Polska wśród trzech państw najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej

Polska wśród trzech państw najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej

Przez dwadzieścia lat Polskę pod względem tempa rozwoju gospodarczego wyprzedziły tylko dwa państwa także należące do Unii Europejskiej.

W związku z dwudziestą rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej analitycy Banku Pekao SA przeanalizowali jak dobrze wykorzystaliśmy ten czas w sferze ekonomicznej, skupiając się głównie na perspektywie przedsiębiorstw oraz przedstawiając kluczowe sukcesy, ale też i wyzwania w przekroju sektorowym.

Wiele wskaźników ekonomicznych dowodzi, że Polska była największym beneficjentem członkostwa w UE spośród wszystkich państw regionu, które przystąpiły do Wspólnoty w 2004 roku i latach późniejszych. Między 2004 a 2022 rokiem PKB naszego kraju zwiększyło się dokładnie dwukrotnie. Daleko za Polską pod względem tempa wzrostu gospodarczego uplasowały się ponadto inne nowe kraje członkowskie z naszego regionu – np. gospodarki Czech i Węgier urosły w tym czasie jedynie o około połowę. 

– Polska uplasowała się na trzecim miejscu, a wyprzedziła nas jedynie niewielka Malta i Irlandia – mówi w rozmowie z MarketNews24 Krzysztof Mrówczyński, menedżer ds. analiz sektorowych, Bank Pekao SA. – Oba te kraje zawdzięczają swój wzrost preferencjom podatkowym wobec dużych firm zagranicznych i kapitału zagranicznego.

Natomiast największe gospodarki UE, a więc Francja i Niemcy czy też Hiszpania – jak wynika z raportu „20 lat Polski w Unii Europejskiej z perspektywy przedsiębiorstw i sektorów gospodarki” – wzrosły w tym czasie zaledwie o 20-25%. Włoska gospodarka przez tych 20 lat wzrosła tylko o 3%.

Przeczytaj także: Polska zieloną wyspą nieruchomości komercyjnych


Źródło: marketnews24.pl

Last Updated on 9 kwietnia, 2024 by Krzysztof Kotlarski

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS