Kolejny krok w stronę ochrony klimatu, czyli BASF i klienci w programie Razem dla Planety. Agnieszka Łyczak-Szymczyk, Sustainability Manager BASF Polska

Kolejny krok w stronę ochrony klimatu, czyli BASF i klienci w programie Razem dla Planety. Agnieszka Łyczak-Szymczyk, Sustainability Manager BASF Polska

W ostatnim czasie firma BASF ogłosiła powstanie programu „Razem dla Planety”. Program pozwoli klientom BASF zgłaszać swoje zrównoważone praktyki. Skąd wziął się pomysł na stworzenie tego projektu i jakie były cele, które chcieliście osiągnąć względem niniejszej inicjatywy?

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Mamy w tym swój, nie zawsze widoczny, wkład będąc na początku łańcucha wartości. Dalej są nasi klienci. Zatem jeśli chcemy, by nasza przyszłość była naprawdę zrównoważona, byśmy nie tylko my, ale nasze dzieci i wnuki mogły korzystać z zasobów naturalnych, z których korzystamy my, musimy angażować kolejne ogniwa łańcucha wartości. Stąd pomysł na stworzenie programu, który ma na celu zachęcenie naszych klientów do działań na rzecz ochrony klimatu i co więcej – pochwalenie się nimi w szerszym gronie. Udział w projekcie to także szansa na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w gronie odpowiedzialnych firm, którym zależy właśnie na zrównoważonej przyszłości.

Dla BASF to też okazja dla pokazania swoich celów, działań i rozwiązań w tym obszarze. I w końcu „Razem dla Planety” to także doskonała okazja do zacieśniania relacji z naszymi klientami i dialogu nie tylko na poziomie produktu, ale też kompleksowych działań na rzecz ochrony klimatu.

W jakich kategoriach klienci mogą zgłaszać zrównoważone praktyki w ramach tego programu?

Zapraszamy do udziału wszystkich naszych klientów, bez względu na wielkość firmy czy jej profil. Dlatego proponujemy 4 kategorie – tak by każdy potencjalny uczestnik mógł znaleźć coś dla siebie i zaprezentować swoją firmę.

Dla małych i średnich firm mamy „Lidera zrównoważonego rozwoju MŚP”. Będziemy tu oceniać całość działań i projektów danego przedsiębiorstwa.

Rozwiązania cyrkularne można zgłosić w kategorii „Mistrz Obiegu Zamkniętego”. Przewidzieliśmy też kategorię produktową – Innowator Roku – tu czekamy na zgłoszenia zrównoważonych, nowatorskich rozwiązań, które jednocześnie zawierają w sobie produkt od BASF. Ostatnia możliwość to Promotor Net-Zero – kategoria dla firm, które pracują nad obniżaniem swoich emisji, korzystają z odnawialnych źródeł energii lub zastępują surowce kopalne tymi bardziej zrównoważonymi.

Według jakich kryteriów przebiega proces weryfikacji zgłaszanych praktyk w obrębie programu „Razem dla planety” i w jaki sposób jury jest zaangażowane w całą procedurę?

Zgłoszenia odbywają się w formule online poprzez wypełnienie formularza na stronie programu: www.razemdlaplanety.eu

Wszystkie aplikacje będą ocenione przez specjalnie powołaną Kapitułę Programu. W jej skład wchodzą przedstawiciele świata nauki w osobach prof. dr hab. Joanny Kulczyckiej z AGH – ekspertki z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego oraz prof. dr hab. Bolesława Roka z Akademii im. L. Koźmińskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony klimatu: Maria Andrzejewska reprezentująca UNEP GRID oraz Kamil Wyszkowski z UNGC. W skład kapituły wchodzi także Tomasz Zieliński – Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Małgorzata Greszta  – Partnerka Zarządzająca CSR Consulting, specjalistka w zakresie zrównoważonego rozwoju i Agendy 2030, Katarzyna Byczkowska – Dyrektor Zarządzająca BASF Polska oraz ja. Tak różnorodne grono ekspertów zapewni nam obiektywną ocenę ale też różne perspektywy podejścia do danego projektu.

BASF Razem dla Planety

Czy może Pani nam powiedzieć, jakie konkretne nagrody i korzyści mogą otrzymać uczestnicy programu „Razem dla planety” za zgłaszanie zrównoważonych praktyk i zdobywanie tytułów Liderów Zrównoważonego Rozwoju BASF Polska?

Wszyscy uczestnicy programu zostaną zaproszeni na uroczystą Galę Finałową podsumowującą nasz program pod koniec tego roku. Będzie to doskonała okazja do spotkania w gronie firm – liderów działań na rzecz ochrony klimatu branży chemicznej. Mogą także liczyć na promocję w mediach nam partnerujących oraz naszych kanałach społecznościowych.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii zostaną zaproszeni na specjalnie zorganizowane warsztaty do naszej centrali w Ludwigshafen, gdzie wraz z ekspertami BASF będziemy mogli wspólnie popracować nad projektami w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Laureatom drugiego i trzeciego miejsca oferujemy spotkania z ekspertami z obszaru ochrony klimatu oraz warsztaty poświęcone 17 Celom Zrównoważonego Rozwoju.

Chcę podkreślić, że w programie „Razem dla Planety” nie ma nagród finansowych, a możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia w osiągnięciu celów klimatycznych,

Jakie są długoterminowe cele związane z zrównoważonym rozwojem, jakie BASF Polska chciałaby osiągnąć dzięki temu programowi?

„Razem dla Planety” to program, który właśnie wystartował, ale bardzo chcemy by miał swoje kolejne edycje, do których zaprosimy nie tylko naszych klientów – bo ta pierwsza odsłona jest wyjątkowa i przeznaczona tylko dla nich, ale już kolejną planujemy rozszerzyć o naszych dostawców i partnerów biznesowych. Jestem przekonana, że promowanie dobrych praktyk i rozwiązań, które przyczyniają się do domykania obiegu, które wykorzystują odnawialne źródła energii, są innowacyjne, które wspierają społeczność lokalną czy rozwój pracowników to nie tylko idee, ale to droga, którą biznes w Polsce powinien iść. I co ważniejsze – powinniśmy wzajemnie się inspirować, wspierać i chwalić – i temu właśnie ma służyć nasz program. Dlatego zapraszam serdecznie do udziału wszystkich klientów BASF Polska. Szczegóły programu na dedykowanej stronie internetowej: www.razemdlaplanety.eu


Agnieszka Łyczak-Szymczyk

Sustainability Manager BASF Polska

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Cambridge Marketing College oraz Cambridge Institute for Sustainability Leadership.

Wykładowczyni Międzyuczelnianej Akademii Klimatu. Od kilkunastu lat związana z branżą chemiczną. Posiada bogate doświadczenie w obszarze rozwoju biznesu, marketingu, komunikacji i zrównoważonego rozwoju. W swojej pracy stawia na równowagę w spełnianiu potrzeb klientów, realizacji celów biznesowych  i pogodzeniu ich z celami zrównoważonego rozwoju.


Przeczytaj także: Impact Investing – czy pozwoli uratować świat?

Last Updated on 20 lipca, 2023 by Krzysztof Kotlarski

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS