Jak działać fair play w czasie pandemii?

Jak działać fair play w czasie pandemii?

Uczciwość i transparentność, a przy tym społeczna odpowiedzialność działań biznesowych oraz troska o życie to wartości, które z punktu widzenia Skanska są niezwykle ważne. Ich rola wzrasta szczególnie w tak trudnej sytuacji, z jaką obecnie musimy się wszyscy zmierzyć – każda organizacja i każdy z nas indywidualnie.

Zaangażowanie środowiska biznesowego w walkę ze skutkami trwającej pandemii jest niezwykle ważne i bez wątpienia konieczne. Biznes może i powinien wspierać potrzebujących – instytucje, szpitale czy osoby prywatne. Wynika to zarówno z moralnej powinności na poziomie czysto ludzkim, jak i współodpowiedzialności za nasze otoczenie.

Biznes Fair Play to biznes, który aktywnie uczestniczy w różnego typu inicjatywach, służących ogólnemu dobru, a także taki, który potrafi odpowiedzieć na bieżące wyzwania związane z aktualnie panującą sytuacją. W Skanska doskonale rozumiemy tę odpowiedzialność, dlatego chętnie włączamy się w te działania. W myśl przyjętych wartości zaangażowaliśmy się między innymi w akcję #property4heroes, którą wspierają największe firmy z branży nieruchomości komercyjnych. Na co dzień konkurujemy ze sobą biznesowo, ale połączyliśmy siły żeby wesprzeć bohaterów z personelu medycznego. Dzięki tej inicjatywie wspólnie w kwietniu i maju zapewniamy codzienną dostawę posiłków 11 szpitali i placówek medycznych, które są na pierwszym froncie walki z epidemią.

Odpowiadając na bieżące wyzwania, pamiętamy jednak, że troska o życie to nie tylko „tu i teraz”, ale także odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. Odpowiedzialność, która obok systematycznej poprawy jakości naszego życia, dotyczy także kwestii środowiskowych, ekologii oraz zrównoważonego rozwoju. To dlatego w Skanska wszystkie nasze projekty realizujemy w zgodzie z najwyższymi standardami ekologicznymi, a także wdrażamy innowacyjne rozwiązania technologiczne, których celem jest zminimalizowanie śladu węglowego i wpływu na środowisko. Zgodnie z przyjętym przez nas planem do 2030 roku chcemy zmniejszyć emisję dwutlenku węgla netto o 50 proc., a do 2045 r. zredukować ją do zera na poziomie całej Grupy. Jest to nasz cel strategiczny.


Autor:

Karolina Radziszewska, wiceprezes ds. HR i Administrcji w spółce biurowej Skanska w regionie CEE

Last Updated on 23 marca, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA