W drodze do ambitnego celu

W drodze do ambitnego celu

Grupa VELUX zobowiązała się, w ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2020, do stania się firmą całkowicie neutralną pod względem emisji CO2 (zakres 1 i 2) do 2030 roku. Ponadto, Grupa pracuje nad zmniejszeniem o 50% emisji CO2 w całym łańcuchu wartości (zakres 3) do 2030 roku.

Redukcja śladu węglowego w praktyce

Jak przeczytamy w najnowszym raporcie Zrównoważonego Rozwoju za 2022 rok, Grupa VELUX zmniejszyła emisję z własnej działalności operacyjnej o 26% (zakres 1 i 2) i odnotowała niewielki spadek emisji w łańcuchu wartości (zakres 3). A konkretnie emisje z działalności operacyjnej (zakres 1 i 2) spadły z 37.105 do 27.371 t CO2, natomiast emisje z całego łańcucha wartości spadły (zakres 3) z 2,06 do 1,99 mt CO2eq. Natomiast dzięki wprowadzeniu nowych opakowań produktów opartych na papierze zaoszczędziła 600 ton plastiku w 2022 r., w porównaniu z 2021 r.

Realizacja zawartych w Strategii celów wymaga pracy nad ograniczeniem emisji generowanych przez produkty i łańcuch dostaw oraz koncentracji na: surowcach, transporcie i produkcji. VELUX kontaktował się z wieloma dostawcami, aby określić ich ślad węglowy i przyjrzeć się współpracy pod kątem jego zmniejszenia. Działania te podejmowano w ramach chociażby wspólnego opracowywania rozwiązań oraz zobowiązania do zakupu materiałów określonej jakości. Grupa pracowała także nad usprawnieniem modelu ograniczenia emisji z zakresu 3., aby był bardziej dokładny i kompletny.

Bardziej ekologiczne opakowania

Opakowanie ma przede wszystkim zabezpieczać produkt przed uszkodzeniem w drodze z magazynu do klienta. VELUX stawia sobie ambitne cele w kwestii jakości, funkcjonalności i ekologii. Firma dąży do tego, aby do 2030 r. opakowania były wykonywane tylko z papieru, nadawały się w 100 proc. do recyklingu i nie zawierały tworzyw sztucznych, a przy tym zapewniały doskonałą ochronę.

Kamieniem milowym było usunięcie w 2021 roku tworzywa sztucznego z 90 proc. opakowań okien dachowych. Nowe opakowania wykonane są z jednorodnego materiału, opartego na papierze, a zamiast plastiku zawierają tekturę posiadającą certyfikat Forest Stewardship Council (FSC). Eliminacja z opakowań komponentów ze styropianu sprawiła, że utylizacja nowych opakowań jest tańsza i bardziej wydajna. Dzięki temu ślad węglowy opakowania okien dachowych VELUX obniżył się o 13 proc. Jest to kluczowe dla realizacji celu Strategii Zrównoważonego Rozwoju, której elementem są opakowania bez plastiku.

Obecnie 98% opakowań okien dachowych jest produkowanych na bazie papieru, co pozwoliło zaoszczędzić ponad 600 ton plastiku w 2022 roku, w porównaniu z 2021 rokiem.

Fot. VELUX: Zero plastiku w opakowaniach VELUX.

Rola strategicznych partnerstw

Grupa VELUX pracuje nad zmniejszeniem o 50% emisji CO2 w całym łańcuchu wartości (zakres 3) do 2030 roku. Ponieważ ponad 94% śladu węglowego Grupy VELUX pochodzi z materiałów stosowanych w jej produktach, umowy partnerskie w ramach łańcucha wartości mają kluczowe znaczenie dla realizacji tego zobowiązania.

W 2022 roku Grupa VELUX zawarła dwa nowe strategiczne partnerstwa z dostawcami niskoemisyjnego aluminium – firmami Hydro i Novelis. Umowa partnerska z firmą Hydro ma na celu osiągnięcie do 2030 roku poziomu poniżej 2,0 kg dwutlenku węgla emitowanego na 1 kg aluminium, co stanowi mniej niż jedną piątą średniej europejskiej wynoszącej 11,3 kg dwutlenku węgla na 1 kg aluminium. Umowa partnerska z firmą Novelis zakłada osiągnięcie do końca 2024 roku poziomu poniżej 4,0 kg CO2 emitowanego na 1 kilogram walcowanego aluminium dostarczanego przez firmę Novelis.

Farmy solarne dzięki współpracy z BayWa r.e.

Trzecim ważnym partnerstwem, które pomoże Grupie VELUX zrealizować jej strategiczne cele związane z wykorzystaniem odnawialnej energii elektrycznej, jest umowa z firmą BayWa r.e., światowym deweloperem energii odnawialnej. Umowa na zakup energii elektrycznej typu PPA (ang. – The Power Purchase Agreements – PPA) zakłada budowę dwóch nowych farm solarnych w południowej Hiszpanii – jednej w pobliżu Sewilli, drugiej niedaleko Grenady, w Alhendín. Na farmie solarnej w Alhendín firma BayWa r.e. po raz pierwszy w Hiszpanii zainstaluje innowacyjną technologię fotowoltaiki rolniczej Agri-PV, która umożliwia uprawę roślin pomiędzy panelami słonecznymi oraz pozwala rolnikom na ochronę przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi.

Podłączone do sieci w 2023 i 2024 roku dwie elektrownie solarne będą generować 167 GWh odnawialnej energii elektrycznej rocznie, co odpowiada zużyciu energii elektrycznej przez około 45 000 europejskich domów. 80% całkowitej energii elektrycznej wytwarzanej przez elektrownie będzie pochodziło z umów PPA zawartych z firmą VELUX. Nowe umowy PPA zmniejszą ślad węglowy Grupy VELUX o ok. 40 000 ton CO2e pochodzących z europejskich operacji i działań firmy w skali roku.

Wychwycić historyczne emisje

W ramach Strategii Grupa VELUX zobowiązała się także, do 2041 roku, wychwycić historyczne emisje CO2 z zakresu 1 i 2 – 5,6 mln ton CO2, wyemitowane od 1941 roku. Część tego celu zostanie zrealizowana przy współpracy z organizacją WWF (The World Wide Fund for Nature – Światowym Funduszem na rzecz Przyrody) w ramach projektów ochrony i sadzenia lasów. Obecnie realizowany jest pierwszy z pięciu projektów ochrony i rekultywacji lasów w Ugandzie. Obejmuje 28 000 hektarów w tzw. szczelinie albertyńskiej — miejscu o ogromnej bioróżnorodności, w którym tropikalne lasy deszczowe stanowią siedlisko tysięcy gatunków roślin i zwierząt. Projekt pozwoli zneutralizować około milion ton CO2. Do 2022 roku zasadzono 100 000 drzew w ramach 21-letniego partnerstwa ze Światowym Funduszem na rzecz Przyrody (WWF).

100% certyfikowanego drewna

Drewno jest podstawowym materiałem w większości okien dachowych VELUX. Dlatego Grupa dokłada wszelkich starań, aby pozyskiwać drewno do produkcji bez negatywnych konsekwencji dla środowiska. Zakup certyfikowanego drewna umożliwia spełnienie tego celu.

100 proc. drewna pozyskanego do produkcji okien VELUX w Polsce pochodzi ze zrównoważonych i certyfikowanych lasów. Zrównoważona gospodarka leśna polega na użytkowaniu lasów w taki sposób, aby nie umniejszać ich zasobów przy jednoczesnym zachowaniu różnorodności biologicznej. Dotyczy to też pozyskiwania drewna.

Przykładem jest choćby jeden z dostawców kłody sosnowej dla fabryk VELUX, czyli Leśny Zakład Doświadczalny, należący do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który uzyskał w 2021 roku dodatkowy certyfikat FSC. To oznacza, że całość drewna kupowanego przez VELUX od tego dostawcy jest podwójnie certyfikowana (FSC+PEFC) i jest to sytuacja bez precedensu, jeśli chodzi o zakupy i dostawców drewna.


Waldemar Czarnocki, manager ds. wsparcia sprzedaży i marketingu VELUX Polska & Kraje Bałtyckie


Przeczytaj także: Polskie firmy wdrażają innowacyjne rozwiązania związane z ponownym wykorzystaniem odpadów

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS