BNP Paribas Reim usprawnia strategię i zarządzanie operacyjne transakcjami paneuropejskimi

BNP Paribas Reim usprawnia strategię i zarządzanie operacyjne transakcjami paneuropejskimi

BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) wprowadza nowy system kierowania działalnością w zakresie zarządzania inwestycjami i aktywami. Wdrożenie nowego systemu organizacyjnego pod kierownictwem Sigrid Duhamel, Chief Investment Officer, wytycza nowe cele strategiczne dla platformy w Europie. Pozostają one niezmiennie ambitne i obejmują przeprowadzenie transakcji o wartości ponad 3 mld euro w zdywersyfikowanych klasach aktywów w całej Europie w 2021 r.

Ustrukturyzowany system zarządzania pozwoli wesprzeć rozwój działalności paneuropejskiej

Wsparcie na poziomie regionalnym dla nowego systemu zarządzania, którym kierować będzie Sigrid Duhamel, zapewnią:

– Isabella Chacón-Troidl (CIO BNP Paribas REIM Germany), odpowiedzialna za obszar obejmujący Niemcy, Europę Środkową, Austrię, kraje nordyckie, a obecnie również Holandię. Do jej obowiązków należy także koordynacja zarządzania aktywami na poziomie paneuropejskim.

– Guillaume Delattre (CIO BNP Paribas REIM France), który rozszerza swoje obowiązki poza Francję na Belgię, Luksemburg, Hiszpanię i Portugalię. Będzie także nadzorował inicjatywy związane z zarządzaniem nieruchomościami na poziomie paneuropejskim.

-Vincenzo Nocerino (CIO BNP Paribas REIM Italy), który oprócz swoich obowiązków we Włoszech będzie wspierał działalność transakcyjną w Wielkiej Brytanii oraz inwestycje paneuropejskie wraz z Sigrid Duhamel.

Sigrid Duhamel, 55 l., pełni funkcję Chief Investment Officer BNP Paribas REIM od marca 2020 r. oraz CEO BNP Paribas REIM France od połowy 2017 r. Sigrid nadzoruje strategię dotyczącą inwestycji i zarządzania aktywami na wszystkich rynkach i we wszystkich klasach aktywów wraz z europejskim zespołem liczącym 100 osób. Wcześniej pełniła funkcję CEO CBRE Global Investors France, a następnie była dyrektorem ds. nieruchomości korporacyjnych w Grupie PSA, gdzie odpowiadała za globalny portfel nieruchomości. Sigrid posiada podwójne obywatelstwo: francuskie i duńskie. W 1990 roku uzyskała tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego w Ecole Spéciale des Travaux Publics (ESTP), a w 1995 roku uzyskała tytuł MBA w INSEAD.

Guillaume Delattre, 50 l., od 2017 roku pełni funkcję Chief Investment Officer w BNP Paribas REIM France. Równolegle koordynuje inicjatywy związane z zarządzaniem nieruchomościami na poziomie paneuropejskim. Guillaume Delattre dołączył do BNP Paribas Real Estate w 1995 r. i pełnił różne funkcje, w tym zastępcy szefa działu transakcji wynajmu biur w Paryżu, szefa BNP Paribas Real Estate w Belgii, a następnie w Hiszpanii, a także szefa działu Corporate Coverage. Posiada dyplom ESC Lille-Skema Business School uzyskany w 1994 roku.

Isabella Chacón-Troidl, 44 l., od 2017 r. pełni funkcję CIO w BNP Paribas REIM Germany. Do jej obowiązków należy również koordynacja zarządzania aktywami na poziomie paneuropejskim. Przed dołączeniem do BNP Paribas REIM Germany, Isabella Chacón-Troidl pracowała w międzynarodowej firmie prawniczej w Barcelonie, która zajmowała się doradztwem w zakresie inwestycji w nieruchomości. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie w Regensburgu oraz studia podyplomowe z zakresu gospodarki nieruchomościami (IREBS).

Vincenzo Nocerino, 39 l., pełni funkcję Chief Investment Officer BNP Paribas REIM Italy od 2020 r. Wcześniej był dyrektorem ds. transakcji w UBS Real Estate & Private Markets. Zajmował się również rozwojem komercyjnym i pozyskiwaniem funduszy korporacyjnych we Włoszech. Vincenzo Nocerino ukończył studia na kierunku Business Administration na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie.

Dążenie do inwestowania w Europie w sposób zrównoważony i odpowiedzialny

Nowa struktura organizacyjna odpowiada naszym ambicjom, aby promować paneuropejskie programy w ramach BNP Paribas REIM, wzmocnić naszą wiedzę na temat rynków lokalnych oraz lepiej identyfikować nowe, zdywersyfikowane, zrównoważone i wysokowydajne możliwości inwestycyjne w całej Europie. W 2021 r. BNP Paribas REIM przewiduje ponad 2 mld euro inwestycji w całej Europie w sektorze mieszkaniowym, opieki zdrowotnej, biurowym i logistycznym.Na przykład, w obszarze nieruchomości związanych z opieką medyczną, w pierwszej połowie 2020 r. BNP Paribas REIM uruchomił fundusz Health Property Fund Europe, obejmujący szpitale, kliniki i domy spokojnej starości z opieką medyczną, zlokalizowane w głównych krajach strefy euro. Tymczasem w marcu ubiegłego roku ogłoszono, że więcej kapitału zostanie pozyskane w 2021 r.Kolejnym przykładem zrównoważonego i wysokowydajnego funduszu jest „European Impact Property Fund” (EIPF), uruchomiony pod koniec 2020 roku. Ten pierwszy fundusz podstawowy koncentrujący się na europejskich nieruchomościach ma na celu dostosowanie się do porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu. EIPF dąży do 40% redukcji emisji gazów cieplarnianych w całym swoim portfelu w ciągu 10 lat, a inwestorzy instytucjonalni przeznaczyli już na ten cel 300 mln euro. Dzięki temu innowacyjnemu i społecznie odpowiedzialnemu funduszowi, BNP Paribas REIM planuje wzmocnić swoje zaangażowanie w kryteria ESG poprzez przyjęcie podejścia inwestycyjnego uwzględniającego wpływ działalności na klimat.

Dostosowując w ten sposób nasz system zarządzania, planujemy usprawnić rozwój naszej działalności na poziomie paneuropejskim, przy jednoczesnym zachowaniu lokalnego doświadczenia na każdym z rynków. Inwestycje w wysokości 2,4 mld euro w 2020 r. oraz dezinwestycje o wartości 800 mln euro świadczą o naszej zdolności do wdrażania naszych strategii inwestycyjnych, oraz utrzymywania ich na innowacyjnym, prężnym i zrównoważonym poziomie w imieniu naszych klientów-inwestorów. Jesteśmy pełni ambicji i patrzymy w przyszłość z optymizmemSigrid Duhamel, Chief Investment Officer BNP Paribas REIM


Autor:

BNP Paribas Real Estate

Last Updated on 7 czerwca, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA