Według raportu Mazars i Arianee, model biznesowy marek mody luksusowej przechodzi transformację w kierunku lepszego wykorzystania technologii i tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym

  • Nowi klienci i nowe oczekiwania wobec wiodących marek luksusowych w celu rozwiązania problemów zrównoważonego rozwoju i budowania partnerstw międzysektorowych
  • Klienci luksusowi coraz częściej oczekują wyrafinowanych, długoterminowych relacji z markami, dostępu do bezproblemowych usług posprzedażowych, unikalnych doświadczeń i przejrzystości – wszystko to umożliwiają technologie cyfrowe
  • Zamożni chińscy klienci z pokolenia HENRY (osoby o wysokich dochodach, jeszcze niezamożne; high-earners-not-rich-yet) i generacja Z napędzają transformację i rozwój w sektorze dóbr luksusowych

Londyn/Warszawa, 7 grudnia 2020 – Międzynarodowa firma audytorsko-doradcza i podatkowa Mazars opublikowała swój najnowszy raport „Świadomy, oparty o współpracę, zintegrowany: zmiana modelu biznesowego marek luksusowych” (Conscious, collaborative, connected: making over the luxury business model). Raport powstał we współpracy z konsorcjum projektowym Arianee i przedstawia, jak sektor dóbr luksusowych kształtuje nowy model biznesowy, który umożliwia klientom doświadczenie i wspieranie marek na nowe sposoby oraz kupowanie produktów ze świadomością, że można je łatwo i profesjonalnie naprawić, a potem odsprzedać.

Raport „Świadomy, oparty o współpracę, zintegrowany” zawiera spostrzeżenia liderów sektora luksusowego, w tym marek takich jak: Breitling, Comité Colbert, Kering i Vacheron Constantin oraz czerpie informacje z obszernego przeglądu ponad 150 artykułów, raportów i innych źródeł.

Zmieniający się świat luksusu

Model biznesowy dóbr luksusowych przekształca się w odpowiedzi na zmieniający się świat: w 2010 roku klienci marek luksusowych wydali online 4,3 miliarda euro. W 2019 roku liczba ta wzrosła do 33,3 mld euro. Chiny są obecnie rozwijającym się rynkiem luksusowym numer jeden. Globalny rynek towarów używanych wygenerował 30 miliardów euro rocznie, dzięki 12% średniorocznemu wzrostowi w ciągu ostatnich pięciu lat.

Według raportu kształtujący się nowy model biznesowy odpowiada na oczekiwania nowych grup klientów, traktuje luksusowe doświadczenia jako priorytet, zakłada nawiązywanie partnerstw i przyjmuje praktyki obiegu zamkniętego w dążeniu do bardziej zrównoważonego rozwoju.

Grupy klientów

Klienci dóbr luksusowych są coraz młodsi i pochodzą głównie z Chin. Kraj ten jest rynkiem numer jeden pod względem rozwoju marek luksusowych i domem dla milionów zamożnych klientów, którzy chcą kupować towary z najwyższej półki. Zamożni klienci z Chin stanowią jedną z trzech nowych „kohort” opisanych w raporcie. Inne grupy to: HENRY (High-Earners-Not-Rich-Yet)[1], występująca w Chinach i innych krajach, oraz Millennialsi i pokolenie Z – obie napędzają potencjał wzrostu rynku mody luksusowej. Każda nowa grupa klientów wnosi swoje własne, niepowtarzalne możliwości i wywiera presję na markach, aby były jeszcze bardziej zorientowane na klienta.

Zdaniem Michela Kiviatkowskiego, Partnera Zarządzającego Mazars w Polsce, również w naszym kraju sektor dóbr luksusowych zyskuje na znaczeniu: „Odkąd w Polsce pojawiły się domy mody i regularnie zaczęto wydawać polskie wersje magazynów modowych, zauważa się wzrost popytu na dobra luksusowe. Nie bez znaczenia pozostaje także coraz lepsza sytuacja ekonomiczno-gospodarcza Polski i fakt, że coraz młodsi klienci są w stanie pozwolić sobie na luksus. W największych miastach, a szczególnie w Warszawie, obserwuje się duże zainteresowanie inwestycjami w samochody, luksusowe marki ubrań, czy biżuterię”.

Zwracając się ku doświadczeniom i partnerstwom

W serii wywiadów zamieszczonych w raporcie liderzy sektora luksusowego podkreślają, że „usługi klienckie” stały się wiodącym elementem wpływającym na doświadczenie klienta, szczególnie w przypadku usług świadczonych po wstępnej sprzedaży produktu luksusowego. Jednym z przykładów są programy odbioru i recyklingu dla klientów poszukujących zrównoważonej konsumpcji, w tym pionierski program Renew Eileen Fisher.

Partnerstwa stały się niezbędne dla zapewnienia większej przejrzystości, tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętymi zrównoważonego rozwoju. Pakt Mody (the Fashion Pact) jest jednym z przykładów udanej współpracy, która pomaga dużym luksusowym domom mody, takim jak Burberry, Kering i Prada, współpracować z mniejszymi, oferując wymianę między markami. W ten sposób spełniają oni obietnicę zrównoważenia środowiskowego, której oczekują konsumenci.

Niektóre z tych partnerstw zostały utworzone w celu wyraźnej walki z podrabianiem towarów. Szacuje się, że podrobione towary luksusowe stanowią od 60 do 70% z wartego 3,8 bilionów euro rocznego obrotu towarami podrobionymi[2].

Nowa technologia luksusu

Innowacje technologiczne, które pomagają luksusowym markom modowym zaktualizować swój model obejmują:

  • Certyfikację cyfrową potwierdzającą autentyczność produktów. Do liderów w tej dziedzinie należy Arianee, który obecnie współpracuje z Breitlingiem nad unikalnym paszportem cyfrowym, w którym zegarmistrz oferuje właścicielom zegarków pełną i ciągłą obsługę od zakupu, poprzez naprawę, aż do odsprzedaży lub przekazania – wszystko w oparciu o blockchain.
  • Oferowanie doświadczeń na żywo, takich jak koncerty, sprzedaż specjalna, podglądy dzieł sztuki i dostęp do kolekcji kapsułowych – wszystko powiązane z wykorzystaniem mediów społecznościowych klientów i ich obserwujących.
  • Nowe technologie cyfrowe, takie jak chatboty i systemy (zdalnej) identyfikacji radiowej (RFID), które przyspieszają i usprawniają całościowe doświadczenie klienta.
Patrząc w przyszłość: kluczowe wyzwania i możliwości

Raport porusza najważniejsze wyzwania i szanse stojące przed sektorem luksusowym, także wpływ Covid-19. Opisuje, w jaki sposób pandemia nadała rynkowi odsprzedaży dóbr luksusowych dodatkowy impuls do inwestowania w nowe usługi. W Ameryce Północnej i Europie wielu młodych i zamożnych klientów luksusowych ucierpiało z powodu utraty siły nabywczej, przez co rynek odsprzedaży stał się dla nich jeszcze bardziej atrakcyjny.

Wszystkie marki wchodzą do świata cyfrowego. Na przykład Hermès i Tiffany korzystają z cyfrowych narzędzi marketingowych, takich jak transmisja na żywo, których w przeszłości nie brali w ogóle pod uwagę.

Raport przewiduje świetlaną przyszłość w dłuższej perspektywie tym markom luksusowym, które poważnie traktują potrzeby klientów w zakresie zrównoważonej konsumpcji. Ekologiczne praktyki biznesowe zaczynają się od stworzenia obiegu zamkniętego i znalezienia rozwiązań dla recyklingu produktów luksusowych, ale w drugiej kolejności oznacza to również opracowanie nowych materiałów i procesów produkcyjnych, które nie szkodzą planecie oraz zaangażowanie partnerów z łańcucha dostaw w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Isabelle Massa, Partner w Mazars, mówi: „Luksusowe marki od dawna są znane z tego, że potrafią kontrolować sposób prezentacji i sprzedaży swoich produktów. Raport przedstawia, jak marki te kształtują swój model biznesowy, aby dostosować się do nowej rzeczywistości rynkowej. Partnerstwa, które umożliwiają markom korzystanie z innowacji, działanie w ramach obiegu zamkniętego i praktyki biznesowe, w których młodsze, bardziej zróżnicowane grupy klientów są priorytetem, stają się normą. Niniejszy raport ujawnia nowe podejście luksusowych marek: w jaki sposób poszerzają one swoją cyfrową obecność w odpowiedzi na pandemię i aktualizują swoje modele biznesowe, aby budować zrównoważone przedsiębiorstwa i służyć wszystkim klientom lepiej niż kiedykolwiek.”

Pierre-Nicolas Hurstel, dyrektor generalny i współzałożyciel Arianee, komentuje: „Nasze badania pokazują, w jaki sposób i dlaczego sektor luksusowy przechodzi przemianę. Branża jako całość ewoluuje, zarówno pod względem kulturowym, jak i organizacyjnym, aby sprostać nowym i starym wyzwaniom. Technologia i partnerstwo stanowią serce tej ewolucji: w miarę jak luksusowe marki znajdują sposoby na dostarczanie doświadczeń, usług i możliwości w ramach obiegu zamkniętego, takich jak odsprzedaż, mogą nadążyć za wymaganiami swoich coraz młodszych, globalnie myślących klientów.”

Michel Kiviatkowski dodaje: „Polski rynek otwiera się na marki luksusowe, co oczywiście zwiększa też możliwości inwestycyjne dla zagranicznych producentów na rodzimym rynku. Podążając tą drogą, zmierzamy ku poziomowi zachodnich krajów europejskich, a co za tym idzie w perspektywie kilkunastoletniej możemy spodziewać się podobnych zmian modeli biznesowych i coraz bardziej zrównoważonego podejścia, które to obserwuje się obecnie w zachodniej części Europy. Śmiem również stwierdzić, że transformacja na rynku dóbr luksusowych w Polsce może dokonać się szybciej, korzystając z doświadczenia tej branży w innych krajach”.

Pobierz raport „Świadomy, oparty o współpracę, zintegrowany: zmiana modelu biznesowego marek luksusowych”


[1] HENRY to grupa zamożnych klientów występująca na całym świecie, składająca się z Millenialsów i pokolenia X, którzy zarabiają od 100.000 do 250.000 USD rocznie.

[2] https://hbr.org/2019/05/how-luxury-brands-can-beat-counterfeiters


Autor:

Mazars to międzynarodowa, zintegrowana firma specjalizująca się w audycie, księgowości, doradztwie, usługach podatkowych i prawnych*. Działając w ponad 90 krajach i terytoriach na całym świecie, korzystamy z doświadczenia 40 400 specjalistów – w tym 24 400 w ramach zintegrowanego partnerstwa Mazars i 16 000 za pośrednictwem Mazars North America Alliance – pomagając różnej wielkości przedsiębiorstwom na każdym etapie ich rozwoju.

* tam, gdzie przewidują to przepisy krajowe.

Działając w Polsce od 1992 roku, Mazars zatrudnia ponad 300 specjalistów w Warszawie i Krakowie oraz obsługuje ponad 800 polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw różnej wielkości, oferując im pełen zakres usług w dziedzinie audytu, outsourcingu księgowego i kadrowo-płacowego, podatków, konsultingu oraz doradztwa finansowego.

www.mazars.pl | LinkedIn | Twitter

Założone w 2017 roku Arianee jest niezależnym konsorcjum, którego misją jest stworzenie globalnego standardu cyfrowej certyfikacji przedmiotów wartościowych. Protokół Arianee umożliwia powiązanie unikalnej, niefalsyfikowalnej i rozszerzonej tożsamości cyfrowej z dowolnym przedmiotem wartościowym. Ten cyfrowy „dowód tożsamości” otwiera nowy kanał interakcji między markami, właścicielami i przedmiotami, który jest trwały, bezpieczny i anonimowy. Oparte na technologii blockchain rozwiązanie wdrożone przez Arianee ma charakter open-source i jest zdecentralizowane. Usługi Arianee oferują pierwszą platformę zarządzania certyfikatami SaaS i aplikacje do zarządzania portfelami mobilnymi wykorzystujące protokół Arianee.

Last Updated on 22 grudnia, 2020 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA