Wiedza to dziś najcenniejsza waluta – również na warszawskiej giełdzie

Wiedza to dziś najcenniejsza waluta – również na warszawskiej giełdzie

Forum Wymiany Wiedzy to nazwa cyklu spotkań z przedstawicielami międzynarodowych instytucji finansowych i ośrodków akademickich zainaugurowanego właśnie na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Ich celem jest ułatwianie transferu informacji oraz doświadczeń pomiędzy ekspertami a wszystkimi uczestnikami polskiego rynku kapitałowego. Powołanie Forum to jeden z kluczowych elementów nowej Strategii Grupy Kapitałowej GPW do 2027 r.

Partnerami pierwszej edycji Forum Wymiany Wiedzy były: Światowa Federacja Giełd (ang. World Federation of Exchanges, WFE) oraz Międzynarodowe Centrum Zrównoważonego Finansowania (ang. International Sustainable Finance Centre, ISFC). 

„Wszyscy wiemy, że dostęp do wiedzy i informacji jest bezcenny, zwłaszcza dla uczestników rynku finansowego. Możliwość wysłuchania wybitnych gości oraz zadania im pytań przez każdego słuchacza z pewnością doprowadzi do wypracowania nowych, innowacyjnych pomysłów czy projektów biznesowych” – powiedziała w przemówieniu otwierającym wydarzenie Monika Gorgoń, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Budowany w latach 90. od podstaw polski rynek kapitałowy jest obecnie jednym z najbardziej liczących się w naszej części Europy. Utrzymanie tej pozycji wymaga jednak ciągłego poszerzania wiedzy i świadomości dotyczących procesów wolnorynkowych, globalnych trendów inwestycyjnych czy potencjalnych zagrożeń. Stąd w przyjętej na kolejne lata strategii rozwoju GPW kładzie szczególnie silny akcent na obszar edukacyjny. Zarówno Forum Wymiany Wiedzy, jak i inne inicjatywy realizowane przez warszawską giełdę mają charakter inkluzywny, otwarty także m.in. na młodzież, studentów czy początkujących przedsiębiorców. 

Gośćmi pierwszej edycji Forum Wymiany Wiedzy byli: Linda Zeilina-Cross z ISFC, Richard Metcalfe z WFE oraz prof. Markku Kaustia z fińskiego uniwersytetu w Aalto. Każdy z ekspertów przygotował prezentację odnoszącą się do wybranego, istotnego z punktu widzenia globalnego rynku finansowego obszaru, a następnie odpowiadał na pytania uczestników obecnych w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Richard Metcalfe koncentrował się na tzw. ETFs (ang. Exchange Traded Funds), czyli funduszach inwestycyjnych, których zadaniem jest śledzenie ruchów indeksów giełdowych (np. akcji, obligacji, surowców, kryptowalut). Pozwalają one inwestorom na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Od momentu powstania pierwszego (w 1990 r.) cieszą się one stałym i rosnącym zainteresowaniem uczestników rynku finansowego na całym świecie. 

„Wartość aktywów funduszy ETF na całym świecie znacznie wzrosła w okresie od 2003 do 2022 r., osiągając zawrotną sumę blisko 10 bilionów dolarów. Potentatem w tej dziedzinie pozostają Stany Zjednoczone (7 bilionów), następnie Europa i Azja, choć to właśnie ten trzeci region, z racji wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego, może niebawem przegonić Stary Kontynent” – powiedział przedstawiciel Światowej Federacji Giełd. 

Z kolei prof. Markku Kaustia poruszył kwestię wpływu trzech czynników (instytucjonalnych, tradycyjnych oraz behawioralnych) na gotowość każdego człowieka do zainteresowania się obrotem giełdowym i dołączenia do niego np. w charakterze inwestora indywidualnego. Naukowiec przeanalizował w tym celu 19 społeczeństw europejskich, obserwując, jak odmienny poziom wykształcenia czy zamożności rzutuje na różny stopień uczestnictwa w rynku kapitałowym. 

„Wskaźniki te są najwyższe w krajach skandynawskich – Szwecji i Danii, gdzie łączny udział wynosi około 60 proc. Dla porównania w krajach śródziemnomorskich, takich jak Hiszpania czy Włochy, jedynie 10 proc. obywateli posiada jakiekolwiek akcje giełdowe. Polska niestety znajduje się w tej klasyfikacji daleko poniżej średniej europejskiej” – mówił profesor. 

Linda Zeilina-Cross z Międzynarodowego Centrum Zrównoważonego Finansowania podjęła temat rosnącej roli ESG (ang. Environmental, Social, Governance) w tworzeniu i wykorzystywaniu kolejnych instrumentów finansowych. To, co jeszcze kilka lat temu stanowiło standard jedynie w największych, międzynarodowych korporacjach, czyli skupienie się na potrzebach i dobrostanie pracownika oraz promowanie określonych idei, takich jak ochrona środowiska naturalnego czy budowa gospodarki obiegu zamkniętego, konsekwentnie dociera również do Polski, obejmując coraz mniejsze firmy. Tematyka ESG znajduje również eksponowane miejsce w nowej Strategii GK GPW.

„Spełnianie standardów ESG to nie tylko obowiązek, ale również szansa umocnienia przewagi konkurencyjnej danej organizacji. Wpływ na to ma kilka czynników, m.in. presja rynku, coraz większa świadomość konsumentów oraz ich oczekiwania wobec firm, by rozwijały się w sposób odpowiedzialny i transparentny, a także jednoznaczna postawa inwestorów i sektora finansowego” – podkreśliła Linda Zeilina-Cross. 

Wydarzenie zakończyła specjalna sesja networkingowa, umożliwiająca uczestnikom spotkania zadanie dodatkowych pytań zaproszonym ekspertom. 

Przeczytaj także: Spółki rodzinne stanowią aż 40 proc. podmiotów notowanych na GPW. Rośnie ich innowacyjność, ale wyzwaniem pozostaje proces sukcesji


Źródło: pap-mediaroom.pl

Last Updated on 8 grudnia, 2023 by Krzysztof Kotlarski

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS