Produkcja cyfrowa odpowiada na zmieniające się potrzeby rynku

Produkcja cyfrowa odpowiada na zmieniające się potrzeby rynku

Wyniki badania CITE Research, przeprowadzonego w 2019 roku na zlecenie Dassault Systèmes pokazują, że 85% konsumentów na świecie jest zainteresowanych personalizowanym handlem detalicznym. Dla globalnych firm, które starają się różnicować produkty pod kątem indywidualnych potrzeb klientów, cyfrowe techniki wytwarzania stają się dziś coraz ważniejsze. Aby urzeczywistnić model „pull”, oparty na zapotrzebowaniu klientów na masową personalizację, zamiast po prostu „wypuścić” produkt na rynek, producenci będą potrzebowali możliwości wizualizacji zarówno swoich produktów, jak i całych procesów produkcyjnych.

Produkcja cyfrowa pozwala producentom na wirtualne doświadczenie ich całej produkcji fabrycznej, począwszy od funkcji projektowania do prognozowania popytu na produkt. Te czynności symulacyjne pozwalają producentom skuteczniej dostosowywać procesy i nimi zarządzać w celu szybkiego reagowania na otoczenie konkurencyjne i wykorzystania szans rynkowych.

Podejście platformowe

Do osiągnięcia wysokiego poziomu innowacyjności nie wystarczy już zapewnienie łączności między działami i systemami. Liderzy rynku wdrażają więc pojedynczą platformę cyfrową, jak 3DEXPERIENCE od Dassault Systèmes, dającą wszystkim obszarom możliwość współdziałania w czasie rzeczywistym, w całym cyklu życia produktu. Platforma umożliwia także identyfikowanie i rozwiązywanie problemów, a także włączanie klientów i dostawców w kreowanie końcowego doświadczenia.

Platforma 3DEXPERIENCE umożliwia wszystkim interesariuszom zaangażowanym w projekt dostęp do modelu 3D i powiązanych danych w czasie rzeczywistym. Pozwala też na wirtualną symulację całych procesów biznesowych: interesariusze mogą więc zbierać i zarządzać wszystkimi informacjami o produktach na każdym etapie ich cyklu życia, od projektu, poprzez rozwój, aż po serwis posprzedażowy. Informacje mogą być także udostępniane w sposób interdyscyplinarny. Wirtualne modelowanie procesu produkcyjnego odbywa się praktycznie bez żadnych inwestycji w proces fizyczny, co pozwala na oszczędność kosztów i eliminuje ryzyko opóźnień. A co najważniejsze – producenci mogą wykonać te działania na skalę globalną, nie tylko w ramach jednej fabryki.


Autor:

Dassault Systèmes

Last Updated on 8 marca, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA