GPW aktualizuje swój przewodnik dla spółek odnośnie raportowania ESG

GPW aktualizuje swój przewodnik dla spółek odnośnie raportowania ESG

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz firmą consultingową Steward Redqueen, przedstawiła aktualizację dokumentu „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek”. Publikacja zawiera wskazówki i porady dla wszystkich firm, które planują bądź już obecnie dzielą się swoimi danymi niefinansowymi, a ta praktyka staje się kluczowa w budowaniu ich wiarygodności w oczach rynku oraz potencjalnych inwestorów.

Pierwsza wersja dokumentu „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek” została opublikowana już w maju 2021 roku. Stanowiła odpowiedź na skokowo rosnące zainteresowanie inwestorów danymi pozafinansowymi firm działających we wszystkich sektorach gospodarki, dotyczącymi m.in. spełniania standardów i celów zrównoważonego rozwoju. 

„Przez dwa lata trend ESG bardzo nasilił się na rynkach finansowych, w szczególności na rynku kapitałowym. W ramach tego trendu powstało wiele nowych regulacji, które uszczegóławiają to, w jaki sposób uczestnicy rynku mają uwzględniać czynniki związane ze środowiskiem, klimatem, czynniki społeczne czy też ład korporacyjny w swoich strategiach i działaniach biznesowych, ale także uszczegóławiają sposób raportowania tego” – tłumaczy Izabela Olszewska, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

W związku z tym wytyczne do raportowania ESG zostały uaktualnione, a nową wersję cennego przewodnika Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przygotowała wspólnie z ekspertami z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz firmy consultingowej Steward Redqueen. 

„Jednym z naszych głównych celów jest nie tylko wspieranie transformacji zielonej gospodarki, ale także rozwój lokalnych rynków kapitałowych. Współpraca z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, także przy opracowywaniu zaktualizowanych wytycznych dotyczących raportowania ESG, pozwala realizować obydwa te zadania” – przyznaje Elisabetta Falcetti, dyrektor EBOR na Polskę i państwa bałtyckie. 

Znaczna część oryginalnego tekstu została odświeżona i rozszerzona, aby zapewnić mu aktualność oraz rzetelność. Wytyczne zostały opracowane zgodnie z unijnymi wymogami sprawozdawczymi, wynikającymi m.in. z rozporządzeń w sprawie taksonomii, ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, a także dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

„Z zaangażowaniem wspieramy Polskę w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmiany klimatu zgodnie z unijnym programem zrównoważonego finansowania i najlepszymi praktykami międzynarodowymi. W 2022 r. ponad dwie trzecie naszych inwestycji w Polsce stanowiły te >>zielone<<” – dodaje Elisabetta Falcetti.

Dokument składa się z takich rozdziałów jak: podstawowe definicje z zakresu ESG, otoczenie regulacyjne, podejście do raportowania oraz etapy tworzenia raportu zrównoważonego rozwoju. 

„W naszych wytycznych także znajdują się przykładowe wskaźniki, które można wykorzystywać w raportowaniu” – przekonuje członek zarządu GPW.  

Odnoszą się one do poszczególnych sektorów gospodarki, dzięki czemu spółki działające w konkretnych sektorach czy branżach mogą wykorzystać odpowiednie dla nich KPI do właściwego raportowania. 

Wszystko to sprawia, że przewodnik stanowi bardzo cenne źródło wiedzy oraz użyteczne narzędzie dla wszystkich przedsiębiorstw i inwestorów w procesie dostosowania ich działalności do nowych wyzwań z obszaru zrównoważonego rozwoju.

„Poza bezpłatnym udostępnieniem dokumentu, przygotowujemy również cykl spotkań i warsztatów dla wszystkich uczestników naszego rynku, aby mogli oni jeszcze lepiej przygotować się do właściwego raportowania swoich osiągnięć w zakresie spełniania standardów zrównoważonego rozwoju” – podkreśla Izabela Olszewska.

Przeczytaj także: Czy liczenie śladu węglowego napędzi transformację przemysłu?


Źródło: pap-mediaroom.pl

Last Updated on 30 października, 2023 by Krzysztof Kotlarski

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS