Big Data – źródłem innowacji i motorem rozwoju

Big Data – źródłem innowacji i motorem rozwoju

Ten, kto posiada dostęp do informacji, ma możliwość jej skutecznego wykorzystania. Szybka obróbka danych i ich prawidłowa interpretacja to warunek prawidłowej oceny sytuacji, przewidywania przyszłych zdarzeń i skutecznego zarządzania produkcją.

Masz wiadomość … od robota

Predykcyjne utrzymanie ruchu opiera się na optymalnym użytkowaniu maszyn.  Wiąże się z koniecznością zbierania informacji na temat stanu poszczególnych urządzeń pracujących w hali produkcyjnej. A stąd już tylko krok do przewidywania trendów, podejmowania działań konserwacyjnych i ogromnych oszczędności.

Technologia wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego rynku. Zarówno obrabiarki CNC, jak i roboty przemysłowe są dobrze przygotowane do współpracy i komunikacji – zarówno ze sobą, jak
i z ludźmi zaangażowanymi w produkcję. Dotyczy to operatorów blisko współpracujących z maszynami oraz kadr zarządzających, które zdalnie nadzorują produkcję. Osoby te cenią sobie fakt, że maszyny potrafią wysyłać wiadomości w formie sms lub e-mail, w których informują o swoim stanie i zgłaszają ewentualne ryzyko wystąpienia awarii.

FANUC – niezastąpiony, zawsze na czasie

Japońska firma FANUC oferuje przedsiębiorcom produkty wraz z pakietem usług internetowych ułatwiających interakcję z maszynami. Wszystkie urządzenia marki mogą być podłączone do sieci Internet i korzystać z usług takich jak FTP, Telnet, Web Serwer, E-mail.

FIELD – FANUC Intelligent Edge Link & Drive

FIELD (FANUC Intelligent Edge Link & Drive) to platforma, która łączy ze sobą wszystkie urządzenia produkcyjne w zakładzie w celu konsolidacji informacji służącej poprawie produktywności i podtrzymaniu nieustannej produkcji w zakładzie. W praktyce FIELD pełni rolę inteligentnej „skrzynki”, do której można podłączyć systemy sterowania CNC, maszyny, roboty, a także urządzenia peryferyjne, czujniki a nawet klimatyzację i oświetlenie. Co ważne, system umożliwia podłączenie nie tylko najnowszych produktów marki FANUC, ale też konkurencyjnych maszyn i urządzeń, pracujących w zakładzie.

Eksperci McKinsey & Company twierdzą, że wdrożenie strategii Predictive Maintenance może zaoszczędzić firmie w dłuższej perspektywie od 10 do nawet 40 proc. kosztów związanych z utrzymaniem ruchu oraz zmniejszyć nakłady potrzebne na inwestycje w sprzęt i maszyny o 5 proc.


Autor:

Jakub Bańcer, New Projects Specialist, FANUC Polska Sp. z o.o.

Last Updated on 22 marca, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA