Zarządzanie pracą ekip serwisowych z systemem mobiPLANER

Apator Rector, dostarczający zaawansowane systemy informatyczne dla energetyki, rozwija rozwiązania cyfrowe dla odbiorców z innych branż. Przykładem jest aplikacja mobiPLANER, która pozwala efektywnie zarządzać ekipami monterskimi lub serwisowymi pracującymi w terenie.

Aplikacje wykorzystywane dotychczas przez spółki energetyczne do zarządzania majątkiem oraz operacjami dokonywanymi na sieci elektroenergetycznej, doskonale zdają egzamin w przedsiębiorstwach z innych sektorów, w których również istnieje potrzeba efektywnego, sprawnego zarządzania zespołami pracowników pracujących w terenie.

Pandemia przyśpieszyła procesy cyfryzacji procesów i operacji biznesowych nie tylko w dużych firmach – trend objął także mniejsze podmioty, które w ostatnim okresie borykały się ze zwiększoną absencją pracowników powodowaną Covid-19, ale także problemami kadrowymi wynikającymi z niedoborem pracowników, zwłaszcza specjalistów technicznych na rynku.

MobiPLANER ułatwia codzienną pracę i kompleksowo wspiera wykonywanie zadań w ramach usług serwisowych, instalatorskich, montażowych lub dostawczych. Aplikacja służy do planowania pracy zespołów oraz nadzorowania aktywności pracowników i zgodności z ustalonym harmonogramem zadań. Pozwala dbać o terminowość prac wykonywanych cyklicznie lub określonych ramami umów z klientami. Sprawdzi się w wielu różnych branżach, których pracownicy pracują w terenie np. monterzy i serwisanci instalacji, urządzeń mechanicznych oraz systemów i sprzętu wymagającego cyklicznej obsługi i przeglądów, instalatorzy elementów wyposażenia budynków i OZE, dostawcy artykułów spożywczych, materiałów eksploatacyjnych czy specjalistycznych usług.

Aplikacja znacząco wpływa na skrócenie czasu realizacji zleceń dzięki pełnej elektronicznej informacji przesyłanej na urządzenie mobilne montera, bez potrzeby wystawiania papierowych zleceń – co w dobie pandemii pozwala ograniczyć zbędne kontakty. Algorytmy systemu ostrzegają o konfliktach na zasobach osobowych czy sprzętowych. Wspierają decyzje w sytuacjach awaryjnych (choroba pracownika czy awaria sprzętu), co ogranicza ryzyko nieprzewidzianych opóźnień. Elektroniczne repozytorium zleceń wspiera i porządkuje proces serwisowy dzięki gromadzeniu dokumentów (skan umów, zdjęcia z realizacji, notatki) z realizacji zlecenia. Każde zgłoszenie serwisowe może zostać zweryfikowane przez szybki wgląd do historii współpracy z klientem.

Główne moduły systemu stanowią Planer (kalendarz zleceń) i Mapa. Planer pozwala na ustalenie harmonogramu prac, rozplanowanie zleceń i przydział między pracowników oraz dokonywanie selekcji zleceń na podstawie np. typu zadań. Moduł Mapa zawiera widok optymalnych tras oraz podgląd lokalizacji zleceń i poszczególnych ekip w terenie. Dzięki temu możemy wyznaczyć zadania ekipie znajdującej się najbliżej miejsca zlecenia i skutecznie alokować zasoby w przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń.

Oprócz przyjaznej i intuicyjnej obsługi aplikacji, monterzy docenią także jej funkcjonalności ułatwiające ich codzienną pracę, m.in. możliwość rejestracji wszystkich czynności serwisowych w jednym miejscu, efektywne planowanie czasu pracy pozwalające na osiąganie lepszych rezultatów czy zmniejszenie ilości prac biurowych. Dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie ekipami, istotne będzie skuteczne planowanie i przydzielanie zadań, sprawna reorganizacja harmonogramu w zależności od potrzeb oraz raportowanie wskaźników efektywności realizacji zleceń. Aplikacja mobiPLANER to wygodne narzędzie, które nie tylko usprawni pracę, ale przyniesie realne oszczędności zarówno czasu, jak i pieniędzy.


Autor:

Grupa Apator

Last Updated on 19 stycznia, 2022 by Łukasz

Udostępnij
KATEGORIA