Negocjatorzy PE i Rady osiągnęli porozumienie ws. ograniczenia ilości odpadów plastikowych z opakowań w UE

Negocjatorzy PE i Rady osiągnęli porozumienie ws. ograniczenia ilości odpadów plastikowych z opakowań w UE

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Belgii reprezentującej Radę UE osiągnęli porozumienie w sprawie wprowadzenia zakazu pakowania w folię owoców i warzyw w supermarketach, małych opakowań keczupu w restauracjach czy minibutelek szamponu w hotelach.

Na mocy porozumienia od 2030 r. zostanie zakazana cała gama „formatów opakowań plastikowych jednorazowego użytku”, w tym folia do owijania walizek na lotniskach.

Nowe przepisy wprowadzają ograniczenia dotyczące niektórych formatów opakowań, w tym jednorazowych opakowań plastikowych na owoce i warzywa, na żywność i napoje, przyprawy, sosy w branży restauracyjno-hotelarskiej, na drobne produkty kosmetyczne i toaletowe stosowane w sektorze zakwaterowania (np. szampony) oraz do bardzo lekkich toreb plastikowych (np. oferowanych na targowiskach z artykułami spożywczymi sprzedawanych luzem).

Zgodnie z nowymi przepisami, do 2029 r. państwa członkowskie muszą zapewnić selektywną zbiórkę rocznie co najmniej 90 proc. jednorazowych plastikowych butelek i metalowych pojemników na napoje. Aby osiągnąć ten cel, muszą wdrożyć systemy zwrotu kaucji dla tych formatów opakowań.

Współprawodawcy zgodzili się na dodanie zwolnienia z wymogu wprowadzenia systemu zwrotu kaucji dla państw członkowskich, jeżeli w 2026 r. osiągną one poziom selektywnej zbiórki powyżej 80 proc. i jeżeli przedstawią plan osiągnięcia celu 90 proc.

Porozumienie zostanie teraz przedłożone do zatwierdzenia przedstawicielom państw członkowskich w Radzie oraz parlamentarnej Komisji Ochrony Środowiska. Jeśli zostanie zatwierdzone, tekst będzie musiał zostać formalnie przyjęty przez obie instytucje, zanim będzie mógł zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE i wejść w życie. Nowe prawo zacznie obowiązywac po 18 miesiącach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym UE.

Produkcja opakowań i gospodarowanie odpadami opakowaniowymi to ważny sektor, generujący łączne obroty w UE wynoszące 370 miliardów euro. Mimo że w UE wzrosły wskaźniki recyklingu, ilość odpadów wytwarzanych z opakowań rośnie szybciej niż ilość poddawana recyklingowi.

W ciągu ostatniej dekady ilość odpadów opakowaniowych wzrosła o prawie 25 proc. i oczekuje się, że do 2030 r. wzrośnie o kolejne 19 proc., jeśli nie zostaną podjęte żadne działania. W przypadku odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych przewidywany wzrost do 2030 r. wyniesie 46 proc.

Przeczytaj także: System kaucyjny wymusi zmianę nawyków konsumentów i rewolucje w działaniu sklepów


Źródło: naukawpolsce.pap.pl

Last Updated on 6 marca, 2024 by Krzysztof Kotlarski

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS