Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pokazało ekologiczny budynek w Mysłowicach

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pokazało ekologiczny budynek w Mysłowicach

W Mysłowicach powstaje najnowocześniejszy w Polsce społeczny budynek wielorodzinny. Dzięki nowatorskiej technologii opracowanej przez firmę DMDmodular p.s.a. oraz zaangażowaniu miasta Mysłowice, Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej powiększy swoje zasoby o 29 nowoczesnych, w pełni wykończonych mieszkań.

Przy ulicy Karola Miarki w Mysłowicach powstaje obiekt w technologii modułowej 3D. Każdy z 56 modułów, które składają się na kubaturę budynku, został wykonany w fabryce. W pełni wykończone – począwszy od instalacji i stolarki po meble kuchenne i wyposażenie łazienek – elementy struktury budynku zostały przetransportowane na plac budowy, a następnie złożone. Dzięki takiemu rozwiązaniu znacznie skrócił się czas budowy, zmniejszyły się także ryzyka związane z przestojami w pracach budowlanych. W budynku znajduje się 29 mieszkań o powierzchni od 45 do 68 m.kw.

„Nowoczesny budynek w formie modułowej jest dla nas technologicznym skokiem w przyszłość. Pozwoli on nam przeprowadzić rewitalizację społeczną w dzielnicy. Chcemy, żeby  stał się też impulsem do rozwoju nowoczesnych technologii w budownictwie komunalnym” – powiedział Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic.

Budynek w Mysłowicach jest efektem realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedsięwzięcia „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”, finansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Prace nad pionierskim projektem rozpoczęły się w 2020 roku. Celem ogłoszonego przez NCBR postępowania było opracowanie ekologicznych technologii budowy szybkich w realizacji i tanich w utrzymaniu obiektów mieszkalnych. NCBR chciało w ten sposób pozyskać modelowe rozwiązania, które pomogą rozwiązać problemy mieszkaniowe, a także sprostają wymaganiom ochrony środowiska – wspierając w ten sposób realizację strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

„Opracowany w innowacyjnej technologii modułów 3D budynek będzie produkował z odnawialnych źródeł więcej energii niż zużywa na wszystkie potrzeby mieszkańców” – tłumaczył Wojciech Racięcki, dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w NCBR.

Dyrektor podkreślał, że budynek jest wykonany w dużym stopniu z surowców wtórnych. 

„Jest to jedno z dwunastu realizowanych przez nas w tej chwili innowacyjnych przedsięwzięć w nowatorskiej formule zamówień przedkomercyjnych. W nowej perspektywie finansowej przygotowujemy realizację kolejnych kilkudziesięciu innowacyjnych projektów” – przekonywał Wojciech Racięcki.

Wykorzystane w obiekcie rozwiązania zostały opracowane i wdrożone przez zespół specjalistów i naukowców, powołany przez firmę DMDmodular p.s.a. (lidera konsorcjum) we współpracy z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki. 

„W ramach przedsięwzięcia, organizowanego przez NCBR, opracowaliśmy demonstrator wielorodzinnego budynku, który może być modelowym rozwiązaniem dla każdej jednostki samorządu w Polsce. Nowatorski charakter budynku wyraża się w synergii walorów technologicznych, użytkowo-społecznych, ekologicznych i ekonomicznych” – tłumaczyła Ewelina Woźniak-Szpakiewicz, prezes zarządu spółki DMDmodular p.s.a., lidera konsorcjum DMD-M (Dostępny Moduł Mieszkalny), które opracowało budynek.

Prezes DMDmodular podkreśla, że wyprodukowane w fabryce moduły pozwalają na dostarczanie gotowych budynków, bez potrzeby stosowania uciążliwych dla środowiska i otoczenia prac budowlanych, charakterystycznych dla tradycyjnych metod wznoszenia obiektów. Gotowe moduły dostarczane są na miejsce transportem drogowym, a następnie konfigurowane w ostateczną formę budynku. Mieszkańcy otrzymują w pełni wykończone i wyposażone mieszkania.

„Stworzyliśmy obiekt, w którym zastosowano szereg ekologicznych rozwiązań. Dzięki temu budynek pozwala na oszczędną budowę i charakteryzuje się niskimi kosztami eksploatacji, wysokim komfortem użytkowania, a zastosowana technologia modułowa 3D pozwala na realizację w pełni wykończonego i wyposażonego obiektu w zaledwie cztery miesiące” – powiedziała Ewelina Woźniak-Szpakiewicz. 

Budynek będzie wyposażony w rozwiązania mające na celu racjonalne gospodarowanie energią i wodą. Miasto zyska obiekt, w którym znajdują się m.in.: innowacyjne centrale wentylacyjne z odzyskiem wilgoci oraz ze sprawnością odzysku powietrza na poziomie 95 proc., system ogrzewania i chłodzenia sufitowego, magazyn energii cieplnej, odzysk energii cieplnej ze zbiornika ścieków szarych, panele fotowoltaiczne i kolektory solarne, które pokryją większość dachu i południowej elewacji budynku czy też system odzysku wody opadowej z dachu, która zostanie wykorzystana do nawadniania zielonego otoczenia inwestycji. Wszystkie te elementy zostaną powiązane z autorskim systemem BMS, służącym do zarządzania budynkiem.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, które zakłada prace badawczo-rozwojowe, gotowy budynek będzie poddawany testom i badaniom mającym na celu weryfikację systemów zarządzania energią oraz zużycia wody.

Konstruktorzy budynku nie mają wątpliwości, że to rozwiązanie jest gotowym modelem do wykorzystania w różnych lokalizacjach w Polsce i pozwala na podniesienie standardu dotychczas funkcjonującego w zasobie budynków socjalnych.  

Oszczędnie, ekologiczne budynki powstają w trzech strumieniach: społecznym, senioralnym i jednorodzinnym. Dla każdego z nich zespoły naukowców, inżynierów i architektów opracowały autorskie technologie projektowe i wykonawcze. Budynek senioralny został zlokalizowany w Rumi, budynek jednorodzinny we Włocławku, natomiast budynek w Mysłowicach jest obiektem funkcji społecznej. Każde z tych trzech miast stało się partnerem strategicznym przedsięwzięcia, który udostępnił nieruchomość pod budowę w pełni funkcjonalnego demonstratora technologii. Po zakończeniu prac miasto stanie się właścicielem budynku, który służył będzie mieszkańcom.

Przedsięwzięcie „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo” realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez realizację przedsięwzięć badawczych w trybie innowacyjnych zamówień publicznych w celu wsparcia realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Inteligentny Rozwój. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przeczytaj także: Zrównoważony rozwój miast przyśpiesza – infrastruktura i budynki z materiałów z recyklingu


Źródło: pap-mediaroom.pl

Last Updated on 2 sierpnia, 2023 by Krzysztof Kotlarski

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS