SEGRO – ekologicznie i społecznie zaangażowany deweloper magazynowy

Ekologiczna strona oferty dewelopera to coraz istotniejszy czynnik sprzyjający podjęciu przez klienta decyzji o rozpoczęciu działalności firmy w konkretnym parku logistycznym. Doskonale wie o tym SEGRO, właściciel, zarządca i deweloper powierzchni magazynowych, dla którego zielone budownictwo jest nieodłącznym elementem strategii działania. Strategii, która zakłada realizację projektów w duchu zrównoważonego rozwoju.

Na rynku powierzchni magazynowych, ekologiczne podejście zarówno do budowy, jak i eksploatacji obiektów przestaje być modą, a staje się standardem. Dla dewelopera jest to kluczowe w związku z działaniami z zakresy społecznej odpowiedzialności biznesu, zaś dla klienta przekłada się na oszczędności podczas użytkowania budynku oraz tworzenie przyjaznego środowiska pracy.

Przede wszystkim odpowiedzialność

„Odpowiedzialne SEGRO” to nazwa programu dewelopera z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu na poziomie całej Grupy. Zakłada on troskę o to, aby projekty SEGRO powstawały z korzyścią zarówno dla klientów oraz interesariuszy, społeczności lokalnych, jak i dla środowiska naturalnego. W tym celu firma koncentruje się między innymi na takich aspektach jak zmniejszenie zużycia energii, doskonalenie wykorzystywanych materiałów czy też ograniczanie do minimum eksploatacji zasobów naturalnych. Na poziomie Grupy, w ramach programu SEGRO 2020, deweloper postawił sobie za cel ponowne wykorzystanie lub recykling 80% odpadów budowlanych i 60% odpadów z wykopalisk do 2020 roku. Ten cel udało się osiągnąć już w 2014 roku, czyli na sześć lat przed deklarowanym terminem.

W blasku LED

Najwydajniejszy i najbardziej przyjazny środowisku rodzaj oświetlenia, jakim jest LED, to już od kilku lat standard we wnętrzu każdego nowopowstającego projektu deweloperskiego SEGRO. Światło LED wykorzystuje o ponad 30% mniej energii elektrycznej. W porównaniu z tradycyjnymi oprawami, technologia ta zapewnia pięciokrotnie dłuższą żywotność, o 50% większą wydajność, a także o wiele lepszą jakość dostarczanego światła.Dwa lata temufirma zakończyła wymianę oświetlenia zewnętrznego we wszystkich parkach logistycznych w całej Polsce. Łącznie, w ciągu sześciu miesięcy, zainstalowano ponad 3500 nowoczesnych opraw LED, które zastąpiły dotychczasowe oświetlenie fasad, parkingów i ulic. Oprócz znacznych oszczędności, rozwiązanie w istotny sposób zwiększyło bezpieczeństwo i komfort pracy na terenie parków.

Miodowy interes w służbie środowisku

Postępujący rozwój cywilizacyjny oraz industrializacja przyczyniają się do znacznego zmniejszenia populacji pszczół. W trosce o ochronę bioróżnorodności, SEGRO zdecydowało się na włączenie pasiek do prowadzonych już działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. To pierwszy deweloper magazynowy w Polsce, który postawił ule na terenie swoich parków logistycznych. Obecnie znajdują się one w SEGRO Logistics Park Warsaw (Pruszków), SEGRO Logistics Park Poznań (Gądki) oraz SEGRO Logistics Park Gliwice i zamieszkuje je ponad pół miliona pszczół. Na wybór tych lokalizacji wpłynęło dogodne położenie parków – ule stanęły stosunkowo blisko upraw, ponieważ pszczoły zapylają aż trzy czwarte głównych roślin uprawnych. Zamieszkujące w pasiekach na terenie parków owady mogą produkować ok. 200 kg miodu rocznie.

Świadoma budowa wynagradzana certyfikatami

Certyfikacja BREAAM o międzynarodowym zasięgu, przyznawana budynkom magazynowym, to potwierdzenie zastosowania w nich ekologicznych rozwiązań oraz duży atut w ofercie deweloperów. W przypadku SEGRO, certyfikacji tej poddawane są wszystkie nowopowstające obiekty, oceniane w kontekście środowiska naturalnego, otoczenia społecznego oraz ekonomii ich prowadzenia. Dotychczas najwyższą ocenę BREEAM EXCELLENT otrzymał liczący 24 000 m2 magazyn wybudowany dla firmy Tamda Foods, zlokalizowany w SEGRO Logistics Park Prague w czeskich Hostivicach. Ponadto, wśród niewielu obiektów, którym przyznano w Polsce certyfikat z oceną VERY GOOD, znajdują się trzy zrealizowane przez SEGRO: obiekt produkcyjno-magazynowy Corning w SEGRO Logistics Park Stryków, Centrum Dystrybucyjne TESCO w SEGRO Logistics Park Poznań, Komorniki oraz nowa część budynku C w SEGRO Logistics Park Warsaw, Nadarzyn.


Autor:

Waldemar Witczak, Dyrektor Regionalny SEGRO

Waldemar Witczak jest Dyrektorem Regionalnym SEGRO na region Warszawy, Polski Centralnej, Zachodniej oraz Północnej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem i portfelem budowlanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Last Updated on 1 lutego, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA