Logistyka 4.0, czyli współpraca 4PL

Postępująca, zwłaszcza w czasie pandemii COVID-19, cyfryzacja i robotyzacja biznesu wymusza na firmach konieczność dostosowania się do nowej rzeczywistości. W rezultacie, zmienia się również model współpracy z klientami – zmierza w kierunku zacieśnienia relacji i wzmocnienia  zaufania biznesowego.    

Pandemia COVID-19 skutecznie zweryfikowała stopień zaawansowania technologicznego każdej firmy. Już dzisiaj przedsiębiorstwa częściej decydują się na nowocześniejsze, bardziej zawansowane rozwiązania, aby przygotować biznes na kolejne nieprzewidywalne sytuacje. Jednak podążanie za niezależnością i poprawą efektywności nie może zmierzać w kierunku bezrefleksyjnego wdrażania nowości. W Rohlig Suus Logistics zawsze zwracamy uwagę na to, czy dane rozwiązanie przynosi optymalne korzyści dla naszych klientów, pracowników, partnerów biznesowych oraz środowiska. Choć uważam, że wciąż jako branża logistyczna jesteśmy na początku drogi zmierzającej do pełnej cyfryzacji, to zauważam, że na rynku coraz częściej pojawiają się nowe, wartościowe rozwiązania. Firmy również stały się odważniejsze pod względem innowacyjnych wdrożeń.

Niewątpliwie, inną konsekwencją pandemii COVID-19 jest zmiana modelu pracy przedsiębiorstw. Firmy coraz częściej decydują się na dywersyfikację obszarów swojej działalności, zarówno pod względem doboru dostawców, obsługiwanych branż, jak i oferowanych usług. Takie działania znacznie zwiększają odporność biznesu na zmiany rynkowe. Zauważam także, że pandemia przyspieszyła również transformację dotychczasowego modelu współpracy. Wyzwania, z którymi musieliśmy się zmierzyć na początku pandemii wyraźnie zweryfikowały dotychczasowe relacje biznesowe. Z tego też względu zauważamy rosnącą popularność projektów o podejściu 4PL. Do tej pory klienci, w ramach projektów 3PL, zwracali się do usługodawców z gotowymi już projektami rozwiązań logistycznych, szukając tym samym potwierdzenia swoich pomysłów. 4PL to natomiast kontynuacja tego rozwiązania wzbogacona o doświadczenie firmy logistycznej. Obecnie klient dostarcza informacje m.in. na temat prowadzonego biznesu, segmentacji produktów i docelowych odbiorców – na podstawie tych danych operator logistyczny opracowuje optymalne dla klienta rozwiązania, zarówno w zakresie ekonomicznym, jak i jakości wykonania zleceń. To rozwiązanie pozwala operatorowi logistycznemu dostosować najlepsze rozwiązania do specyfiki danego klienta, z drugiej strony wymaga to jego większego zaufania.


Autor:

Adam Galek, Rohlig Suus Logistics

Last Updated on 19 stycznia, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA