Jak wygląda sytuacja inwestycji w nieruchomości, infrastrukturę i budownictwo przemysłowe w kontekście dywersyfikacji usług?

Jak wygląda sytuacja inwestycji w nieruchomości, infrastrukturę i budownictwo przemysłowe w kontekście dywersyfikacji usług?

Komentarz ekspercki Leszka Gołąbieckiego, Prezesa Zarządu Unibep SA

Sytuacja w branży budowalnej, spowodowana m.in. wojną w Ukrainie, wysoką inflacją, ale także rekordowymi cenami paliw jest bardzo wymagająca i skomplikowana, na pewno wpływa na rentowność prowadzonych już inwestycji, ale także jest znaczącym czynnikiem ograniczającym skłonność inwestorów do realizacji nowych inwestycji. Tak się dzieje m.in. w segmencie budownictwa mieszkaniowego, gdzie nastąpił duży spadek nowych inwestycji, zwłaszcza wśród inwestorów prywatnych. Widzimy spowolnienie także w segmencie budownictwa przemysłowego, choć nie jest ono tak duże jak w mieszkalnictwie. Natomiast w przypadku infrastruktury są ogłaszane przetargi, choć konkurencja jest bardzo ostra.

Generalnie jednak trzeba przyznać, że duże firmy budowalne, takie jak Grupa Unibep, są dużo lepiej przygotowane na okres spowolnienia w 2023 r. Te firmy mają solidne portfele zamówień, mają co robić. Natomiast rekordowe koszty i spadek inwestycji skutkują wzrostem liczby niewypłacalności w sektorze budownictwa, w tym w szczególności wśród firm z sektora MŚP. I to może być problem dla całej polskiej gospodarki, bo zadyszka w branży budowlanej przekłada się bezpośrednio na spowolnienie w innych branżach.


Leszek Marek Gołąbiecki, Prezes Zarządu Unibep SA

Jest absolwentem Politechniki Białostockiej, posiada tytuł mgr inż. budownictwa. Od początku kariery zawodowej związany z branżą budowlaną, przeszedł wszystkie szczeble kariery — od kierownika kontraktu do dyrektora ds. budownictwa, wiceprezesa i prezesa zarządu Unibep SA. Pracował w Budimex–Unibud SA, Budimex Dromex SA. W 2004 roku rozpoczął pracę w spółce Unibep z Bielska Podlaskiego.

W czerwcu 2014 roku decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA został mianowany na stanowisko prezesa zarządu spółki. Od tego czasu piastuje tę funkcję. Jest także członkiem Rad Nadzorczych w spółkach Unidevelopment S.A., Budrex Sp. z o.o. oraz Unihouse S.A., a także Prezesem Zarządu w spółce Unibep PPP Sp. z o.o. Od czerwca 2019 r. jest Wiceprezesem Zarządu w Klastrze Eksporterów Budownictwa.

unibep.pl

Last Updated on 13 lutego, 2023 by Janusz Gil

KATEGORIA
TAGS