Różnorodność sposobem na zysk. Komentarz Roberta Kasprzaka, dyrektora zarządzającego Pionem Zarządzania Produktami w BGK

W naszych działaniach kierujemy się nie tylko zyskiem, ale przede wszystkim misją. Za naszym pośrednictwem do firm i samorządów trafiają znaczące sumy z UE i programów krajowych na rozwój innowacji, poprawę efektywności energetycznej, rozwój turystyki, rewitalizacje, budownictwo mieszkaniowe. W całym 2019 r. wygenerowaliśmy ponad 88 mld zł wsparcia dla gospodarki i jednocześnie wypracowaliśmy 511,2 mln zł zysku netto, tj. o 65,9 mln zł więcej niż rok wcześniej.

Dobre efekty finansowe osiągamy nie tylko realizując różnorodne inwestycje i wspierając różne podmioty gospodarki. Różnorodność jest dla nas ważna również w kontekście zasad, które stosujemy w miejscu pracy. Wiemy, że polityka równego traktowania i zarządzanie różnorodnością przynosi korzyści i wpływa na rozwój oraz innowacyjność organizacji. Dlatego podejmujemy działania na rzecz zapewnienia różnorodności personelu poprzez np. regulacje, takie jak procedura antymobbingowa, czy promocję odpowiednich wartości i warsztaty „Szacunek w miejscu pracy”.

Różnorodność przejawia się również w CSR-owej aktywności przedsiębiorstw. Częstą praktyką jest obecnie w firmach wspieranie zatrudnienia i poczucia bezpieczeństwa pracowników. To bliskie nam zasady szczególnie ważne w czasie pandemii koronawirusa.

Równolegle widzimy, że coraz więcej firm prowadząc biznes dostrzega współzależności społeczno-środowiskowo-ekonomiczne w gospodarce. Dobrym przykładem pokazującym jak zaczynamy szanować te zależności jest podejście do finansowania inwestycji i wykorzystywanie mechanizmu ESG, czyli ratingu społecznej odpowiedzialności biznesu promującego zrównoważony rozwój. W 2019 r., w konsorcjum z czterema bankami, udzieliliśmy kredytu odpowiedzialnego społecznie grupie Energa SA. Polska spółka energetyczna przeznaczy uzyskane środki m.in. na rozwój mocy wytwórczych OZE.

Z chęcią promujemy i dołączamy do inicjatyw, którym bliski jest aspekt środowiskowy. Cieszy nas również coraz większe zainteresowanie rynku tematyką odpowiedzialności społecznej i różnorodności w miejscu pracy. Wierzymy, że tylko szanując interesy społeczne i środowisko możemy osiągnąć prawdziwy zysk.

Last Updated on 27 stycznia, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA