszystkie umowy pozostaną bez zmian.

– Przeniesienie działalności maklerskiej stwarza większe możliwości rozwijania tych usług w Grupie Banku Millennium. Klienci uzyskają łatwiejszy dostęp do produktów inwestycyjnych. Chcielibyśmy wykorzystać doświadczenia Banku Millennium w zakresie digitalizacji usług finansowych i również oferować jakość obsługi na najwyższym poziomie – komentuje Mariusz Dąbkowski, Prezes Zarządu Millennium Domu Maklerskiego.


Autor:

Banku Millennium

Last Updated on 9 czerwca, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA