Jak ewoluowała technologia dla budownictwa: BIM

Jak ewoluowała technologia dla budownictwa: BIM

Na rozwój oprogramowania BIM, którego używają zespoły architektów, inżynierów i specjalistów budownictwa, aby wspólnie korzystać z informacji o projektowanym i konstruowanym obiekcie, wpływały trzy czynniki: idea takich systemów, kultura organizacyjna i podejście użytkowników – takiego podziału dokonał naukowiec Politechniki Warszawskiej.

Modelowanie informacji o budynku (ang. Building Information Modeling, BIM) pozwala usprawnić projektowanie, konstruowanie i eksploatację budynków oraz projektów infrastrukturalnych. Oprogramowanie sprawia, że wszystkie osoby zaangażowane w inwestycję mają dostęp do identycznych informacji dotyczących fizycznych i funkcjonalnych właściwości obiektu, w tym samym czasie. Dzięki technologii BIM dokonała się cyfrowa transformacja w branży architektonicznej, inżynieryjnej i budowlanej.

„Wśród praktyków i teoretyków BIM nie ma zgody co do tego, czy technologia jest ewolucją systemów CAD, czy też całkowitą rewolucją w budownictwie. W jej historii miało miejsce wiele istotnych wydarzeń, a podejście użytkowników w zakresie wykorzystania BIM zmieniło się” – mówi dr inż. Andrzej Borkowski z Wydziału Geodezji i Kartografii cytowany w komunikacie na stronie uczelni.

Naukowiec przedstawił teorię poznania, niezbędną do zrozumienia historii BIM. Założył, że technologia ta ma dwa wymiary: system informacyjny i filozofię. Dr inż. Borkowski przeanalizował BIM pod kątem różnych czynników, ważnych dla badaczy oraz firm stosujących lub wdrażających technologię. Podział został dokonany ze względu na trzy aspekty: pomysł, podejście użytkownika i kulturę organizacyjną.

„Rozwój idei Building Information Modeling wyznaczył kierunek, w jakim zmierzał rozwój systemów i oprogramowania. Podejście użytkownika wymuszało interoperacyjność, a kultura organizacyjna kładła nacisk na zwiększanie efektywności” – wyjaśnił w swojej pracy dr inż. Borkowski.

BIM obejmuje cały proces tworzenia informacji o budynku i zarządzaniu nim. Łączy i porządkuje wielobranżowe dane, dzięki temu eksperci mogą tworzyć szczegółowe opisy cyfrowe na każdym etapie prac. Analiza rozwoju Building Information Modeling ze względu na: ideę (pomysł), kulturę organizacyjną i podejście to pierwsza taka próba uporządkowania ewolucji BIM. Naukowiec PW zaproponował również autorskie definicje dla standardu modelowania informacji o budynku.

Dr inż. Borkowski jest trzecim Polakiem, którego praca została opublikowana w czasopiśmie naukowym w Journal of Information Technology in Construction (ITcon).

Przeczytaj także: Polskie Towarzystwo Informatyczne „nagrodzi” e-buble


Źródło: naukawpolsce.pap.pl

Last Updated on 25 października, 2023 by Krzysztof Kotlarski

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS