84% firm prowadzi walkę ze zmianami klimatu

84% firm prowadzi walkę ze zmianami klimatu

Co czwarta firma bierze pod uwagę kryteria środowiskowe w procesie wyboru dostawców, a za dwa lata będzie tak działać już co drugie przedsiębiorstwo.

Wyniki badania CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej pokazują, że ochrona środowiska oraz działania wobec pracowników, to kluczowe obszary aktywności firm w obszarze ESG (Environmental, Social, Governance – to spojrzenie na zarządzanie w aspektach środowiskowych, społecznych i korporacyjnych).

Raport z badania CSR opublikowano po raz ósmy. Pokazuje jak zarządzany jest temat ESG/CSR w firmach, kto za niego odpowiada, a także w jakich obszarach przedsiębiorstwa podejmują najwięcej działań. Ankieta przeprowadzona w 2023 r. została poszerzona o pytania dotyczące walki ze zmianami klimatu, a także roli dostawców w procesie transformacji ekologicznej i raportowania pozafinansowego.

Według respondentów głównym motywatorem podejmowanych przez biznes działań jest chęć poprawy wizerunku, choć na znaczeniu zyskują również oczekiwania ze strony klientów, czy pracowników, a także nowe regulacje związane m.in. z raportowaniem. Obecnie co czwarta firma bierze pod uwagę kryteria środowiskowe w procesie wyboru dostawców, a za dwa lata będzie tak działać już co drugie przedsiębiorstwo.

Obszar CSR i ESG uległ znacznej profesjonalizacji w ciągu ostatnich lat. Już 40% firm ma osobny dział lub osobę zajmującą się tematem ESG (w 2020 roku było ich 17%), a 7 na 10 firm posiada strategię. Blisko 60% ankietowanych prowadzi raportowanie ESG / CSR, a większość z nich wykorzystuje do tego jeden z globalnych standardów, co ułatwia porównywanie danych. Firmy coraz chętniej komunikują również o prowadzonych działaniach, a najczęściej wykorzystują do tego media społecznościowe (77%) oraz stronę internetową. Z roku na rok spada natomiast liczba firm, które prowadzą komunikację poprzez media tradycyjne (39%).

9 na 10 badanych firm prowadzi działania skierowane do swoich pracowników i jest to po raz kolejny najpopularniejszy obszar zaangażowania firm. Na drugim miejscu są aktywności w obszarze ochrony środowiska oraz skierowane do społeczności lokalnych (84%), następnie klientów (78%), a na końcu dostawców i partnerów biznesowych. Jednak w tej ostatniej kategorii następują najbardziej dynamiczne zmiany. W 2019 tylko 43% firm prowadziło działania w tym obszarze, obecnie jest to już 65%, a zaangażować się w najbliższej przyszłości deklaruje aż 80% przedsiębiorstw.

– Aktywności w obszarze ochrony środowiska najczęściej związane są z ograniczaniem zużycia surowców i gospodarką odpadami, ale pojawiają się też działania związane z ograniczaniem emisji śladu węglowego, emisji gazów cieplarnianych i poprawą efektywności energetycznej – mówi w rozmowie z MarketNews24 Mariusz Kielich z Francusko Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP).

Badanie CSR w praktyce – barometr CCIFP zostało przeprowadzone na próbie 128 firm w listopadzie 2023 roku. 59% stanowiły firmy duże, zatrudniające powyżej 250 pracowników, reszta to firmy MŚP. 48% respondentów to firmy z kapitałem francuskim, 52% to przedsiębiorstwa polskie lub z innym kapitałem zagranicznym.

Przeczytaj także: ESG Due Diligence to konieczność, a nie tylko trend


Źródło: marketnews24.pl

Last Updated on 3 stycznia, 2024 by Krzysztof Kotlarski

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS