Chmura staje się siłą napędową innowacji

Trendy w technologii cyfrowej, takie jak mobilność, Internet rzeczy (IoT), analityka wielkich zbiorów danych, zmieniają procesy i rewolucjonizują modele biznesowe. Ich wspólnym mianownikiem, siłą transformującą i podstawowym motorem napędowym, jest chmura.


Chmura dostarcza wszystko, co jest potrzebne firmom do przeprowadzenia transformacji cyfrowej: wysoką elastyczność, dostęp na żądanie zawsze i wszędzie, natychmiastową dostępność zaawansowanego oprogramowania bez powiązanego z nim sprzętu, ale przede wszystkim zapewnia prostotę. Chmura stanowi fundament aplikacji i procesów biznesowych nowej generacji. Dlatego właśnie firma Dassault Systèmes umieściła chmurę w centrum swojej strategii doświadczeń biznesowych.

Platforma w chmurze

Konsumenci oczekują dziś unikatowych, spersonalizowanych doświadczeń, które stanowią dużo więcej niż sumę elementów lub cech. Doświadczenia budują lojalność wobec marki na poziomie emocjonalnym, wiążąc konsumentów z firmą. Firma Dassault Systèmes zaprojektowała 3DEXPERIENCE – platformę doświadczeń biznesowych, aby pomóc klientom w projektowaniu, symulowaniu i dostarczaniu tych znaczących doświadczeń. Chmura stanowi optymalny sposób wykorzystania możliwości platformy 3DEXPERIENCE, umożliwia bowiem wszystkim pracownikom firmy natychmiastowy dostęp do platformy niezależnie od ich lokalizacji. Doświadczenie użytkownika jest tu znacznie uproszczone dzięki kolaboracyjnemu charakterowi platformy, która łączy ludzi, idee i wiedzę.

Korzyści dla innowatorów

Przedsiębiorstwa, które wdrożyły rozwiązania chmurowe, są elastyczne pod względem zakupu zasobów informatycznych, mogą szybko zwiększać lub zmniejszać zdolności produkcyjne oraz minimalizować wydatki inwestycyjne. To jednak nie wszystko. Chmura zwiększa też zdolność tych firm do tworzenia innowacji, ponieważ elastyczność i skalowalność sprzyjają również innowacyjności. Chmura przynosi „innowatorom” także dalsze korzyści: usprawnia współpracę, umożliwia dostęp do zaawansowanych technologii, uniezależnia innowacyjność od lokalizacji oraz poprawia integralność danych.


Autor:

Dassault Systèmes

Last Updated on 29 stycznia, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA