Eksperci: unijne regulacje dot. AI to dobre przepisy regulujące korzystanie ze sztucznej inteligencji jak też wprowadzanie innowacji

Eksperci: unijne regulacje dot. AI to dobre przepisy regulujące korzystanie ze sztucznej inteligencji jak też wprowadzanie innowacji

Eksperci firmy Netskope oceniają regulacje dot. AI, jednogłośnie przyjęte przez państwa członkowskie UE, jako dobre przepisy z jednej strony regulujące korzystanie ze sztucznej inteligencji a z drugiej wprowadzanie innowacji przez firmy i przedsiębiorstwa.

Jak poinformował ekspert Netskope Neil Thacker: „wraz z rosnącą obecnością sztucznej inteligencji we wszystkich aspektach codziennego życia, kwestia ram prawnych stała się pilna i konieczna do uregulowania w zakresie jej zastosowań i ochrony danych. Istotne jest, aby odbywało się to w oparciu o precyzyjne i przejrzyste zasady prawne, które ewoluują wraz z technologiami, tak abyśmy znaleźli właściwą równowagę w umożliwianiu wprowadzania innowacji przy jednoczesnym poszanowaniu zasad etycznych”.

Dodał, że „ustawa o sztucznej inteligencji ma szeroki zakres, starając się zapewnić wytyczne i ochronę w wielu obszarach, na które sztuczna inteligencja będzie miała wpływ w nadchodzących latach. Dla przeciętnego, niespecjalistycznego przedsiębiorstwa są to odniesienia do systemów AI ogólnego przeznaczenia (GPAI), na które powinny zwrócić uwagę na początku ich stosowania”. Podkreślił, że „nowe przepisy obejmują wymogi dotyczące przejrzystości, w tym dokumentację techniczną i zgodność z unijnymi przepisami dotyczącymi praw autorskich, a w przypadku, gdy informacje te nie są dostępne, przedsiębiorstwa będą zobowiązane do kontrolowania wykorzystania takich systemów w swojej organizacji”. Jak zaznaczył ekspert „szczególnie ucieszyły mnie wyraźne wymogi dotyczące szczegółowych podsumowań treści wykorzystywanych do szkolenia AI zawarte w przepisach”.

Świadome podejmowanie decyzji ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia sztucznej inteligencji, która musi być etyczna i spełniać wymogi nowego prawa. Znajomość i dokumentowanie wykorzystania zarówno uczenia maszynowego, jak i systemów sztucznej inteligencji w organizacji to prosty sposób na zrozumienie i przewidywanie luk w zabezpieczeniach danych o krytycznym znaczeniu dla firmy, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedzialnego korzystania ze sztucznej inteligencji.

Ilona Simpson, ekspertka Netskope, zwraca uwagę, że „nowa unijna ustawa o sztucznej inteligencji jest pierwszym na świecie międzysektorowym i transgranicznym aktem prawnym dotyczącym sztucznej inteligencji, ale chodzi w niej o znacznie więcej niż tylko współpracę państw członkowskich w ważnych kwestiach, które teraz są rozstrzygane. Rozporządzenie kładzie nacisk na bezpieczeństwo i zasady etyczne w samym sercu innowacji w zakresie sztucznej inteligencji i jest wyraźnym sygnałem, że rządy poważnie traktują implikacje etyczne – i wynikającą z nich konieczność zarządzania – w samym sercu tych szybkich postępów”. Simpson zwróciła też uwagę na wysokość kar za nieprzestrzeganie przepisów: „grzywny nakładane za nieprzestrzeganie przepisów są zgodne z dobrze ugruntowanym modelem egzekwowania RODO. Ograniczają się do 7 proc. obrotu firm i przedsiębiorstw w porównaniu z 4 proc. w ramach RODO. To mocne zapisy, które pokazują, że nowe prawa trzeba przestrzegać”.

Ekspertka dodała, że „ustawodawcy dołożyli wszelkich starań, aby stworzyć równowagę między nowymi regulacjami a innowacjami. Ustawa jest pierwszą, jaką widziałem, która aktywnie zachęca startupy i MŚP do innowacji – w rzeczywistości zawiera wyraźne przepisy promujące korzystanie z zapisów regulacyjnych ustanowionych przez organy krajowe. Zapewni to, że UE będzie w stanie wspierać postęp techniczny bez ograniczania go nadmiernymi ograniczeniami regulacyjnymi”.

Netskope to firma zajmująca, się SASE (Secure Access Service Edge) oraz cyberbezpieczeństwem, od ponad roku działająca także na polskim rynku.

Przeczytaj także: Sztuczna inteligencja nie ma oporu przed zastosowaniem ataku nuklearnego


Źródło: naukawpolsce.pap.pl

Last Updated on 8 lutego, 2024 by Krzysztof Kotlarski

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS