Podnieśmy poprzeczkę w zakresie innowacji

Podnieśmy poprzeczkę w zakresie innowacji

Żeby osiągnąć znaczący poziom innowacyjności, firmy muszą połączyć produkty, ludzi i dane w spójnym środowisku współpracy. W ten sposób będą w stanie zapewnić wydajność w zakresie inżynierii i projektowania produktów, a także usprawnić kompleksowe procesy, poprawić jakość i wyeliminować błędy.

Innowacyjność jest głównym motorem rozwoju biznesu. Jednak pojedynczy sukces w zakresie innowacyjności nie wystarczy. Organizacje muszą stale dostarczać innowacje, aby utrzymać przewagę konkurencyjną. Dzięki temu przekształcają pomysły w udane produkty i doświadczenia klientów, które napędzają rozwój biznesu.

Aby osiągnąć zrównoważoną innowacyjność, organizacje potrzebują wydajnej i skutecznej współpracy w całej sieci wartości. Wymaga to od każdego uczestnika i interesariusza – z obszarów projektowania, inżynierii, symulacji i produkcji – współpracy na wszystkich etapach procesu rozwoju produktu.

Firmy, które świetnie radzą sobie z rozwojem produktów, korzystają z rozwiązań wykraczających poza zarządzanie cyklem życia produktu (ang. Product Lifecycle Management, w skrócie PLM), które umożliwiają im wprowadzanie innowacji dzięki większej elastyczności i efektywnej współpracy. Jednym z przykładów tego typu rozwiązań jest platforma 3DEXPERIENCE w chmurze od Dassault Systèmes.

Wyzwania stojące przed procesem innowacji

Celem organizacji zajmujących się rozwojem produkcji jest efektywne kosztowo wprowadzanie na rynek nowych produktów, które zaspokoją popyt konsumentów. Wyzwanie polega na tym, żeby zrobić to w sposób wykonalny technicznie i wspierający rentowność modelu biznesowego firmy. Rynek jednak nieustannie się zmienia. Postęp technologiczny w połączeniu z szybko fluktuującymi preferencjami konsumentów sprawia, że organizacje muszą dostarczać zrównoważone innowacje, aby pozostać konkurencyjnymi. Nie jest to proste zadanie. Zrównoważone innowacje wymagają ciągłej współpracy nad definicją produktu. Nie chodzi tylko o współpracę techniczną (w zakresie mechaniki, elektryki, oprogramowania i produkcji), ale także o współpracę między wszystkimi interesariuszami, wewnętrznymi i zewnętrznymi, w sieci wartości. Zespoły te potrzebują dostępu do aktualnych informacji o produkcie, aby wnieść swój wkład w proces jego rozwoju i zapewnić wykonalność na każdym etapie.

Jeśli dane produktu utkną w silosach informacyjnych przedsiębiorstwa, zespoły nie są w stanie współpracować efektywnie. Praca jest powielana, zwiększa się ryzyko błędów, a interesariusze tracą czas na poszukiwanie najbardziej aktualnych informacji. Systemy PLM z założenia dobrze zarządzają procesami rozwoju produktu, jednak nie ułatwiają wprowadzania innowacji. Wynika to z prostego faktu: te rozwiązania koncentrują się na potrzebach zespołów projektowych i inżynieryjnych, nie umożliwiają jednak innym uczestnikom aktywnego udziału w procesie rozwoju produktu. W rezultacie, wielu interesariuszy nie ma odpowiedniego dostępu do aktualnych informacji o produkcie, a dostosowywanie i wykonywanie działań związanych z rozwojem produktu jest utrudnione.

Wykraczając poza PLM

Zrównoważone innowacje wymagają integracji całej sieci wartości wokół spójnej, holistycznej reprezentacji produktu. Aby to osiągnąć, organizacje wchodzą na ścieżkę cyfrowej transformacji, co pozwala im usprawnić sposób prowadzenia działalności. Cyfryzacja wspiera efektywny obieg informacji. Unikając uciążliwej wymiany plików, interesariusze mogą natychmiast uzyskać dostęp do najnowszych danych i wykorzystać je w dowolnym miejscu i czasie. Proces cyfryzacji rozszerza zatem korzyści płynące z PLM, integrując całą sieć wartości i przyczyniając się do ujednolicenia definicji produktu. Ta wspólna definicja gwarantuje, że zespoły mają stały dostęp do szczegółowych informacji o produkcie, począwszy od fazy koncepcyjnej. Dzięki temu mogą wykonywać zadania bardziej efektywnie.

Zapotrzebowanie na platformę innowacji

Wdrożenie platformy opartej na chmurze jest najskuteczniejszym sposobem na wykorzystanie korzyści płynących z cyfryzacji. Oparcie rozwoju produktu na „platformie innowacji” pozwala organizacjom dostarczać wszystkie krytyczne kompetencje, wymagane do tworzenia wyjątkowych doświadczeń produktowych dla swoich klientów.

Co ważne, te kompetencje muszą odpowiadać ewoluującej definicji produktu, aby interesariusze mogli aktywnie dzielić się wiedzą i doświadczeniem w trakcie procesu rozwoju produktu. Podejście platformowe umożliwia również bardziej efektywne zarządzanie i ponowne wykorzystanie zasobów intelektualnych w całym cyklu życia produktu.

Platforma 3DEXPERIENCE w chmurze, od Dassault Systèmes, dostarcza organizacjom zajmującym się rozwojem produktów wyjątkowe możliwości w ramach całej sieci wartości. Skupiając projektowanie wokół spójnej, skonsolidowanej definicji produktu, zespoły są w stanie płynnie wymieniać się pomysłami i osiągać lepsze wyniki dzięki usprawnionej kooperacji. Współpraca projektowa w czasie rzeczywistym umożliwia wszystkim interesariuszom uczestnictwo w procesie rozwoju produktu. Platforma zapewnia również dostęp do aplikacji dedykowanych konkretnym rolom w organizacji, co wspiera współpracę w wymiarze zarówno społecznym, jak i strukturalnym.

Dzięki platformie 3DEXPERIENCE w chmurze, dane produktu zarządzane są w scentralizowanej bazie danych, a nie w odizolowanych plikach. Bezpośredni dostęp do projektów produktu i danych o nim pozwala użytkownikom, niezależnie od czasu i miejsca, w którym się znajdują, pracować z najnowszą wersją projektu. Dzięki możliwości szybkiego wyszukiwania i ponownego użycia własności intelektualnej, organizacje są w stanie poprawić stopień ponownego wykorzystania elementów projektu i obniżyć koszty.

Łącząc świat wirtualny z rzeczywistym

W ramach platformy 3DEXPERIENCE, Dassault Systèmes oferuje bogate portfolio aplikacji do modelowania i symulacji 3D, służących do tworzenia wirtualnych bliźniaków produktów. 3DEXPERIENCE Twin, czyli wirtualny bliźniak stworzony za pomocą rozwiązań dostępnych na platformie, pozwala analizować w wirtualnym środowisku różne czynniki wpływające na zachowanie produktu i optymalizować go pod kątem indywidualnych potrzeb klienta. Możliwość tworzenia wirtualnych kopii produktów sprawia, że produkcja staje się znacznie bardziej wydajna i zrównoważona. Jest to możliwe dzięki temu, że do minimum ograniczane jest stosowanie fizycznych prototypów, które tracą swoją użyteczność po zakończeniu prac nad produktem. Innymi słowy, technologia wirtualnego bliźniaka umożliwia zbudowanie pomostu między środowiskiem wirtualnym i rzeczywistym, a głównymi zaletami takiego rozwiązania są: niższe koszty, szybszy rozwój i krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek, skrócenie cyklów produkcyjnych nawet o 50%, bezpieczniejsza i bardziej efektywna organizacja pracy oraz oszczędność zasobów.

W gronie firm korzystających z 3DEXPERIENCE Twin jest m.in. Grupa Renault. Firma udostępni platformę 3DEXPERIENCE w chmurze ponad 20 tysiącom pracowników działów rozwoju pojazdów, takich jak projektowanie, inżynieria produktu, inżynieria procesów przemysłowych, zakupy części i materiałów, szacowanie kosztów i jakość. Współpraca na dużą skalę oparta na wirtualnych bliźniakach usprawni wymianę danych między działami i zwiększy elastyczność biznesową, jednocześnie obniżając koszty i skracając czas opracowywania pojazdów o około rok.

Technologia wirtualnego bliźniaka znajduje zastosowanie w szerokim spektrum branż: od wspomnianej już branży transportu i mobilności, przez lotnictwo, budownictwo, produkcję, po nauki przyrodnicze i projektowanie obszarów miejskich. Pozwala na holistyczne podejście do projektowania i produkcji oraz tworzenie wirtualnego bliźniaka całego cyklu życia produktu.


Artykuł ekspercki dla Executive Magazine

Ireneusz Borowski, Country Manager Poland, Czech Rep., Slovakia, Hungary, Dassault Systèmes


Przeczytaj także: Dlaczego potrzebujemy innowacji? – Relacja z 3DEXPERIENCE SUMMIT 2023 firmy Dassault Systèmes

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS