Ewolucja innowacji

Ewolucja innowacji

Podczas XI edycji Executive Innovation Forum, która odbyła się 29 listopada 2023 w warszawskim hotelu Sheraton Grand, grono zaproszonych ekspertów wzięło udział w panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Ewolucja innowacji”.

Wypowiadający się eksperci na wstępie odnieśli się do kwestii właściwego zrozumienia pojęcia innowacji. Nie są to bowiem zawsze przełomowe, rewolucyjne zmiany. Czasem innowacje mają bardzo drobny wymiar, np. inne pozycjonowanie znaku drogowego. Wszystko, co prowadzi do usprawnienia pracy, jest innowacją. Pan Dariusz Jasak, prezes zarządu Seen Technologie pokusił się nawet o stwierdzenie, że konieczne jest „odmitologizowanie pojęcia innowacji”.

Poszczególni paneliści podnieśli również temat tego, jakie znaczenie mają innowacje z punktu widzenia ich firmy. Pan Mateusz Kopacz, kierownik działu innowacji Budimex przyznał, że budownictwo może nie wydawać się najbardziej innowacyjną branżą, jednak w każdym sektorze znajdzie się miejsce na nowe rozwiązania i usprawnienia. Pan Dariusz Jasak zauważył z kolei, że ostatnie burzliwe wydarzenia stały się ogromnym impulsem dla innowacyjności, także w jego branży. Zarówno pandemia, wojna w Ukrainie, jak i problemy z dostarczaniem surowców i półproduktów spowodowały konieczność szukania alternatywnych rozwiązań. Pani Milena Czajkowska, Lean Manager EMEA w AstraZeneca Pharma Poland zwróciła też uwagę, że innowacje z reguły nie służą wyłącznie jednej konkretnej branży, lecz są elementem szerszej sieci powiązań. Dlatego jej firma stara się być innowacyjną nie tylko w kontekście samych produktów medycznych, ale także budowy innowacyjnego systemu opieki zdrowotnej.

Następnie każdy z dyskutantów przedstawił swoje spojrzenie na innowacje. Pan Prezes Dariusz Kwieciński z firmy Fujitsu Polska podkreślał znaczenie innowacji, które dają przedsiębiorstwom paliwo do rozwoju, jednocześnie zaznaczając, że ostatecznie w biznesie liczy się balans. To, co przynosi aktualnie zysk należy kontynuować i wprowadzanie innowacji na siłę pozbawione jest sensu. Wtórował mu Pan Marcin Petrykowski, prezes zarządu Atende, który wyraził przekonanie, że nieefektywne metody trzeba natychmiast porzucać, wykonać piwot i iść w odmiennym kierunku. Zauważył również, że istnieje ryzyko „wypadnięcia”, na którymś z tych ostrych zakrętów, jednak nie może nas to powstrzymywać przed dążeniem naprzód.

Występujący podkreślali także istotność kultury innowacyjności w organizacji. Zdaniem Pana Dariusza Kwiecińskiego to liderzy odpowiadają za jej budowę i zdobycie wsparcia oraz zrozumienia dla innowacji w zespole. Z kolei Pan Mateusz Kopacz określił kulturę innowacyjności jako „odwagę do wprowadzania zmian”. Według niego podstawową zasadą jest „nie przeszkadzać” i pozwolić rodzić się oddolnym inicjatywom, wspierać idee pracowników. Prezes Dariusz Jasak dodał, że cała kultura firmowa, na wszystkich szczeblach, powinna wspierać innowacyjność. W podobnym tonie wypowiadał się Pan Marcin Petrykowski, dla którego istotna w tym aspekcie jest transparentna komunikacja i oferowanie przestrzeni członkom zespołu. Ważne jest także, by wszyscy w zespole rozumieli innowacje w ten sam sposób. Z kolei zdaniem Pani Mileny Czajkowskiej liderzy muszą nauczyć się, jak pobudzać w swoich podwładnych innowacyjność. Jak słuchać ich i budować atmosferę, w której będą chcieli dzielić się pomysłami. Podobnie na temat kultury innowacyjności wypowiedziała się Pani Sofie de Lathouwer, CEO belgijskiej firmy Gudrun, mówiąc, że struktura, w której jedna osoba decyduje, a reszta wykonuje, nie ma miejsca we współczesnym świecie.

Na koniec przyszła pora na podsumowanie wystąpień i całej dyskusji. Pan Mateusz Kopacz podkreślił, że nie ma jednej recepty na innowacyjność. W każdej branży trzeba kłaść nacisk na inne elementy. Czynnikiem wspólnym są tu jednak ludzie. Zgodziła się z nim Pani Milena Czajkowska, która stwierdziła, że siła do wprowadzania zmian leży przede wszystkim w ludziach, zarówno w pracownikach firmy, jak i ich klientach. Pani Sofie de Lathouwer zauważyła także, że obecnie klienci oczekują od firm by były bardzo elastycznie i natychmiast podążały za trendami i ich oczekiwaniami, co wymaga na przedsiębiorstwach innowacyjność.


Moderatorem debaty był Dr hab. Rafał Mrówka, Profesor w Katedrze Teorii Zarządzania, Dyrektor Biura Programów MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Udział w dyskusji wzięli: Milena Czajkowska, Lean Manager EMEA, AstraZeneca Pharma Poland, Dariusz Jasak, Prezes Zarządu, Seen Technologie, Mateusz Kopacz, Kierownik Działu Innowacji, Budimex, Dariusz Kwieciński, Prezes Zarządu, Fujitsu Polska, Sofie de Lathouwer, CEO, Gudrun Group oraz Marcin Petrykowski, Prezes Zarządu, Atende.


Przeczytaj także: Relacja z XI edycji Executive Innovation Forum

Last Updated on 2 lutego, 2024 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS