NDI dołącza do PBB

NDI dołącza do PBB

Grupa NDI została czternastym członkiem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Podczas spotkania Komitetu Sterującego Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Małgorzata Winiarek-Gajewska, Prezes Grupy NDI, podpisała deklarację przystąpienia NDI jako członka zwyczajnego do tej organizacji.

– Naszą ambicją i celem jest zagwarantowanie najwyższych standardów związanych z bezpieczeństwem na naszych budowach. Chcemy, aby każdy z naszych pracowników i współpracowników pracował w środowisku, w którym praca jest należycie organizowana i promuje bezpieczne zachowania. Liczymy, że nasz udział w Porozumieniu będzie skuteczną platformą wymiany doświadczeń i wypracowywania kolejnych rozwiązań dla całej branży  powiedziała podczas spotkania Prezes Grupy NDI Małgorzata Winiarek Gajewska.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą generalnych wykonawców mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. To przede wszystkim budowanie kultury BHP, której trwałym efektem jest poprawa bezpieczeństwa i wyeliminowanie wypadków na polskich budowach przez wypracowanie i wprowadzanie szeregu rozwiązań systemowych oraz dobrych praktyk.

– Nasze Porozumienie ma charakter otwarty i cieszy nas, że kolejne firmy chcą do nas dołączyć. Nie stawiamy jednak na ilość, ale na jakość. By z nami pracować, należy bezwzględnie przestrzegać zbioru wewnętrznych zasad BHP, często znacznie ostrzejszych, niż te uregulowane przez polskie prawo. Sprawdzamy to podczas audytu. Gratulujemy NDI i liczymy na udaną współpracę – mówi Jacek Leczkowski, wiceprezes ERBUD S.A., który pełni funkcję Prezydenta PBB w ramach dwuletniej prezydencji.

– Są pewne obszary, w których nie ma miejsca na kompromisy. Plac budowy jest jednym z nich. Teraz już z silną ekspercką grupą kolegów z innych firm kontynuujemy misję obniżenia liczby wypadków na polskich budowach, włączając się w szereg projektów mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa na budowach – podkreśliła Justyna Mierzejewska kierownik działu BHP w grupie NDI.

Dla Grupy NDI to ważna chwila, do tej pory spółki z grupy brały udział w inicjatywie PBB jako członek zrzeszony – to funkcja dla firm przyjmujących u siebie wszystkie wprowadzone w Porozumieniu rozwiązania, jednak nie biorących udziału w ich wypracowywaniu.

NDI jest już czternastym członkiem stałym Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Organizacja powstała w 2010 r. W raporcie podsumowującym dekadę jej działania wynika, że w tym czasie blisko dwukrotnie zmniejszyła się liczba poszkodowanych w wypadkach na polskich budowach, a wypadków śmiertelnych na 100 tys. zatrudnionych jest dziś czterokrotnie mniej. Według Eurostatu w latach 2009-2018 wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej Polska najbardziej poprawiła bezpieczeństwo na budowach. Z kraju o najwyższej liczbie wypadków śmiertelnych na 100 tys. zatrudnionych (21,49) znalazła się wśród państw o najniższym wskaźniku najpoważniejszych zdarzeń (5,18).


Autor:

Grupa NDI

Last Updated on 2 marca, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA