Biosmary mogą zmniejszyć ślad węglowy

Biosmary mogą zmniejszyć ślad węglowy

Smary biowęglowe, w których nieodnawialne surowce kopalne zastąpione będą odpadami – biomasą, opracowują naukowcy Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji wraz ze spółką Fuchs Oil. Biosmary mają osiągać parametry porównywalne z komercyjnymi smarami grafitowymi stosowanymi przede wszystkim w sektorze automotiv.

Projekt otrzymał finansowanie z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Badacze z Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji Łukasiewicz – ITeE opracują receptury i zasady komponowania nowego smaru w formule tzw. skutecznej współpracy z przedsiębiorcą. Oznacza to wzajemną wymianę wiedzy lub technologii i prowadzi to do osiągnięcia wspólnego celu przy podziale pracy i ryzyka. Po uzyskaniu pozytywnych wyników rozwiązanie zostanie wdrożone.

Jak tłumaczy cytowany na stronie ITeE dr hab. inż. Jarosław Molenda, wyzwaniem technologicznym w dziedzinie smarów jest zastąpienie grafitu innymi produktami o podobnej mikrostrukturze, ale otrzymywanymi z odpadowej biomasy roślinnej. Do tej pory nikt nie wykorzystywał karbonizatów z odpadów lignocelulozowych jako substytutu grafitu kopalnego stosowanego jako komponent smarów plastycznych.

Tematyka przetwarzania różnego rodzaju biomasy, w tym m. in. glonów i odpadów z przetwarzania roślin, na ekologiczne materiały węglowe jest rozwijana w instytucie od kilku lat.

Projekt pt. „Wykorzystanie karbonizatu z odpadowej biomasy lignocelulozowej, jako substytutu surowców nieodnawialnych, do wytwarzania innowacyjnych smarów biowęglowych”, przygotowany przez dr. hab. inż. Jarosława Molendę oraz dr inż. Monikę Makowską, znalazł się na liście zakwalifikowanych wniosków Proof of Concept FENG.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wytypowała do finansowania 28 projektów. Dwa z nich zostały zgłoszone przez naukowców z Sieci Badawczej Łukasiewicz. Obok naukowców z Łukasiewicz – ITEE sukcesem mogą pochwalić się również pracownicy Łukasiewicz – ICSO „Blachownia”, którzy wraz z firmą Onlybio.life S.A. opracują nowe kosmetyki. Jak podano na stronie Instytutu, kosmetyki te będą bazować na materiale roślinnym stanowiącym odpad przy produkcji wina.

Przeczytaj także: Ograniczenie importu surowców z Rosji przyspiesza transformację energetyczną Europy. Dekarbonizacja może się jednak wiązać z protestami części grup społecznych


Źródło: naukawpolsce.pap.pl

Last Updated on 25 czerwca, 2024 by Krzysztof Kotlarski

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS