Firmy, które korzystały z Interim Managementu są bardziej odporne na przyszłe wyzwania

Firmy, które korzystały z Interim Managementu są bardziej odporne na przyszłe wyzwania

Komentarz ekspercki Michała Jakubowskiego, Partnera | Head of Industrial Practice, Accord Group

W dynamicznym i stale zmieniającym się krajobrazie biznesowym, firmy stają przed licznymi wyzwaniami, które wymagają szybkiego i przede wszystkim skutecznego podejmowania decyzji. Czasami procesy wewnętrzne, takie jak zmiany na stanowiskach kierowniczych, wymagają wdrożenia rozwiązań w zakresie Interim Managementu. To właśnie Interim Managerowie mogą pełnić kluczowe role przez ograniczony czas, często w czasach kryzysu, transformacji lub luk w przywództwie.

Czy firmy, które skorzystały z kompetencji Interim Managera są bardziej odporne na przyszłe wyzwania? W jaki sposób decyzje podejmowane podczas współpracy z Interim Managerem wpływają na trajektorię organizacji w kolejnych latach?

Rola Interim Managera:

Interim management jest strategicznym narzędziem wykorzystywanym przez organizacje do utrzymania stabilności i usprawnienia pilotażu w niepewnych czasach. Interim Managerowie posiadają specjalistyczną wiedzę, doświadczenie i obiektywizm, dzięki czemu mają wyjątkowe kwalifikacje do radzenia sobie z określonymi wyzwaniami i zdolność wprowadzania pozytywnych zmian. Ich rola nie ogranicza się tylko do gaszenia pożarów; odgrywają oni również kluczową rolę we wdrażaniu długoterminowych strategii i napędzaniu wzrostu.

Odporność na przyszłość dzięki elastycznemu przywództwu:

Jedną z istotnych zalet Interim Managementu jest jego potencjał do wspierania odporności w samej organizacji. Interim Manager wnosi świeże perspektywy, bezstronne spostrzeżenia i wiedzę branżową. Wykorzystując swoje zdolności adaptacyjne, może skutecznie identyfikować kluczowe kwestie, mobilizować zasoby i wprowadzać działania transformacyjne. Firmy, które wdrażają i akceptują takie adaptacyjne przywództwo są lepiej przygotowane do radzenia sobie z przyszłymi wyzwaniami.

Cele krótkoterminowe a długoterminowe:

Jednym z kluczowych pytań może być to, czy Interim Managerowie przedkładają krótkoterminowe zyski nad długoterminowe cele. Chociaż początkowo można skupić się na rozwiązywaniu najpilniejszych problemów, skuteczni Interim Managerowie zachowują równowagę między krótkoterminowymi rozwiązaniami a rozwojem zrównoważonych strategii. Kładąc solidne fundamenty na przyszłość, przygotowują grunt pod ciągły wzrost i odporność organizacji.

Kultywowanie kultury zmian:

Interim Management często zbiega się z okresami znaczących zmian w organizacji. Kompetentny Interim Manager nie tylko przeprowadza firmę przez burzliwe wody ale także umie zainicjować i wdrożyć kulturę zdolności adaptacyjnych i ciągłego doskonalenia. Ta zmiana kulturowa sprzyja odporności, ponieważ pracownicy stają się bardziej otwarci na zmiany, innowacje i uczenie się, przygotowując tym samym firmę na długoterminowy sukces.

Wpływ na interesariuszy:

Decyzje Interim Managerów mogą mieć znaczący wpływ na różnych interesariuszy firmy w tym pracowników, klientów czy inwestorów. Przejrzysta komunikacja i współpraca są kluczowe w tym okresie, by zdobyć wsparcie i zbudować zaufanie. Firmy, które skutecznie zarządzają relacjami z interesariuszami podczas współpracy z Interim Managerem, kładą podwaliny pod płynniejsze zmiany i ciągły wzrost zaufania do umiejętności organizacji.

Budowanie dziedzictwa:

Interim Managerowie muszą brać pod uwagę trwały wpływ swoich decyzji na organizację. Podczas gdy ich kadencja może być ograniczona, zainicjowane przez nich zmiany mogą trwać długo po ich odejściu. Koncentrując się na zrównoważonych strategiach i wzmacniając wewnętrzne zespoły, Interim Managerowie mogą pozostawić po sobie pozytywne dziedzictwo które przyczyni się do długoterminowej odporności firmy.

Transfer wiedzy i planowanie sukcesji:

Skuteczny Interim Management obejmuje nie tylko rozwiązywanie bieżących problemów ale także zapewnienie transferu wiedzy i planowanie sukcesji. Dobrze przygotowany Interim Manager zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest przygotowanie wewnętrznych talentów do objęcia ról kierowniczych. Takie podejście zapewnia firmie stabilność i odporność na przyszłe zmiany na stanowiskach kierowniczych.

Czy to jedynie teoria, zapytacie? Absolutnie nie. Wszystkie aspekty działań Interim Managera i wyniki podejmowanych przez niego decyzji mogą i powinny być mierzone. Aby ocenić skuteczność i wpływ na odporność organizacji, należy ustalić kluczowe wskaźniki wydajności (KPI). Wskaźniki te mogą obejmować wyniki finansowe, zadowolenie pracowników, utrzymanie klientów i ogólną zdolność adaptacji organizacji. Analiza tych wskaźników w czasie zapewnia cenny wgląd w trwałość wpływu decyzji inicjowanych i podejmowanych przez Interim Managerów.

Wnioski:

Firmy, które podjęły decyzję o współpracy z Interim Managerem mogą realnie stać się bardziej odporne w obliczu przyszłych wyzwań. Decyzje podejmowane w trakcie takiego projektu odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu drogi organizacji na kolejne lata. Poprzez priorytetowe traktowanie zdolności adaptacyjnych, promowanie kultury zmian i uwzględnianie długoterminowego wpływu swoich działań, Interim Managerowie mogą wywierać trwały pozytywny wpływ na organizacje którym służą. Traktowanie Interim Managementu jako strategicznej szansy a nie wyłącznie tymczasowego rozwiązania może prowadzić do zwiększenia odporności i trwałego sukcesu w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym.


Przeczytaj także: Dlaczego mamy wciąż mało kobiet na najwyższych stanowiskach? Wywiad z Panią Beatą Radomską, CEO Executive Club

Last Updated on 2 sierpnia, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS